Nederlands English

16 May 2022
Nieuws.
Bron Mmegi.
FRANCISTOWN: De 36-jarige Gobuamang Ntsuape is gisteren ter dood veroordeeld voor de moord op de moeder van zijn ex-vriendin, Sadi Kgosietsile.
Rechter Lot Moroka van het Francistown High Court zei dat hij via de verstrekte informatie vernam dat de vader van Ntsuape, die zijn voogd was, in 2010 stierf en dat zijn moeder na zijn dood samenwoonde met een andere man. Justitie Moroka verklaarde dat de verdachte de man die door zijn moeder was meegenomen niet accepteerde en dat hij hem achtervolgde.
Bij het uitspreken van de straf veroordeelde rechter Moroka Ntsuape tot vijf jaar gevangenisstraf voor brandstichting en op de vonnissen met betrekking pogingen tot moord 15 jaar gevangenisstraf elk.
Hij voegde eraan toe dat op aanklacht het vonnis met betrekking tot opzettelijke schade aan eigendommen de verdachte is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Rechter Moroka gaf aan dat vijf vonnissen gelijktijdig zullen lopen en twee vonnisen opeenvolgend zullen lopen.
“Op grond van moord wordt de beschuldigde hierbij ter dood veroordeeld. Je zult aan je nek worden opgehangen tot je sterft. U hebt het recht om binnen 14 dagen tegen deze veroordeling, dit vonnis of beide in beroep te gaan bij het Hof van Beroep”, concludeerde de rechter.
Maar wie moet er opgehangen worden? Gobuamang, of de regering van Botswana voor het niet ondersteunen bij het verwerken van het trauma dat Gobuamang opliep door de dood van zijn vader en het niet kunnen accepteren van een stiefvader?
15 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Wat mij trof was de zin: "Hij geloofde echter niet dat de democratie nu naar Afrika zou komen." Voor de kolonialisatie waren de opperhoofden van de stammen oppermachtig. De kolonialisten hadden hen van de troon gestoten en hun macht overgenomen. Kan het zijn dat zij dachten deze macht terug te krijgen door hun land onafhankelijk te maken? Is er misschien een misverstand onstaan over de voorwaarden die de kolonialisten stelden om toestemming tot onafhankelijkheid te geven? Democratie wordt nog steeds op verschillende manier begrepen. Wat mij betreft betekent dit dat alle mensen dezelfde status hebben. Een uitspraak over socialisme: "Socialisme betekent niet dat de koning behandelt moet worden als een schoonmaakster, maar een schoonmaakster als een koning." Al denk ik dat dit wat overdreven is. Het feit dat veel mensen tegenwoordig meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan geven, maakt dat duidelijk. Beter is, dat het eerlijker verdeeld wordt onder alle mensen en dat niemand denkt beter of minder te zijn dan anderen.
In sommige landen zijn staatshoofden van mening dat hun manier van regeren het beste is voor de inwoners van hun land. Komt er kritiek, dan wordt dit terzijde geschoven, soms met harde hand. Eén van hen die kritiek van burgers op extreme manier terzijde schuift is koning Mswati III van Eswatini. Zie voor meer informatie op internet in de krant Swaziland News.
8 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Democratie.
Citaat uit "Besprekingen over het onafhankelijk worden van Botswana, Lesotho en Eswatini. Citaat uit een verslag van de Algemene Vergadering van de VN, eenentwintigste sectie: Verslag van de speciale commissie over de situatie met betrekking tot de uitvoering van de verklaring over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren. 1966. Pagina 98."
"381. De vertegenwoordiger van de Verenigde Republiek Tanzania verklaarde met betrekking tot de zojuist door de Uruguayaanse vertegenwoordiger afgelegde verklaring dat de Latijns-Amerikaanse landen Afrika veel goede voorbeelden hadden gegeven, vooral tijdens hun strijd voor hun onafhankelijkheid. Hij geloofde echter niet dat de democratie nu naar Afrika zou komen. De geschiedenis van dat continent was altijd getekend door bloedvergieten en wat nu in Afrika plaatsvond was een proces van dekolonisatie. Het was daarom niet echt een kwestie van dat democratie naar Afrika zou komen, maar een kwestie van herstel aan de Afrikanen van de rechten waarvan ze door de koloniale mogendheden waren beroofd. Het feit dat Afrikaanse verzoekers voor de speciale commissie verschenen, deed hem verdriet omdat het liet zien hoe Afrika vandaag de dag nog steeds wordt onderdrukt en hoe de menselijke vrijheid nog steeds wordt geschonden in de wereld. Afrikanen waren niet zozeer geïnteresseerd in het idee van onafhankelijkheid op zich, maar in het soort onafhankelijkheid dat werd bereikt. Als voorbeeld, Ian Smith had zichzelf onafhankelijk verklaard; echter, dat soort onafhankelijkheid kon niet worden erkend omdat het in strijd was met de Afrikaanse belangen. Hetzelfde gold voor Zuid-Afrika, waar de onafhankelijkheid geen echte onafhankelijkheid was, omdat het in handen was van een minderheid die de rest van het volk uitbuitte. Zijn delegatie was dan ook vooral geïnteresseerd in de aard van onafhankelijkheid; de verklaring van de indieners moet daarom in aanmerking worden genomen, omdat zij, ondanks bepaalde duidelijke tegenstrijdigheden, het volk vertegenwoordigden en namens hen spraken. Tegenstrijdigheden waren ook te vinden in de verklaringen van de besturende mogendheden; bijvoorbeeld het standpunt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft ingenomen ten aanzien van Zuid-Rhodesië en de heel andere houding die zij had ingenomen in het geval van Aden, hoewel de betrokken bevolkingsgroepen vergelijkbaar waren. Wat de toezeggingen van de regering van het Verenigd Koninkrijk betreft, herinnerde hij zich dat dergelijke toezeggingen vaak dode letters waren gebleven." Einde citaat.
5 May 2022
Nieuws. Bron Sunday Standard.
Botswana's Natuurreservaten en Nationale Parken Departement (DWNP) heeft gereageerd op kritiek op de recente moord op grote olifanten. Hunter Leon Kachelhoffer trok onlangs internationale aandacht na het plaatsen van een foto van zichzelf geknield naast een grote olifant die hij net in Botswana had gedood. Voormalig president Ian Khama leidde de kritiek en noemde het leiderschap van het land 'onbekwaam'. “Dit was een van de grootste, zo niet de allergrootste olifant in het land. Een olifant die touroperators constant probeerden te laten zien aan toeristen als een iconische attractie. Nu is het dood”, schreef Khama op zijn Facebook-account.
Peter Bantu, een beheerder van de Tcheku Community Trust, die de olifant aan Kachelhoffer verkocht, gaf aan: "We kunnen zeggen dat er niets mis was met het doden van de olifant. De opbrengst van de verkoop van deze stier komt ten goede aan de gemeenschap." Volgens Bantu hebben leden van de gemeenschap, wanneer ze van dergelijke opbrengsten profiteren, een gevoel van eigendom van olifanten en nemen ze actief deel aan anti-stroperijactiviteiten.
DWNP-directeur Dr. Kabelo Senyatso verwierp ook de waarnemingen over het afnemende aantal grote olifanten. Hij zegt dat een opmerkelijk kenmerk van de jachtgegevens van Botswana van 1996-2013 heeft aangetoond dat de verhoudingen van slagtanden van verschillende grootte die in de gecontroleerde jachtgebieden (CHA's) gedurende 15 jaar jagen, van jaar tot jaar constant bleven.
Senyatso zegt dat het jachtquotum van Botswana een bewezen en wetenschappelijk onderbouwd proces is, een economische levensvatbaarheid. Dr. Senyatso zegt dat de toewijzing van quota voor olifantenjacht gebaseerd is op verschillende factoren, zoals uitgelegd in het Botswaanse Nationale Olifant Bestuursplan Plan en Uitvoerings Plan 2021-2026.
Het beheersplan heeft tot doel optimale olifantenpopulaties in stand te houden en tegelijkertijd de leefomgeving van de gemeenschap en de biodiversiteit te behouden, en de bijdrage van olifanten aan lokale economieën en nationale ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd hun negatieve effecten op het levensonderhoud op het platteland te minimaliseren door middel van drie hoofddoelen. Het heeft tot doel levensvatbare olifantenpopulaties in Botswana in stand te houden door minimale inmenging en waar nodig door deskundig beheer.
Het Plan hoopt er ook voor te zorgen dat olifantenpopulaties geen nadelige gevolgen hebben voor de doelstellingen van de biodiversiteits doelen en de levensonderhouds doelen van de gemeenschap, en door alle belanghebbenden te betrekken bij de realisatie van het volledige economische potentieel van olifanten en andere natuurlijke hulpbronnen buiten de beschermde gebieden door middel van duurzaam gebruik.
Lees meer: https://www.sundaystandard.info/department-of-wildlife-responds-to-international-backlash-over-giant-elephant-killings/


4 May 2022
Nieuws. Rechter Itumeleng Segopolo van het Hooggerechtshof van Gaborone zal vanochtend (25 maart 2022) uitspraak doen in de zaak waarin Lesiame Pitseng vraagt om zijn vader Pitseng Gaoberekwe te mogen begraven in Metsiamanong in het Central Kalahari Game Reserve (CKGR). Het lichaam van de overledene ligt al vier maanden in een mortuarium in Gantsi.
De regering heeft de familie voortdurend toestemming geweigerd om het lichaam van Gaoberekwe te laten begraven in het CKGR. In reactie op het verzoekschrift bij de rechtbank heeft landsadvocaat advocaat Sidney Pilane aangevoerd dat de overledene geen recht heeft om in het wildreservaat te worden begraven.
“Hij is overleden en bestaat niet meer als persoon met rechten. Hij is nu een ding. En de vraag rijst of iemand zijn recht kan doen gelden wanneer hij is overleden en welk recht heeft de verzoeker om het recht van de overledene te doen gelden?” betoogde Pilane.
De Staat voerde ook aan dat de overledene geen begunstigde was van het vonnis van het Hooggerechtshof van 2006 van Sesana e.a. tegen de procureur-generaal, omdat hij geen deel uitmaakte van de 189 mensen die de zaak vormden.
Pilane voerde ook aan dat sinds de Grondwet is gewijzigd om artikel 14.3.C te schrappen, de overledene geen recht had om in het CKGR te wonen. Sectie 14.3.C was een belangrijke clausule in de grondwet die de bewegingsvrijheid van Basarwa in het wildreservaat beschermde. Het effect van de wijziging was dat niemand zonder vergunning in het CKGR mag zijn.
Zie voor meer op de startpagina van deze website.

2 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Afrikaanse stammen voerden zelf hun onderlinge strijd en doen dat nog steeds. Als voorbeeld een recentelijke uitspraak in Mmegi door advocaat Sidney Pilane. "Stop met Basarwa (San) te verwennen. "Waarom blijven we ze anders behandelen? Ze zijn Batswana (Botswanen) net als de rest van ons. Waarom blijven wij ze behandelen alsof het voorwerpen van beklag zijn die onze liefdadigheid verdienen? Het wordt tijd dat we ze als gelijken behandelen", zei Pilane. Conclusie: "Waarom blijven we Botswanen behandelen alsof het voorwerpen van beklag zijn die onze liefdadigheid verdienen? Het is tijd dat we ze als gelijken behandelen." Pilane was echter vergeten dat hij een drijvende kracht was achter het met grof geweld verwijderen van de San uit het Central Kalahari Game Reserve. De niet-San heeft hij niet van hun land verdreven.
1 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Aansluitend op de vorige vraag kan gesteld worden dat als Europese landen Afrika niet gekolonaliseerd hadden, er geen kolonialisten waren geweest waartegen Botswana beschermd had moeten worden.
In line with the previous question, it can be declared that if European countries had not colonized Africa, there would have been no colonialists against whom Botswana should have been protected.
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies