Nederlands English

30 Aug 2022
Lees eerst 27, 28 en 29 augustus.

Buno's gezicht betrok. Zijn bloeddoorlopen ogen flitsten en even dacht ik dat hij Tuys zou slaan.

'De koning beveelt! Buno, koning van de Swazi's, beveelt!' riep hij met schorre stem. 'Schiet! Schiet en dood meer dan ik deed, als je kunt!'

Ik hield Tuys' geweer vast en hij kwam naar mij toe. Ik was zo beroerd van dit alles dat ik hem nauwelijks hoorde toen hij haastig in het Nederlands tegen me sprak.

'We moeten ermee doorgaan,' fluisterde hij. "Dood er zo weinig als je kunt. Schiet ze in het hoofd en ze zullen snel sterven!"

Een seconde later hief Tuys zijn geweer op. Elk schot dat raak was betekende de dood; het was niet nodig om ze daarna dood te steken. Buno beschimpte hem bij elk schot, en ondanks dat hij de beste schutter was in de Transvaal, Tuys was in staat er zoveel mogelijk te missen zonder de argwaan van de bloedige koning te wekken.
Toen hij klaar was, was ik aan de beurt. Ik kon het zware geweer nauwelijks vasthouden. Buno schold me behoorlijk uit, want hij was woedend geworden. Een beschimpimg herinner ik mij goed.

"O Mzaan Bakoor, jij van de grote oren!" schreeuwde hij, zijn stem nu een hees gegrom. "Laat de koning zien dat je net zo goed kunt schieten als je hoort. Oom Tuys kan niet schieten. Je moet hem verslaan!"

Ik was zo onwel dat ik het geweer niet stevig had kunnen vasthouden al had ik dat al gewild. Ik schoot, en nooit waren twintig schoten er zo veel. Mijn score was veel slechter dan die van Tuys, maar de herinnering aan die moordpartij zal nooit sterven!

Buno jubelde over zijn overwinning. Hij scheen te denken dat hij de witte mannen beschaamd had ten aanzien van zijn volk en zijn induna's jubelden ook over zijn overwinning. Ik denk dat ze best blij waren dat ze niet waren gevraagd om als doelwit te dienen.
29 Aug 2022
Lees eerst 27 en 28 augustus.

De induna's verzamelden zich en ik kon de afschuw op hun gezichten zien. Ze wisten wat er ging komen, maar zelfs toen vermoedde ik het niet. Tuys keek geschrokken en staarde Buno aan alsof hij het niet verstond. Langs de rijen knikten de gepluimde hoofden nog steeds en even later was het stil.

De woeste koning liet een strip met patronen in zijn Mauser glijden, de metalen klik werd versterkt door de stilte. Hij hief het geweer op en keek eerst naar de ene rij krijgers en toen naar de andere. Het volgende moment klonk er een schot en een gepluimde Swazi schoot naar voren en lag kronkelend in het zonlicht. Toen Buno nog een patroon op zijn plaats duwde, stapten twee krijgers uit de rij en staken de gevallen krijger dood.

Er klonken nog vier schoten en bij elk kwam een gepluimd hoofd naar beneden, waarbij schild en assegai op de grond kletterden toen ze die raakten. Elke krijger werd neergestoken terwijl hij lag, de moordenaars stapten stilletjes terug in de gelederen.

Het was het meest gruwelijke spektakel dat ik ooit had bijgewoond. Wij Boeren hebben altijd moeten vechten voor ons leven en onze boerderijen, dus die plotselinge dood was voor mij geen noviteit. Maar zo'n slachting als deze!

Buno voltooide zijn twintig schoten en maakte drie missers. Deze maakten hem boos en hij riep het equivalent van "Ik pak je de volgende keer!"

Toen kwam Tuys aan de beurt. Hij had snel nagedacht en ik had een vage hoop dat hij een uitweg zou vinden.

'O koning, het is niet gepast dat uw krijgers door mijn geweer sterven,' zei hij haastig. "U bent koning en hun leven is van u; ik ben slechts uw gast en het is niet juist dat dappere mannen worden gedood door iemand die alleen van vrede houdt. Laten we op andere doelen schieten. Laten we vee doden zodat er vanavond een feest gehouden kan worden."

28 Aug 2022
Lees eerst 27 augusts.
Na het eten, waarbij Tuys me meer verhalen vertelde over Buno en zijn wreedheid, woonden we de schietwedstrijd bij. Ik denk niet dat er ooit een andere was zoals deze. Het was de meest verschrikkelijke opvoering van barbaarse beestachtigheid en had de "moordwedstrijd" moeten heten in plaats van een schietwedstrijd.
Toen we bij Buno's kraal aankwamen, zagen we hem opgewonden op en neer lopen, het geweer in zijn handen. Naast hem stonden twintig of meer van zijn induna's (een Zulu/Xhosa-titel die adviseur, groot leider, ambassadeur, hoofdman of commandant van een groep krijgers betekent), en we werden meteen getroffen door hun angstige blik. Aan weerszijden van de brede weg die naar de koninklijke kraal leidde, stonden duizenden krijgers opgesteld. Meer dan een dozijn impi's (een groep krijgers) stonden in de rij, elk in zijn volledige oorlogskostuum. Hun knob-kerries (een stevige stok met een knobbel aan het uiteinde) werden in de aanslag gehouden, hun schilden voor hun lichaam, en elk had zijn assegai verschoven naar de positie die in de strijd werd gebruikt.

De rijen woeste krijgers strekten zich honderden meters van de kraal uit. Het was de eerste keer ooit dat ik de impis van de koning op parade had gezien en het was een zeer indrukwekkend gezicht. Er stond een lichte bries en de witte pluimen op hun hoofd dansten in het zonlicht. Wat me het meest opviel was de prachtige bouw en gestalte van deze mannen. Ze waren allemaal 1.80 meter of meer en hun zwarte huid gaf een glanzende straling af. De meesten van hen droegen luipaardvellen die om hun middel en om één schouder vastzaten.
Mijn snelle inspectie werd door de koning onderbroken. Hij begroette ons luidruchtig en ik zag meteen dat hij buitenzinnig dronken was geworden van de jenever die hij had gedronken. Nauwelijks had hij zijn hand opgeheven om ons te groeten of de impi's brachten de koninklijke groet. Hun diepe kreet eindigde met het gelijktijdig op de grond stampen door twintigduizend voeten. De aarde schudde behoorlijk.

Ik realiseer me nu dat deze groet een eerbetoon was aan de wreedheid van de eeuwen. Op precies die manier groetten de gladiatoren Nero met hun "Morituri te salutamus!" "(Heil, Caesar (keizer), zij die zullen sterven, groeten u)" Enkele ogenblikken na de groet realiseerde ik me dat deze mannen ook op het punt stonden te sterven.

"Kom op, Oom Tuys, kom en laat de koning zien hoe goed je kunt schieten!" schreeuwde Buno. "Ik heb u de enige doelen die uw vaardigheid waardig zijn gebracht - u, die bij een ras van blanke mannen, die alles met hun geweren hebben veroverd, bekend staat om uw schot! Ik zal eerst schieten, en dan zult u mij verslaan!"

Toen wendde hij zich plotseling tot mij.

"En jij ook, Mzaan Bakoor, kleine induna! Jij zal het ook opnemen tegen de koning! Eerst zal ik schieten, dan Oom Tuys, en dan jij. Ieder zal dit aantal schoten schieten." En hij liet vier strips van elk vijf cartridges zien.
27 Aug 2022
Eswatini.

Na het lezen van enige artikelen in Swaziland News over de reactie van Koning Mswati op demonstranten die vragen om het land democratisch te maken, zou je kunnen denken dat deze verhalen uit een spannend boek komen. De twee kranten die in Eswatini gepubliceerd worden (Times of Swaziland en Eswatini Observer,) publiceren helemaal niets over deze gebeurtenissen. Het feit dat deze twee kranten in Eswatini worden uitgebracht en de Swaziland News vanuit Zuid Afrika, zou kunnen betekenen dat het voor de medewerkers van deze krant niet veilig is om de krant uit te brengen in Eswatini.
We gaan naar het einde van de 19de eeuw en het in 1921 gepubliceerde boek "Adventures in Swaziland" (Avonturen in Swaziland) door Owen Rowe O'Neil. Het is het verhaal van een Zuid-Afrikaanse Boer, die opgegroeide in de buurt van Swaziland, was opgeleid in Edinburgh en Harvard en een krijger van de koningin van de Swazi's was gemaakt. Het is geen 'reisverhaal', maar het verhaal van een man die een groot deel van zijn leven bij een woeste Afrikaanse stam heeft geleefd.

Gratis te lezen op http://www.gutenberg.org/files/38447/38447-h/38447-h.htm

Citaten uit het boek "Adventures in Swaziland". De oom van Owen, Thuys, is een vriend van koning Buno van Swaziland. Hij neemt zijn neefje mee op een bezoek bij koning Bruno. Pagina 54.

"Buno heeft me duizend keer gevraagd om hem een ​​geweer te brengen," zei hij, "maar altijd heb ik geweigerd. Zoals je weet, mogen de Swazi's, net als andere kaffers, geen wapens hebben. De dood is de straf die we geven aan degenen die geweren verkopen aan deze wilden. Nu heeft Bruno zijn zinnen gezet op het bezitten van een geweer, en de laatste keer dat ik hem zag, beloofde ik dat ik er een voor hem zou krijgen."

Als ze in de buurt van de King's kraal zijn: "In de kar heb ik een Mauser met ongeveer vijfduizend patronen en dat alles is voor Buno. Je zult in de toekomst nog vaak naar Swaziland willen komen, dus ik ga Buno tot je vriend voor het leven maken. Jij mag van mij de Mauser aan hem geven!'

Hij gaf me het geweer en overhandigde Sibijaan (Een van de twee San-jongens die in het veld waren "gevonden". Sibijaan werd als speelkameraadje aan Owen gegeven.) een zware zak met patronen. Toen gaf hij meer patronen en flessen jenever aan de twaalf mannen van onze begeleiding. Zo geladen gingen we op pad om de machtigste en meest barbaarse koning van Zuid-Afrika te bezoeken .
26 Aug 2022
Eswatini.
ZELDZAAM PROFESSIONEEL GEDRAG: Hoofdinspecteur Bhekani Khumalo, de commandant van het Malkerns politie bureau, die zowel de politie als de demonstranten beschermde.

Swaziland Nieuws, 25 augustus 2022. Door Bongiwe Dlamini

MALKERNS: Hoofdinspecteur Bhekani Khumalo, de commandant van het Malkerns politiebureau, gedroeg zich dinsdag als een echte politie agent toen hij tijdens een demonstratie zowel zijn politieagenten als het openbaar vervoerpersoneel onder controle hield om de vrede te bewaren en confrontaties te vermijden.

In eSwatini is het zeldzaam dat demonstranten petities overhandigen zonder te worden neergeschoten door de politie, tientallen zijn reeds gedood sinds de politieke onrust begon.

De politie is normaal gesproken voorzichtig bij het omgaan met medewerkers van het openbaar vervoer, omdat deze normaal gesproken hun macht en invloed gebruiken om een landelijke staking te organiseren zonder zelfs maar een protestvergunning bij de gemeenten aan te vragen.

In een ongewoon gedrag toonde de politie professionaliteit tijdens het overhandigen van een petitie waarin de medewerkers van het openbaar vervoer gerechtigheid eisten voor hun collega Sabelo Dlamini, die naar verluidt werd neergeschoten en vermoord door politieagent Nkola Mabuza tijdens de politieke onrust.

Muzi Nhleko, de oprichter en nationale organisator van de Eswatini Kombis, Buses and Allied Workers Union (EKABAU), die om commentaar werd gevraagd, bevestigde dat de hoofdinspecteur van het poliitiebureau de orde handhaafde tijdens de overhandiging van de petitie.

“Het is waar, we werden die dag niet aangevallen door de politie, de hoofdinspecteur van het politiebureau was professioneel, dus er waren geen confrontaties en geen chaos. We hebben altijd beweerd dat demonstranten vreedzaam zijn, het is de politie die hen provoceert. Als de politie professioneel kan werken in het land en precies kan doen wat de hoofdinspecteur Khumalo, deed, zullen we in vrede in het land kunnen protesteren zonder doden en gewonden', zei hij.

Pogingen Bhekani Khumalo te bereiken, bleken op het moment van het opstellen van dit rapport niet te zijn gelukt.

Maar Nhleko zei dat ze merkten dat terwijl ze de politie toespraken, soldaten in de buurt kampeerden en wachtten om ze neer te schieten. Hij zei dat de soldaten in een in het buitenland geregistreerde GD6 reden.

Er is bekendgemaakt dat na de overhandiging van de petitie enkele medewerkers van het openbaar vervoer werden ontvoerd door de politie, die hen vond naast de Gcina-legerkazerne in Matsapha, en ze vervolgens overhandigden aan soldaten die hen martelden.

https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=294223 Aug 2022
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2928

Swaziland News.Door Zweli Martin Dlamini. 21 augustus 2022.

Koning Mswati: Ik zal parlementsleden Bacede Mabuza, Mthanderi Dube alleen vrijlaten als ik de troon overgeef.

MBABANE: Koning Mswati zou een team van rechters hebben verteld dat hij alleen de vrijlating van de in voorarrest genomen pro-democratische parlementsleden Bacede Mabuza en Mthandeni Dube zou goedkeuren bij het overdragen van de troon tijdens, zoals hij het beschreef, "het afvuren van de laatste kogel".

De rechters waren gaan onderhandelen met Mswati om op zijn minst de parlementsleden vrij te laten en de vrede en stabiliteit in het land te herstellen. Maar de koning zou met klem hebben verklaard dat hij de parlementsleden niet zou vrijlaten.

“De koning verklaarde dat hij de parlementsleden niet zal vrijlaten, maar zal vechten tot de laatste kogel. Hij zei dat de dood van de burgers en de veiligheidsagenten geen invloed heeft op zijn troon ngoba kusafa bantfu nje. Utsi yena usengakacali kusebentisa yakhe imali om zijn troon te verdedigen”, zei een bekende insider.

Er is onthuld dat de rechters de koning hebben verteld dat ze alles hebben geprobeerd om de wet te manipuleren en de parlementsleden achter de tralies te houden, maar "het wordt nu in de ogen van het publiek duidelijk dat ze onschuldig zijn".

De insiders beweerden dat de koning de rechters had verteld dat ze de wet moesten blijven manipuleren om te bewijzen dat "ze geleerden zijn".

Er is een vragenlijst gestuurd naar Percy Simelane, de woordvoerder van de koning, maar hij had op het moment van het opstellen van dit rapport nog niet op onze vragen geantwoord.

Deze onthulling komt nadat koning Mswati politieagenten het bevel gaf om het schieten en doden van burgers te intensiveren, hij zei dat de politie hen "oog om oog, tand om tand" betaald moest zetten.

"Ik adviseer u daarom dat u bij het uitvoeren van uw zeer belangrijke plichten in volledige alertheid naar buiten gaat en bereid bent om effectief en resoluut te reageren op criminele elementen en u moet het ze oog om oog, tand om tand, betaald zetten", zei hij.

Eswatini zit midden in politieke onrust nadat koning Mswati zijn troepen er op uit stuurde om tientallen burgers neer te schieten en te doden, alleen maar omdat zij democratische hervormingen eisten.

Mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko, de voorzitter van het MultiStakeholder Forum, werd om commentaar gevraagd en zei dat het al lang duidelijk was dat de koning zich niet inzette voor een vreedzame oplossing van de sociaal-economische en politieke problemen van het land.

“Het was vanaf het begin duidelijk dat de parlementsleden geen misdaad hadden begaan, de zaak was vanaf het begin een misleiding. Het is ronduit bedroevend dat rechters de koning benaderen voordat ze vonnissen vellen. Er is geen wettelijke reden waarom de Koning zou moeten worden geraadpleegd over een aangelegenheid/aangelegenheden voor de rechtbank. Dit is ronduit fout. De rechter die de zaak behandelt moet eenvoudigweg een oordeel vellen op basis van het geleverde bewijs. Uit het bewijs tot dusver blijkt duidelijk dat er geen reden is voor de parlementsleden om te antwoorden op vragen tijdens hun verhoor. Maar het feit dat de koning misbruik maakt van het gerechtelijk proces om politieke doelen te bereiken", zei de mensenrechtenadvocaat

De voorzitter van het MultiStakeholders Forum zei dat de parlementsleden moeten worden vrijgelaten om een klimaat van vrede mogelijk te maken en een politieke dialoog op gang te brengen.
19 Aug 2022
Er is een vliegtuigticket gekocht voor de volgende reis naar Botswana. Vertrek op 10 april 2022 vanaf Amsterdam naar Johannesburg, terugreis op 24 mei vanaf Johannesburg. Op 18 augustus kwam er bericht van Window of Hope dat zij momenteel geen project voor kleuters hebben. Maar ik mag de tiener moeders wel iets leren waarmee zij geld kunnen verdienen. Eerder had ik al gemeld dit niet te kunnen doen, oa omdat ik niets weet van waar behoefte aan is in Botswana. Er is contact met een andere groep in Gantsi, zij willen mijn hulp bij de opvang van straatkinderen en hulp om een kleuterschool op te zetten. In Molepolole wordt door een vriendin gezocht naar een plek bij een winkelcentrum om kinderen bezig te houden. Er wordt geïnformeerd bij de gemeente of en waar dit mogelijk is.
10 Aug 2022
Democratie. Er zijn verschillende opvattingen over demcratie. Neem Kenia, een democratische republiek. Met angst en beven wordt gekeken naar de verkiezingen daar op 9 augustus. Men is bang dat de twee kandidaten hun eigen stam zullen ophitsen tegen die van de andere kandidaat, omdat dit in het verleden al is gebeurd. Dit had veel doden tot gevolg. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken geeft op dit moment als reisadvies voor Kenia: "De kleurcode voor Kenia is voor het grootste deel geel met een deel oranje en rood. Er zijn veiligheidsrisico's in de rode gebieden." Eswatini ia een absolute monarchie. Het heeft een parlement dat vrijwel alleen adviserende bevoegdheden heeft. De leden worden via een weinig doorzichtige procedure in de lokale gemeenschappen aangewezen. Zij vertegenwoordigen geen achterban. Mensen die om democratie vragen worden door het leger en politie in opdracht van de koning gedood.

Tijdens de 21st sessie van de Verenigde Naties Algemene Bijeenkomst op 19 september 1964, betreffende besprekingen over het geven van zelfstandigheid aan Koloniale landen, verklaarde de afgevaardigde van Uruquay dat de Latijns Amerikaanse landen de Afrikaanse landen een goed voorbeeld hadden gegeven om zelfstandig te kunnen zijn. De afgevaardigde van Tanzania geloofde niet dat de democratie toen naar Afrika zou komen. "De geschiedenis van dat continent was altijd getekend door bloedvergieten en wat nu in Afrika plaatsvond, was een proces van dekolonisatie. Het was dus niet echt een kwestie van democratie die naar Afrika zou komen, maar een kwestie van herstel aan de Afrikanen van de rechten waarvan ze door de koloniale machten waren beroofd."

In Botswana is President Masisi op dit moment op toer voor de algemene verkiezingen in 2024. Toen hij afgevaardigden toesprak op het BDP Youth Wing-congres (Botswaanse Democratische Partij Jongeren Congres) in Bobonong in het weekend, liet Masisi de jongeren opstaan en steun beloven voor hem en zijn partij in hun 'spannende' campagne, om overtuigend te winnen bij de algemene verkiezingen van 2024. Bij echte democratie hoort niet het afdwingen van een belofte voor steun. In 1963 werd Kenia onafhankelijk, Botswana in 1966 en Eswatini in 1968. Misschien voor deze landen nog te vroeg om over gegaan te zijn op een democratische regering? In 1828 werd Uruquay onafhankelijk. Dat land heeft dus een grote voorsprong en is, zover ik kan beoordelen, een stuk democratischer.
9 Aug 2022
Het goede nieuws is dat een Amerikaans bedrijf en BURS een 10-jarige 'track and trace' (volgen en traceren) overeenkomst hebben gesloten. Mmegi. dinsdag 2 augustus 2022
Het in Texas gevestigde authenticatiebedrijf Authentix zegt een 10-jarige overeenkomst te hebben gesloten om de Botswana Unified Revenue Service (BURS) te voorzien van technologie om het controversiële 'track and trace'-systeem uit te voeren, dat is ontworpen om de belastingverliezen op alcohol en tabak aan te pakken.

In een verklaring eerder vandaag zei Authentix dat het nieuwe contract betrekking heeft op het markeren en digitaal volgen van naar schatting 500 miljoen producteenheden per jaar.

Het track and trace-systeem omvat het plaatsen van een biometrische afdruk op alle alcohol- en tabaksproducten terwijl ze worden vervaardigd en geïmporteerd in het land, zodat de BURS kan controleren of de juiste belastinginkomsten worden betaald en of de producten echt en niet illegaal zijn.

"Het nieuwe digitale track & trace-systeem zal de belastinginning van fabrikanten en importeurs stimuleren door de naleving door de industrie te verbeteren, illegale handel te verminderen en onderrapportage van volumes te voorkomen", aldus Authentix-functionarissen.

Onlangs vertelden BURS-functionarissen Mmegi dat de alcohol- en tabaksindustrie een belangrijke speler waren in het geschatte verlies van P3 miljard aan belastinginkomsten per jaar. Een deel van het probleem, zegt de een woordvoerder van de belastingdienst, is dat de industrieën, met name alcohol, een groot aantal belastingen, heffingen en andere wettelijke regerings belastingen hebben, waardoor onderrapportage hoogtij viert.
8 Aug 2022
Botswana. BURS (Botswana Unified Revenue Services, Belastingdienst) rechtszaak opent blik wormen. vrijdag 5 augustus 2022
De strafzaak met betrekking tot het vermeende verlies van miljoenen pula van de Botswana Unified Revenue Services (BURS) opent een blik wormen.

Hoofd leiders binnen het agentschap worden ervan beschuldigd de schatkist van BURS uit te putten door niet-gecontroleerde betalingen aan bedrijven toe te staan in de vorm van terugbetalingen.

Mmegi werd geïnformeerd dat de miljoenen die de belastingdienst beweert te zijn verloren door belastingfraude met voorkennis, naar verluidt verloren zijn gegaan door een gebrek aan controles op de teruggave van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), waarvan bedrijven hebben geprofiteerd door zich te laten uitbetalen.

Het wordt beweerd dat de bazen bij BURS een fout hadden gemaakt toen ze de controle van btw-teruggaven negeerden voordat de respectieve bedrijven werden betaald en nu proberen hun imago te redden door naar verluidt de schuld af te schuiven op "louter belastinginners" om elke verantwoordelijkheid te vermijden. Lees meer: https://www.mmegi.bw/news/burs-case-opens-can-of-worms/news
6 Aug 2022
Nieuws. Goed nieuws vanuit Botswana. Dagblad Trouw meldt: "Botswana heeft HIV bijna verslagen." Als tweede land ter wereld, na Eswatini, lijkt Botswana het VN-doel te halen in deze strijd. In 1999 startte het land een ambitieus programma dat tot doel had hiv-besmettingen van moeder op kind te voorkomen. Dat programma heeft zijn vruchten afgeworpen, waardoor er nog maar weining kinderen geboren worden met hiv. Het land is zelfs op weg om de hiv-epidemie voor 2030 ten einde te brengen. (Ghassan Dahhan) 6 juli 2022.
3 Aug 2022
Woordvoerder van de Solidariteits politieagenten bond: Pro-democratische politie agenten moeten de kledingvoorschriften onthouden om te voorkomen dat ze worden vermoord. woensdag 3 augustus 2022.

MBABANE: "Zoals afgesproken moeten alle pro-democratische politieagenten die achter de schermen met ons samenwerken hun kledingvoorschriften onthouden om te voorkomen dat ze worden vermoord".
Dit waren de gevoelens van de woordvoerder van de Swaziland International Solidarity Forces (SISF) toen hij woensdag sprak met dit Swaziland News.
De woordvoerder wiens naam om ethische redenen niet bekend kan worden gemaakt, zei dat ze alle politieagenten die met hen samenwerkten adviseerden om hun uniform op een bepaalde manier te dragen, welke alleen bekend is bij leden van de grondtroepen om te voorkomen dat ze worden gedood.
"De actie is al begonnen, dus we dringen er bij politieagenten die met ons samen werken op aan om veiligheid in acht te nemen, ze weten wat ze moeten doen om gemakkelijk te worden geïdentificeerd en beschermd", zei hij.
De woordvoerder bedankte verder de Swaziland National Association of Teachers (SNAT) voor het naleven van de order van vijftien (15) dagen door hun leden aan te sporen thuis te blijven, hij zei dat de komende acties die morgen (donderdag) zouden beginnen, dodelijker zouden zijn.
Eswatini bevindt zich midden in een politieke crisis nadat koning Mswati soldaten en de politie heeft losgelaten om tientallen burgers neer te schieten en te doden, louter omdat ze democratische hervormingen eisen.
2 Aug 2022
Ex-vice-president van de Senaat: Mswati kijkt toe terwijl een redacteur het land door de lucht leidt. Dinsdag 2 augustus 2022. Door Bongiwe Dlamini
MBABANE: Ngomyayona Gamedze, de voormalige vice-president van de Senaat, zegt dat koning Mswati hopeloos toekijkt, terwijl een redacteur die zich buiten het land bevindt het land bestuurt met informatie via een platform dat via de lucht toegankelijk is.
In een interview op maandagavond met Swaziland News zei Gamedze dat de verkiezingen in Siphofaneni en het feit dat Mswati niet langer de controle had over informatiebronnen, suggereerde dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Swazi's de vrijheid zouden proeven.
“De redacteur van deze publicatie werkt buiten eSwatini, maar hij heeft de volledige controle over de bron van geloofwaardige informatie en Mswati heeft tevergeefs geprobeerd het platform te stoppen. Bovendien waren de Siphofaneni-verkiezingen een enorme schande voor Mswati. We hebben LaZwide niet gesteund omdat we van haar verwachten dat ze het systeem binnen het parlement binnen een korte tijdspanne zal veranderen, we weten dat ze geen politieke ervaring heeft om dat te doen. Maar we wilden bewijzen dat we als pro-democratische beweging nu de leiding hebben. Lelive nyalo liva nge-journalist lengekho nalaKaNgwane kutsi kwentekani eveni, le-journalist ihleli lapha emoyeni, tindzaba sitidvonsa khona ngaphandle kwenkinga, ativinjwa,” zei de voormalige vice-president van de Senaat.
1 Aug 2022
Antwoord op mijn aanvraag voor een speciale CKGR-toegangsvergunning van de Ambassade van Botswana in Brussel, 9 mei 2013.

Geachte mevrouw,

Er wordt verwezen naar uw ongedateerde brief waarin u om hulp vraagt met (het verkrijgen van) een speciale vergunning om het Central Kalahari Game Reserve (CKGR) binnen te gaan.

Het Ministerie van Milieu, Natuur en Toerisme heeft ons laten weten dat u eerder op 14 april 2012 als toerist het CKGR binnenkwam. U had gereserveerd om zeven dagen op de camping van Bape en Xaka te verblijven. (d.w.z. tot 11 april 2022). U verbleef echter niet op de campings, maar in plaats daar van koos ervoor om in de nederzettingen in het CKGR te wonen. (???) U werd gearresteerd in de Guguma-nederzetting en vervolgens gevraagd om het CKGR te verlaten op 10 april 2012.

Gezien het bovenstaande is het ministerie bezorgd dat (aangezien) u zich tijdens uw vorige bezoek niet aan de Reservaat regels heeft gehouden, u dit opnieuw zou kunnen doen. Echter, het ministerie raadt u aan om verantwoording af te leggen over uw eerdere acties en u te verplichten zich te houden aan alle regels voor het gedrag van toeristen naar de beschermde gebieden in het land voordat kan worden overwogen u weer toe te laten tot het CKGR.

Wij zien uw reactie op deze belangrijke kwestie graag tegemoet.

Na uitleg gegeven te hebben over mijn doel om in de nederzettingen te verblijven en de redenen om niet meer het CKGR in te gaan, was er stilte vanaf de Ambassade.


Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies