Nederlands English

31 Jul 2022
Een ander soort genocide is een inheemse stam in een beschermd reservaat plaatsen, waar buitenstaanders hen niet mogen bezoeken. Zoals in het Central Kalahari Game Reserve. Eind 19de eeuw is de regering begonnen de San te verwijderen uit het CKGR. (Later bleek dat er diamanten gevonden waren en het mogelijk leek schaliegas te winnen) Een aantal San kregen een vergunning om in het CKGR te verblijven, omdat zij een rechtszaak tegen hun uitzetting hadden gewonnen. Alleen degenen die betrokken waren bij de rechtszaak (ca. 183) kregen deze vergunning. Kinderen onder de 18 jaar hadden geen vergunning nodig maar zodra zij 18 jaar werden waren moesten zij voor een bezoek aan hun familie een vergunning aanvragen. Toeristen mogen met een speciale vergunning en een door de regering aangewezen gids het CKGR in, maar mogen niet bij de San op bezoek. Voor hen zijn kampeer veldjes aangelegd.

Omdat ik geen toerist was, ben ik op 4 april 2012 met drie anderen het CKGR in gegaan. We hebben om te voorkomen dat er lastige vragen werden gesteld, overnachtingen op twee kampeer veldjes opgegeven. Op 10 april, net voor het donker werd, werden we bij de San gevonden en gesommeerd naar de dichtstbijzijnde kampeer plek te vertrekken, en de dag er na het CKGR te verlaten. Bij de uitgang kregen we een luide, beledigende toespraak, waarbij de politie en CKGR opzichters aanwezig waren. Ik heb uitgelegd dat we hulpverlening kwamen geven en verontwaardigd was over de manier waarop wij behandeld werden.

Terug in Nederland heb ik een speciale vergunning aangevraagd bij de Botswaanse Ambassade in Brussel, voor een volgende reis.
30 Jul 2022
Denkende aan het bezoek dat de Paus aan Canada bracht, waar hij zijn excuses namens de Katholieke Kerk aan de inheemse burgers aanbood voor de genocide die door de Katholieke missie is gepleegd. En excuses die door groepen mensen aan andere mensen aangeboden zijn voor het onrecht dat zij hen hebben aangedaan. Het lijkt mij goed om de Botswaanse regering te vragen hun excuses aan de San aan te bieden voor het afpakken van hun land, de uitbuiting, de onderdrukking en het proberen hun cultuur te vernietigen. En daar onmiddellijk mee te stoppen.
Genocide komt in allerlei vormen en maten. Eén er van is kinderen bij hun ouders en cuttuur weghalen. Eerst waren er nog schooltjes voor de San in de nederzettingen in het Central Kalahari Game Reserve, die werden gesloten en kinderen werden per vrachtauto naar kostscholen in oa. de opvangkampen New Xade en Kaudwane, net buiten het CKGR gebracht. Later per bus. Daar werden de kinderen gepest door medeleerlingen en personeel vanwege hun anders zijn. Voor de schoolvakanties werden ze naar huis gebracht.
Een plek waar de San en andere minderheidsgroepen relatief veilig kunnen leven, is D'Kar, in Gantsi district.

Citaat uit Botswana Guardian, 29 april 2022. "Zo'n 35 kilometer ten oosten van de gemeente Gantsi ligt het kleine dorpje D'Kar, dat onder andere bekend staat als de thuisbasis van mensen die geen blad voor de mond nemen en als gastheer voor het internationaal befaamde, Kuru-dansfestival, een belangrijke attractie voor lokale en internationale bezoekers.

Het dorp ligt op het terrein een privéboerderij die toebehoort aan de Nederlands Hervormde Kerk (DRC) en heeft volgens de volkstelling van 2011 ongeveer 1.668 inwoners en is gemakkelijk bereikbaar via de A3-weg van Gantsi naar Maun. Een asfaltweg van een kilometer verbindt het dorp vanaf de snelweg, maar er is geen geasfalteerde weg in het dorp. De inwoners zijn overwegend Naro, Herero en Bakgalagadi. De meest gesproken taal is Naro en de dominante religieuze overtuiging is de Hervormde Kerk. In D'Kar staat het populaire Kuru Bushman Museum and Cultural Centre. Het museum is gericht op de geschiedenis van de San en omvat tentoonstellingen, een ambachtscentrum, een bibliotheek en verschillende workshops."

Helaas, de Botswana Guardian meldt ook:

"D'Kar: Wonen in geleend land. Regering overweegt het verwerven van het land van de Nederlandse Hervormde kerk."
29 Jul 2022
VN-rapport roept op tot vermindering van de bevoegdheden van Dikgosi. Sunday Standard. 22 juli 2022
Door Thobo Motlhoka
Een nieuw rapport van de Verenigde Naties (VN) over Botswana heeft bedenkingen geuit over wat het noemt uitgebreide strafrechtelijke jurisdictie en veroordelingsbevoegdheden van Dikgosi. Het rapport geeft aanleiding tot bezorgdheid over de bevoegdheden van Dikgosi om gevangenisstraffen tot 15 jaar op te leggen.
(De Ntlo ya Dikgosi is een adviserend orgaan van het parlement van Botswana. De term komt uit het Tswana. Het Huis van Opperhoofden telt 35 leden, waaronder 8 erfelijke koningen van de voornaamste stammen van Botswana en 22 voor vijf jaar indirect gekozen hoofden van kleinere stammen. Wikipedia) (De San zijn niet vertegenwoordigd in dit orgaan. Wat zij als eerste inheemse bewoners zeker zouden moeten zijn.)
Het voorlopige rapport van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie werd vrijdag vrijgegeven na een officieel bezoek van twee weken aan Botswana van 4-15 juli 2022.
Het rapport zegt dat hoewel het vermogen van de rechtspraak door stamhoofden om snel tot een gemeenschapsgerichte oplossing en verzoening te komen lovenswaardig is, de werkgroep ernstige bedenkingen heeft bij hun uitgebreide strafrechtelijke rechtsmacht en veroordelingsbevoegdheden. Lees meer:
https://www.sundaystandard.info/un-report-calls-for-dikgosi-powers-to-be-reduced/
28 Jul 2022
Nieuws. Eswatini.
Swaziland News. 27 juli 2022. JUNIOR POLITIEMANNEN: “Geef ons leiderschap, geef ons een commando over hoe we kunnen helpen bij het verwijderen van Mswati.
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2811
27 Jul 2022
Vervolg van 23 juli 2022.
De president van SWALIMO ontmoet een ander Brits parlementslid en lobbyt voor internationale steun voor de eSwatini-strijd voor democratie. Donderdag 14 juli 2022. Door Nokwanda Mamba
LONDEN: SWALIMO-president Mduduzi 'Magawugawu' Simelane heeft donderdag een ontmoeting gehad met het Britse Labour Party Parlementslid Wes Streeting, als onderdeel van zijn Europa tour om bij de internationale gemeenschap te lobbyen om steun voor de strijd voor democratie in eSwatini. SWALIMO staat voor de Swaziland Liberation Movement, een politieke organisatie die strijdt voor democratische hervormingen in eSwatini.
In een intervieuw met Swaziland News op donderdag, bevestigde de president van SWALIMO de ontmoeting met het parlementslid van de Labour Party in de kantoren van de Royal Society of Medicine in Londen.
“Hij is een parlementslid van de oppositiepartij en een schaduwminister van Volksgezondheid. We hebben elkaar ontmoet en hebben beraadslaagd over de Swazi kanker, wat het regime is. Hij heeft andere deuren geopend, die op dit moment niet bekend gemaakt kunnen worden, maar die allemaal gericht zijn om de Swazis te helpen hun door God gegeven vrijheid te verkrijgen', zei de president van SWALIMO.
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2762
26 Jul 2022
EU-steun voor Botswana.
De Europese Unie en Botswana hebben reeds langdurige en prettige vriendschaps- en samenwerkingsrelaties. Het eerste EU-kantoor werd in 1981 in Gaborone geopend en de rol van de delegatie werd in 1991 uitgebreid, toen het secretariaat van de SADC (Zuidelijke Afrikaanse Ontwikkelings Gemeenschap) in Gaborone werd opgericht. In de loop van deze jaren zijn de betrekkingen met onze partners gegroeid en omvatten nu politieke betrekkingen, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, economische en handelsbetrekkingen, en andere gebieden van wederzijds belang tussen de EU en Botswana, evenals met de SADC.
25 Jul 2022
EU-steun voor Botswana.
COVID-19 EN HUMANITAIRE HULP.
Na het begin van de covid-19 crisis heeft de EU besloten haar hulpverlening te wijzigen en uit te breiden om de regering door middel van de volgende stappen te steunen:
De EU heeft de uitbetaling van € 2 miljoen van uit het TVET-programma voor begrotingssteun vervroegd (zie het stukje over onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden) om snelle economische hulp te bieden;
De EU schonk beschermingsmiddelen en medische benodigdheden ter waarde van € 240.000 aan het ministerie van Volksgezondheid;
De EU heeft ongeveer € 450.000 aan subsidies verstrekt om slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen en de rechten te verdedigen van gemarginaliseerde groepen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Bovendien heeft de EU € 2 miljoen van andere programma's bestemd om de sectoren rundvlees en toerisme te ondersteunen als onderdeel van het economisch herstel in de onmiddellijke nasleep van de crisis.
Ten slotte heeft de EU 1,95 miljoen euro overgeheveld van ECHO, ons humanitaire agentschap, aan de Wereld Gezondheids Organisatie en het Rode Kruis om te voorzien in de behoeften in de gezondheidszorgsector (capaciteitsopbouw van gezondheidspersoneel, ondersteuning voor testen en contactopsporing en de uitgifte van vaccins) en om humanitaire hulp te geven aan gemeenschappen met een onzekere voedsel aanlevering.
24 Jul 2022
EU ondersteuning voor Botswana.
BETREKKINGEN MET DE MAATSCHAPPIJ
Vrijheid van vereniging is verankerd in de Botswaanse grondwet en het recht om een organisatie op te richten wordt erkend zodra een organisatie met een relevant statuut wettelijk is geregistreerd. De meeste organisaties zijn geregistreerd als verenigingen of trusts. Volgens het laatste onderzoek voor de lijst van maatschappelijke organisaties waren er ongeveer 6.000 maatschappelijke organisaties in het land. Minder dan 15% van de Niet Regerings Gebonden Organisaties heeft een landelijke dekking en de meerderheid werkt in één tot drie districten. Maatschappelijk verbonden organisaties zijn van nature lokaal en hun belangrijkste focus is op de maatschappij gericht. Zoals HIV/AIDS-ondersteuning en beheer van natuurlijke hulpbronnen. (?)
Sinds de oprichting van de EU-delegatie in Gaborone in 1981, hebben we meer dan € 20 miljoen gebruikt om maatschappelijke organisaties in Botswana te ondersteunen met het helpen een zinvolle bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkeling.
23 Jul 2022
Nieuws.
Eswatini.
SADC-top opnieuw uitgesteld omdat koning Mswati het regionale orgaan over de politieke crisis in eSwatini vermijdt. Dinsdag 19 juli 2022. Door Zweli Martin Dlamini.
MBABANE: De buitengewone top van de Southern African Development Community (SADC) over de politieke crisis in eSwatini is opnieuw uitgesteld nadat koning Mswati vermeed om voor het regionale orgaan te verschijnen dat een politieke dialoog organiseert.
Mswati, een absolute monarch, laat momenteel zijn politie en soldaten af op tientallen burgers om ze neer te schieten en te doden, alleen maar omdat zij democratische hervormingen eisen.
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2780
Meer over een paar dagen.
22 Jul 2022
EU ondersteuning Botswana.
BIODIVERSITEIT, KLIMAATVERANDERING EN DUURZAME ENERGIE
PARTNERS IN BIODIVERSITEIT EN KLIMAATBESCHERMING
De EU steunt Botswana bij zijn inspanningen om zijn rijke flora en fauna en biodiversiteit te behouden, die zowel zijn belangrijkste toeristische attraties als mondiale collectieve goederen zijn. Het ondersteunen van natuurbeschermings activiteiten gaan hand in hand met het in staat stellen van lokale gemeenschappen om voldoende baat te hebben van de toeristische sector.
Aangezien dieren in het wild geen grenzen kennen, ondersteunt de EU ook een regionale benadering van natuurbehoud door de bevordering van grensoverschrijdende natuurbeschermingszones en initiatieven zoals het Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area of ​​de grensoverschrijdende activiteiten van de Okavango River Basin Commission op het gebied van water- en landbeheer.
De ecosystemen van Botswana zijn breekbaar en kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering; landdegradatie en woestijnvorming zijn ernstige bedreigingen. In overeenstemming met haar politieke toezeggingen in het kader van de internationale klimaatagenda, steunt de EU de inspanningen van Botswana om veerkracht op te bouwen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Botswana heeft een van de hoogste zonnestralingsniveaus ter wereld en een enorm potentieel voor zonne-energie. Op dit moment zijn kolen en diesel vrijwel de enige bronnen van elektriciteitsproductie in Botswana, dat ook stroom uit Zuid-Afrika importeert. De EU staat klaar om de ambitieuze plannen van Botswana te steunen en om zijn potentieel voor hernieuwbare energie te ontwikkelen in overeenstemming met zijn toezeggingen aan de Overeenkomst van Parijs, en om een ​​netwerk exporteur van elektriciteit te worden. De EU heeft een duidelijke toegevoegde waarde bij het bevorderen van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op basis van onze kennis, geavanceerde technologieën en financieringscapaciteiten.
21 Jul 2022
EU ondersteuning Botswana.
ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN
De EU heeft de onderwijssector van Botswana gesteund sinds haar onafhankelijkheid. Het huidige ondersteuningsprogramma 2019-2023 voor Hervorming van het Technisch en Beroepsonderwijs en -opleiding (TVET) ondersteunt de ontwikkeling van het TVET-systeem in Botswana. Het programma probeert de hiaat tussen de kwalificaties die door het onderwijssysteem worden geproduceerd en de vereisten van de arbeidsmarkt aan te pakken, welke de ontwikkeling van de particuliere sector en het scheppen van banen in Botswana belemmert. Het programma vergroot de arbeidsmarktrelevante vaardigheden van TVET-afgestudeerden, versterkt de besturing van het TVET-systeem, verbetert de kwaliteit en relevantie van zijn programma's, ondersteunt de introductie van TVET op middelbare scholen door het instellen van meervoudige onderwijstrajecten en verbetert de overgang tot de arbeidsmarkt door middel van gendersensitieve leermogelijkheden op het werk. De bijdrage van de EU aan deze inspanning is een operatie voor begrotingssteun die gepaard gaat met een component voor capaciteitsopbouw.
20 Jul 2022
EU ondersteuning voor Botswana.
ECONOMISCHE EN HANDELSBETREKKINGEN
Een welvarend partnerschap.
Botswana en de EU hebben langdurige economische en handelsbetrekkingen. De Europese Unie is de op één na grootste handelspartner van Botswana, na Zuid-Afrika, met een totaal volume van € 1,71 miljard (2021), gedomineerd door Botswana's export naar de EU, die in 2021 € 1,078 miljard bereikte. Dit bestond meestal uit diamanten die voornamelijk naar België gingen. Het uitbreiden van Botswana's exports naast diamanten blijft een belangrijke uitdaging voor de handelsrelatie tussen de EU en Botswana.
Hoewel de binnenlandse markt klein is, heeft Botswana toegang tot regionale markten binnen de Zuidelijk Afrikaanse Douane Unie en SADC (Southern African Development Company), evenals internationale markten in de EU via de in 2016 ondertekende economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC, het VK (Verenigd Koninkrijk) via zijn economische partnerschapsovereenkomst met SACUM (SACUM-UK economic partnership agreement (EPA)), en in de VS via de African Growth Opportunity Act. Bovendien is Botswana toegetreden tot de tripartiete vrijhandelszone tussen de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, COMESA en SADC (nog niet van kracht), en heeft het de Afrikaanse continentale vrijhandelsovereenkomst ondertekend, waarvan de ratificatie nog in behandeling is.
Het aandeel van de EU in de totale buitenlandse directe investeringen (FDI) in Botswana is na de Brexit aanzienlijk gedaald, aangezien het VK verreweg de grootste bron van directe buitenlandse investeringen in Botswana vanuit de EU was.
De BDI-voorraad van de EU27 in Botswana bedroeg € 131 miljoen in 2020.
https://www.eeas.europa.eu/botswana/european-union-and-botswana_en?s=85

19 Jul 2022
BRICS ondersteuning voor Botswana.
Ontwikkeling: een belangrijke les voor Botswana. Mmegi. maandag 04 juli 2022. Door Solly Rokgomo.
In de moderne geschiedenis van de wereldpolitiek blijkt het BRICS-mechanisme, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika een zeer belangrijk platform te zijn voor samenwerking tussen de opkomende markten en ontwikkelingslanden, aangezien deze landen belangrijke motoren zijn geworden voor de wereldwijde economische herstel en groei door de Zuid-Zuidsamenwerking. Alle leden van de BRICS-landen hebben een gevestigde diplomatieke relatie met Botswana en hebben ambassades in Botswana.
Deze groep landen heeft met solide steun van alle kanten tot nu toe in 2022 met succes meer dan 90 bijeenkomsten en evenementen gehouden, waarbij uiteenlopende onderwerpen aan de orde kwamen, zoals politiek, veiligheid, economie, handel, financiën, intermenselijke en culturele gebieden, evenals duurzame ontwikkeling en volksgezondheid.
Het hoogtepunt van de BRICS in 2022 was de 14e BRICS-top en de Dialoog op hoog niveau over mondiale ontwikkeling die van 23-24 juni werd gehouden. Er zijn enkele belangrijke kwesties die tijdens de top door de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping, aan de orde zijn gesteld, waar een ontwikkelingsland als Botswana met zijn relatie tot het mechanisme van kan leren en intensiveren om zo enkele sociaaleconomische voordelen te maximaliseren, vooral in de onstabiele wereldeconomie die zwaar is getroffen door de COVID-19-pandemie. In zijn opmerkingen tijdens de dialoog op hoog niveau over mondiale ontwikkeling, met als thema het smeden van een hoogwaardig partnerschap voor een nieuw tijdperk van mondiale ontwikkeling, wees president Xi erop dat "ontwikkelingslanden in de loop der jaren onophoudelijk hebben gewerkt aan het verkennen van een ontwikkelingspad dat geschikt is voor hun nationale realiteit en om economische en sociale ontwikkeling na te streven en dat dergelijke inspanningen opmerkelijke resultaten hebben opgeleverd, zijn opkomende markten en ontwikkelingslanden tegenwoordig goed voor de helft van de wereldeconomie en is er opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs, sociale ontwikkeling, cultuur en vele andere gebieden”.
Lees meer: https://www.mmegi.bw/opinion-amp-analysis/development-a-key-lesson-for-botswana/news
Als laatste opmerking: het is zeer raadzaam voor de regering van Botswana om hard te werken aan het zichzelf strategisch voorop stellen bij de samenwerking met de BRICS-samenwerking op het gebied van handel, onderwijs, duurzame ontwikkeling, gezondheid, landbouw, digitale technologie en dergelijken aangezien dit soort samenwerking op lange termijn enorme sociaal-economische voordelen heeft.17 Jul 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
EU ondersteuning voor Botswana.
POLITIEKE BETREKKINGEN
EEN FOCUS OP DE DOODSTRAF, GENDERGERELATEERD GEWELD EN LGTBIQ+
De politieke betrekkingen tussen de EU en Botswana zijn stabiel geweest en worden gekenmerkt door frequente afstemming op internationaal niveau. Botswana is een constructieve bondgenoot voor de EU in SADC, Afrika en op multilateraal niveau. Onze politieke dialoog vindt regelmatig plaats en is gebaseerd op ons wederzijds belang bij het versterken van ons partnerschap, dat tot doel heeft het land te helpen zijn doel van hoge inkomensstatus te bereiken. De belangrijkste punten op de agenda van de laatste dialogen waren de politieke ontwikkelingen in Botswana en de regio Zuidelijk Afrika, het EU-partnerschap voor economische diversificatie in Botswana en mensenrechten.
De EU en haar lidstaten zijn voorstander van een breed publiek debat in Botswana over de afschaffing van de doodstraf. We hebben voorgesteld om een moratorium in te stellen als eerste stap op weg naar de afschaffing van de doodstraf. Lees meer:
https://www.eeas.europa.eu/botswana/european-union-and-botswana_en?s=85
16 Jul 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
BURS (Botswana Unified Revenue Service, Belastingdienst) haalt in twee maanden BWP 8.6 miljard (€ 664.266.634,18)binnen omdat de mijnbouw fonkelt. Lees meer:
https://www.mmegi.bw/business/burs-rakes-in-p86bn-over-two-months-as-mining-sparkles/news
11 Jul 2022
Wat corruptie/ foute beslissingen betreft doet Nederland niet onder voor de rest van de wereld. Voorbeelden daarvan worden steeds meer bekend. De Engelse oplossing voor iemand die geen geld heeft is hun gezegde: "Beg, steal or borrow" zoals in het liedje met deze titel van The New Seekers. ("Bedelen, stelen of lenen.") Dit lijkt massal te zijn opgevolgd. Door mensen die geen geld hebben, en door mensen die geld hebben maar die hamsteren omdat zij bang zijn dat geld opraakt.
Wij begonnen te twijfelen over onze hulpverlening. Waren onze aanbiedingen misschien wat te kort door de bocht? Een bewijs dat dit gevaar bestond las ik in het onderzoeks rapport van Jenny R. Lawy: "Theorizing voice (identity): Performativity, politics and listening." ("Theoretiserende stem [identiteit]: Performativiteit, politiek en luisteren.") Voor het maken van dit rapport had zij een gesprek met een San man in zijn kantoor in Gaborone, hoofdstad van Botswana. Terwijl hij een telefoongesprek voerde las zij in een tijdschrift dat op de vloer lag: "Als je gemakkelijk aan geld wilt komen, vraag het dan aan een Niet Regerings Gebonden Organisatie, die stellen geen moeilijke vragen." SEMK Botswana is een Niet Regerings Gebonden Organisatie. Toen werd het mij duidelijk waarom wij werden gezien als een zak met geld. De herhaaldelijke vraag van een Botswaanse organisatie om meer geld werd mij te veel en ik zei: "Wij zijn niet een zak met geld." "Ik dacht dat jij mijn moeder was." "Dat denk ik ook, maar dit antwoord geef ik ook aan mijn kinderen als ze mij te vaak om geld vragen." Einde gesprek.
1 Jul 2022
Corruptie? Verkeerde beslissing? Eswatini.
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2678
Donderdag 23 juni 2022. Door Zweli Martin Dlamini.
Opperrechter Bheki Maphalala betaalt slechts ZAR 200.000,00 van het gefraudeerde geld terug.
MBABANE: Opperrechter Bheki Maphalala werd niet gearresteerd ondanks duidelijk bewijs dat suggereert dat hij de regering fraudeerde voor meer dan ZAR 1 miljoen aan huurtoeslag. In plaats daarvan werd in het geheim een document opgesteld waarin hij toezegde slechts ZAR 200.000,00) terug te betalen.
De zeer corrupte Opperechter werd ontmaskerd door de Swaziland News Onderzoekseenheid. Hij kreeg elke maand ZAR 15.000,00 als huurtoeslag, ondanks dat hij een huis kreeg toegewezen in het Judges Complex in Thembelihle, Mbabane.
Documenten afkomstig van het betalingssysteem van de overheid suggereren dat de Operrechter begon met het terugbetalen in termijnen van totaal ZAR 3.268,88.
Analyses van Opperrechter Bheki Maphalala's loonstrookje van juni 2022 suggereren dat hij in deze maand begon met het terugbetalen van het geld en dat de huurtoeslag van ZAR15.048.53 is stopgezet.
Er is bekendgemaakt dat de vermeende frauduleuze 'terugbetaling' in de overheidsdocumenten is geregistreerd als 'te veel betaald salaris'.
Een regeringsfunctionaris die nauw met de zaak samenwerkte, zei dat de Opperrechter, nadat hij door de publicatie was ontmaskerd, ermee instemde het genoemde bedrag terug te betalen, ook al was het veel minder dan wat hij naar verluidt had gefraudeerd.
“Hij betaalt ZAR 200.000,00 terug, hoewel het veel minder is dan wat hij zou hebben gefraudeerd. Het probleem hier is dat we de exacte datum niet weten waarop hij het huis betrok, daarom stemde hij in met dit bedrag, "zei de regerings ambtenaar.
Er is een vragenlijst gestuurd naar Opperrechter Bheki Maphalala, maar hij had niet gereageerd op het moment dat dit rapport werd opgesteld.
“Als u dit niet doet, betekent dit alleen maar dat de integriteit en waardigheid van het rechtssysteem in het gedrang komt. Waar u het over heeft is slechts één kwestie rond de integriteit van de Opperrechter, we weten dat zelfs de Law Society veel klachten heeft over de zittende Opperrechter. We moeten dit dus bekijken in de samenhang van alle andere kwesties rond het gedrag van de huidige Opperrechter en of hij, gezien deze beschuldigingen, geschikt is om de zetel als hoofd van de rechterlijke macht te blijven bekleden”, zei de Voorzitter van het Meerdere Belanghebbende Forum.
Einde citaat.
Tja, is dit corruptie of een administratieve fout van de regering, die door de opperrechter over het hoofd is gezien?
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies