Nederlands English

31 Mar 2017
HIV/AIDS als wapen gebruikt tegen de Bosjesmensen.
Een decennium na een ogenschijnlijke afsluiting van de langste rechtszaak tussen de Regering en de Bosjesmensen heeft een Universiteit Botswana docent de regering beschuldigd van het gebruik van de HIV/AIDS pandomie in een poging de Bosjesmensen van de aardbodem te laten verdwijnen. Zie voor het artikel op de Engelstalige pagina.
30 Mar 2017
Geen nieuws.
29 Mar 2017
Geen nieuws.
28 Mar 2017
Het verslag van 2 oktober is op de website geplaatst.
Op 22 februari had ik op de website van de Rijksoverheid een vraag geplaatst voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Staat Nederland achter het schiet-om-te-doden beleid in Botswana, of is ze alleen tegen het stropen. Dit was doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken. Op mijn verzoek is het naar Buitenlandse Zaken gestuurd. Aangezien er op 24 maart nog geen antwoord was heb ik de vraag opnieuw gesteld. En opnieuw was het doorgestuurd naar het ministerie van E Z. Opnieuw heb ik gemeld dat het naar BZ moest. Er kwam een antwoord met een verontschuldiging voor de late reactie en dat de ambassade voor 7 april zal antwoorden.
Ik had de schrijver van het artikel “Onze openbare scholen zijn discriminerend” een email gestuurd om te laten weten dat ik blij ws dat hij dit onderwerp aan de orde gesteld had en om toestemming te vragen het op onze website te plaatsen. Dit werd door hem gewaardeerd en hij zou doorgaan met over het onderwerp te schrijven.

27 Mar 2017
Het verslag van 1 oktober is op de website geplaatst.
In Mmegi stond een artikel met de kop: “Onze openbare scholen zijn discriminerend. De meeste van onze openbare scholen laten studenten met verschillende beperkingen toe. Sommigen van deze scholen hebben leerkrachten die een beperking hebben. Voor een land dat trots is op zijn “onderwijs voor iedereen”, verwachten we dat zij er op gericht zijn hen goed te ondersteunen. Maar dat gebeurt niet, ondanks het feit dat ze wel toegelaten worden. De arme leraren die nog steeds te veel leerlingen in hun klas hebben, staan voor een enorme taak om hier mee om te gaan. En nog erger is het voor de studenten met een beperking, die het gevoel hebben er niet bij te horen. Zie voor het hele artikel in het Engels op “yesterday”, 27 maart.
26 Mar 2017
Geen nieuws.
25 Mar 2017
Geen nieuws.
24 Mar 2017
Het verslag van 30 september is op de website geplaatst.
Mmegi meldde: “Regering gaat internet aansluiten op 523 openbare scholen gedurende de komende 12 maanden. Het minsterie heeft ongeeer Pula 3.4 biljoen toegewezen gekregen voor ontwikkeling en terug kerende onkosten. Het doel is om alle openbare scholen in het land aan het einde van 2019 te hebben voorzien van computers en internetaansluiting. Het ministerie zal door gaan met het verschaffen van ICT hulpmiddelen, door middel van schoolverbindende initiatieven, vooral educatieve laptops naar verschillende scholen door het land. `
23 Mar 2017
Nadat een krant het verslag over verduistering van geld voor regerings projecten had gepubliceerd, is de minister die verantwoordelijk is voor het “achtertuinen project” in actie gekomen. (Dit project heeft mensen voorzien van zaden, gereedschappen en advies om groenten en fruit te verbouwen, voor eigen gebruik of om een bedrijfje op te zetten.) De minister waarschuwde mensen die hun bedrijfje verwaarloosden of verkochten dat zij aangeklaagd zouden worden voor fraude.
Er zijn Botswanen die de toerisme sector zelf in handen willen nemen. “Voor ons, door ons” is de kop van het artikel in Mmegi. Er gaat nu te veel van de winst uit het toerisme naar grote ondernemingen buiten Botswana. Botswanen krijgen vaak de laag betaalde banen toegeschoven.
Als vervolg op de staking en relletjes bij twee Universiteiten kort geleden worden een aantal mensen voor de rechter verwacht. De Studentenbond is van mening dat ook anderen schuldig zijn en voor de rechter zouden moeten komen. De Studentenbond had geprobeerd problemen te voorkomen maar had geen gehoor gevonden bij instanties die dit hadden kunnen doen. Deze week liet de Minister van Hoger Onderwijs weten dat wij (wie precies?) oplossingen moeten vinden voor de problemen die ons beheksen. Hij voegde er aan toe dat vriendschappelijke gesprekken op nationaal niveau de verschillen zouden kunnen oplossen.
22 Mar 2017
Geen nieuws.
21 Mar 2017
Geen nieuws.
20 Mar 2017
De verslagen van 27, 28 en 29 september zijn op de website geplaatst.
19 Mar 2017
Aangezien er geen reactie was gekomen van het Lady Khama Charitable Trust in Botswana, over mijn verzoek aan hen om aandacht te geven aan Xwaa, heb ik nogmaals een email gestuurd met een herinnering en dat wij een antwoord zouden waarderen. Er kwam een ontvangstbvestiging per email en een link naar een pagina op hun website waar informatie te zien zou zijn over onze correspondentie. Na er op geklikt te hebben, bleek de toegang geweigerd te zijn omdat ik een anonieme bezoeker was. Waarchijnlijk is de email nooit zichtbaar geworden, dus konden zij die niet beantwoorden. Ik vraag me af of het de moeite waard is bij hen op bezoek te gaan en te melden dat ze een mooie website hebben, maar dat contact niet gemaakt kan worden.
18 Mar 2017
Mmegi meldde dat de regering veel geld heeft gegeven voor projecten waarvoor nooit plannen gemaakt zijn, of slecht, of niet uitgevoerd, of niet verantwoord zijn. Naar aanleiding hiervan is het Economische Stimulans Pakket, ESP,opgezet, dat controle moet uitoefenen op de besteding van de gelden. Dit moet uitgevoerd worden door gemeente ambtenaren en Dorps Ontwikkelings Commitees. Maar deze hebben reeds grote moeite om hun eigen administratie op orde te krijgen. Dit artikel geeft inzicht in hoe geld verdwijnt. Zie op onze Engelstalige pagina (yesterday) voor meer.
17 Mar 2017
Geen nieuws.
16 Mar 2017
Het verslag van 26 september is op de website geplaatst.
15 Mar 2017
Geen nieuws.
14 Mar 2017
Een paar sokken afgemaakt en verkocht.
13 Mar 2017
Geen nieuws.
12 Mar 2017
Mmegi meldde: “De Zuid Soedanese regering heeft aan Botswana een verzoek gedaan voor 100 studie beurzen in verschillende studie richtingen, omdat het land het moeilijk heeft vanwege de oorlog en dit het onderwijs belemmerd. Het zou om een periode van vijf jaar gaan. Ondanks de huidige problemen in Zuid Soedan zijn er oneindige mogelijkheden tot economische groei in het land. Er zijn grote agrarische landerijen, visserij- en mijn gebieden. Als de conflicten voorbij zijn is er gediplomeerd personeel nodig om deze industriën tot bloei te brengen. Er zijn wel wat zaken rond het geven van de beurzen die goed beproken dienen te worden. Madigele, Botswaanse minister voor hoger onderwijs, was het hier mee eens. Tevens zij hij dat de regering goedkeuring moest geven en waarschuwde, dat ondanks dat dit ging gebeuren, het enige tijd zou duren omdat het systeem in Botswana traag werkt. Hij stelde een uitwisselings prgramma voor, waarbij Botswaanse gediplomeerde onderwijzers, ingenieurs en professionelen in Zuid Soedan konden werken, want in Botswana waren ze toch maar werkloos. Einde citaat. Zuid Soedan zou er beter aan doen hulp te vragen aan Europa, VS en andere landen die in meer welvarender omstandigheden zijn dan Botswana. Ik heb een email gestuurd naar Giro 555 met de vraag of zij hulp kunnen geven.

11 Mar 2017
Ik ben begonnen met de zakjes te maken waar de studenten hun materialen zoals pennen, potloden, potloodslijper, gum, naai materialen enz. in kunnen bewaren. Ze krijgen een lapje stof, naaien er een was etiket op welke ik van onze kleren heb afgeknipt, schrijven hun naam er op om verwisselingen en ruzies te voorkomen en leren er een zakje van te maken. Op dit moment ben ik bezig de rafelige zijkanten van de lapjes te verstevigen.
10 Mar 2017
Het verslag van 24 september is op de website gezet.
Mmegi meldde: Een acht jarige leerling die naar verluidt op donderdag 2 maart door een onderwijzer met een stok op haar hoofd geslagen was, is na de kerkdienst op zondag 5 maart overleden. Zij had sinds de gebeurtenis regelmatig over hoofdpijn geklaagd. De politie commandant vertelde dat de lijkschouwing de doods oorzaak nog moest bevestigen. De moeder heeft met de onderwijzer gesproken over het voorval, naar verluidt bevestigde die dit. Het hoofd van de District Afdeling Onderwijs wist niets van het slaan, wel was er gemeld dat er een kind was overleden. “Wij ontvingen het rapport dat de leerling afgelopen zondag thuis was overleden. Als ze op school overleden was hadden we misschien een betere uitleg gehad van wat er was gebeurd. Op dit moment hebben wij geen informatie over wat de doods oorzaak was.” Einde citaat.
Waarom worden kinderen nog steeds met een stok geslagen, terwijl de wet verbiedt kinderen en ouderen lichamelijk te straffen?
Tijdens het schrijven van het verslag van 25 september ontdekte ik aan één van de studenten de paarse pop beloofd te hebben, zodat haar moeder die kan kopiëren. Ik heb haar laten weten dat ze die komende augustus krijgt.
9 Mar 2017
Het verslag van 23 september is op de website geplaatst.
8 Mar 2017
Het fInanciële verslag 2016 staat op de website onder Documenten.
Sunday Standerd meldde dat twee leden van de oppositie partij willen dat alcoholisten een deel van de accijns belasting op alcohol krijgen. Zij willen dat het geld gebruikt wordt voor twee rehabilitatie centra voor misbruik van alcohol, en één centrum voor drugs misbruik. President Ian Khama introduceerde na zijn installatie alcohol belasting. Terwijl in andere delen van de wereld alcoholisme wordt gezien als een openbaar gezondheids probleem, ziet de President het als een teken van gebrek aan discipline. Hij dacht het probleem op te lossen door de verkoop uren van alcohol in te perken.Maar hiermee worden niet de oorzaken van alcohol misbruik aangepakt. De tragedie is nu dat de regering afhankelijk is geworden van deze inkomsten voor hun projecten, zoals de Botswana Jongeren Spelen in 2014.
7 Mar 2017
Er komt weer een nationale inzameling actie om de hongersnood in Afrikaanse landen te verlichten. Er wordt weer gedweild met de kraan open. Er zal gedweild moeten worden, dat is zeker. Maar ook moet de kraan dicht gedraaid worden, bedoelende, dat de regeringen van de betreffende landen bewust gemaakt moet worden van hun verantwoordelijkheid om voor hun eigen burgers te zorgen. Waarom zijn veel “hoogwaardigheids bekleders” zo druk bezig met hun privé imago op te poetsen, wat bakken met geld kost, welk geld dus niet gebruikt kan worden voor het oppoetsen van het imago van het hele land. Hoe kan het dat zij niet zien dat zij voor schut staan omdat het land een puinhoop is, de meeste burgers een armoedig bestaan en honger en dorst hebben en geen of slecht onderwijs krijgen of gekregen hebben. Die de waardevolle bezittingen van hun land verkwanselen om er zelf beter van te worden.
De spotprent in the Sunday Standard stelde een groepje studenten voor, waarbij de voorste een vel papier omhoog hield met daar op de vraag: “Wat moeten we doen met dit waardeloze papier? (Bedoelende hun diploma’s voor niet erkende cursussen.) Een vuur aansteken tijdens ons volgende protest?”
Wat mij opviel is dat sommige websites veel tijd nodig hebben om open te gaan, terwijl de website van Currency Exchamge Rate, X-rates, heel snel open gaat. Zou het aan de kwaliteit van de website liggen? Investeerders hebben er misschien belang bij heel snel bij de informatie te kunnen komen. Of heeft X-rates een “hot line” met internet? Wat duidelijk is, is dat ik totaal geen verstand heb van internet zaken.

6 Mar 2017
Het verslag van 22 september staat op de website.
Sunday Standard meldde: “Vervangend President van de Botswaanse Democratische Partij (BDP) trotseert Presient Ian Khama’s instructie om zich niet verkiesbaar te stellen voor President tijdens het partij congres in juli.” ???? In een democratie kan iedereen zich verkiesbaar stellen voor (vervangend) president, of iedere andere functie in zijn/ haar partij.
5 Mar 2017
Eén van de studenten schreef dat er veel modder was vanwege de aanhoudende regen. Omdat haar enige paar schoenen niet bestand is tegen water, loopt ze op blote voeten door de modder.

4 Mar 2017
Het verslag van 21 september is op de website geplaatst.
3 Mar 2017
Geen nieuws.
2 Mar 2017
Het verslag van 20 september is op de website geplaatst. Wat betekent dat de helft van de reis naar Botswana beschreven is. Ofschoon ik van het schrijven geniet, zal ik blij zijn als het verslag klaar is want er zijn nog meer belangrijke dingen te doen.

1 Mar 2017

Op onze telefoonrekening stond een bedrag van € 2,77 voor vier keer bellen naar de Ombudsman in Botswana. Ik heb inderdaad gebeld maar er is geen contact geweest. Navraag bij KPN geeft het vermoeden dat er doorgeschakeld was naar een voicemail waar niets op in gesproken was. Nog meer om uit te zoeken tijdens mijn bezoek aan Botswana in augustus.

Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies