Nederlands English

27 Jun 2022
Er zijn verschillende manieren om te vissen. Eén daar van heet "phishing". De vangst hiermee is lucrativer dan het vangen van een vis.
SEMK Botswana ontving vier "phishing" emails van MijnOverheid, die ik niet vertrouwde. Nieuwsgierig geworden door de herhaling van de emails, en omdat de email niet aangemerkt was als spam, heb ik het gelezen.
"Geachte relatie,
Deze servicebericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor u.
Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw belastingaangifte.
Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave: mijnoverheid.nl/teruggave-2022
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.
Met vriendelijke groet,
Kees van Feringa
MijnOverheid
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld."
Voor alle zekerheid heb ik de email doorgestuurd naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl.
24 Jun 2022
Corruptie.
R (ZAR, Zuid Afrkaanse Rand) 57 miljard (€ 3.411.086.212) : hoe de Guptas Monopoly speelden met staatsgeld. 23 juni 2022. Sarah Smit.
Meer dan R57 miljard aan openbare fondsen werd verdween uit de Zuid Afrikaanse staatskas. De verdachten, de familie Gupta haalde volgens de Zondo-commissie minstens R15,5 miljard binnen. De andere verdachte was oa ex president Zuma.
In haar eindrapport, dat opperrechter Raymond Zondo woensdagavond aan president Cyril Ramaphosa overhandigde, schat de commissie dat de staat tijdens het Gupta-tijdperk R57,344,912,379.34 heeft verloren.
https://mg.co.za/news/2022-06-23-r57-billion-how-the-guptas-played-monopoly-with-state-money/
20 Jun 2022
Aan Stichting Wilde Ganzen heb ik gevraagd: "Wordt bij het opzetten van een project aan de regering van het betreffende land gevraagd betrokken te zijn bij de planning, uitvoering en financiering. Zo ja, dan zou ik graag willen vernemen wat de reacties van deze regeringen waren/ zijn." Tevens heb ik informatie en links naar artikelen over hulp die Botswana sinds 1966 is beloofd gestuurd. En over de problemen bij het anti corruptie bureau in Botswana. Zonder corrputie en met de inkomsten van de grondstoffen zou het minder noodzakelijk zijn dat burgers moeten bedelen bij hulpverlenings organisaties om te kunnen overleven. Dit laatste lijkt een onderdeel van hun cultuur geworden te zijn.
19 Jun 2022
Delegatie van de Europese Unie in Botswana en SADC financiert niet langer veelgeprezen onderwijsprogramma.
https://www.sundaystandard.info/eu-no-longer-funding-much-touted-education-programme/
18 Jun 2022
Corruptie.
Bron: Princeton University.
Innovaties voor succesvolle samenlevingen. Instituten opbouwen, ontwikkelingsvalkuilen ontwijken.
Een study van: Corruptierisico's beheren: Botswana bouwt een anti-corruptie-bureau, 1994-2012
Datum van interview: dinsdag 19 maart 2013
Abstract
In dit interview vertelt Tymon Katlholo over zijn ervaring als directeur van Botswana's Directoraat Corruptie en Economische Criminaliteit. Hij legt het belang uit van het opstellen en naleven van richtlijnen bij het behandelen van zaken om politiek neutraal en niet-discriminerend te blijven als anticorruptiebureau. Hij bespreekt verder enkele uitdagingen waarmee hij te maken had gehad bij het bereiken van institutionele onafhankelijkheid, het beheren van samenwerking tussen instanties, het stroomlijnen van onderzoeksprocedures en het vergroten van het bewustzijn in regio's die buiten het bereik van de media liggen. Uit zijn ervaring trekt Katlholo de les dat corruptie te maken heeft met dienstverlening en productiviteit. Om corruptie te bestrijden, is het van cruciaal belang om professionaliteit, transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten.
Lees het hele interview:
https://successfulsocieties.princeton.edu/interviews/tymon-katlholo
17 Jun 2022
Corruptie.
Bron: Mmegi. Lokale regering, vervoer de meest corrupte ministeries. vrijdag 3 juni 2022. Door Mompati Tlhankane.
De directie van de Corruptie en Economische Criminaliteit Raad (in Botswana DCEC) heeft onthuld dat het Ministerie van Lokaal Bestuur en Plattelandsontwikkeling voorop loopt met het hoogste aantal gemelde gevallen van corruptie, gevolgd door het Ministerie van Transport en Communicatie.
De directeur-generaal van de DCEC, Tymon Katlholo, verscheen woensdag voor de Openbare Accounts-commissie (in Botswana PAC) voordat hij een dag later werd geschorst, en reageerde op een vraag van PAC-lid en Parlementslid voor Francistown South Wynter Mmolotsi. Deze had gevraagd welke ministeries en departementen het hoogste aantal corruptiezaken registreerden. Het Parlementslid zei dat hij geïnteresseerd was in het kennen van de ministeries die meer vatbaar zijn voor corruptie dan andere. https://www.mmegi.bw/news/local-govt-transport-most-corrupt-ministries/news
9 Jun 2022
5 Maart 2022 begon op deze website het onderwerp: Is ontwikkelingshulp nog nodig. Mmegi publiceerde een artikel op 3 juni 2022, geschreven door journalist Solly Rakgomo, over de herdenking van de jaarlijkse African Day (Afrika Dag). Solly Rakgomo is van mening dat de toespraken meestal niets anders zijn dan openbare relatie oefeningen die niets te maken hebben met de benarde situatie van miljoenen Afrikanen die lijden onder extreme honger en armoede. Wat hij wel vindt dat het over gaat? Lees het op
https://www.mmegi.bw/opinion-amp-analysis/a-reflection-of-africa-day-celebrations/news
6 Jun 2022
Lees eerst vanaf 2 juni 2022.
Het is mij onduidelijk waarom presidenten in Botswana na het einde van hun ambtsperiode voor de rest van hun leven wachtgeld krijgen, inclusief voor het onderhouden van een kantoor, om te reizen, gebruik te maken van een regerings vliegtuig voor privé reizen, enz.. Het zegt toch wel iets over het moraal van sommige presidenten (en koningen) als zij er mee kunnen leven zelf in overvloedige luxe te leven, terwijl er veel van hun medelandgenoten zijn die werkeloos zijn en de regering moeten vragen om een voedsel pakket. Denken zij nog steeds dat zij door God aangesteld zijn om hun landgenoten te moeten beschermen en begeleiden? En daarom meer privileges hebben dan hun landgenoten?
5 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Dit is wel iets anders dan het wachtgeld in Nederland, welke van kortere duur is. Als een minister of staatssecretaris aftreedt, heeft hij of zij recht op een uitkering van: 80 % van de laatstgenoten bezoldiging in het eerste jaar; 70 % van de laatstgenoten bezoldiging vanaf het tweede jaar. De uitkering duurt even lang als de periode die de persoon als minister of staatssecretaris heeft vervuld, maar geldt minimaal twee en maximaal drie jaar en twee maanden, mits de minister/staatssecretaris minimaal drie maanden in functie is geweest. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was.
De uitkering vervalt zodra de ex-minister/staatssecretaris in een andere functie voldoende verdient. Inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelduitkering. Er geldt een sollicitatieplicht tot 65 jaar. Oud-ministers en staatssecretarissen kunnen aanspraak maken op een outplacementvoorziening.
Sinds 2003 krijgt een minister/staatsecretaris die minder dan drie maanden in functie is geweest, bij aftreden nog maar wachtgeld gedurende zes maanden. Tot dan toe kregen aftredende bewindspersonen altijd minimaal twee jaar wachtgeld. Bron: https://www.parlement.com/id/vizom7wk0qyr/wachtgeld
4 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Informatie over wachtgeld voor de eerste president (Seretse Khama) en de tweede (Quett Masire) heb ik niet gevonden. Quett Masire was bij zijn aftreden in 1998 73 jaar, dus pensioengerechtigd naar onze maatstaven.
3 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Ondertussen is het kantoor van voormalig president Festus Mogae (president from 1998- 2008) niet gespaard gebleven van de bezuinigingen onder de gepensioneerde staatsleiders. Uit schattingen blijkt dat het kantoor van Mogae een budget heeft van BWP 2,3 miljoen (€ 179.400) voor het jaar 2022-2023, een scherpe daling ten opzichte van de BWP 3,5 miljoen (€ 273.777) die hem het afgelopen boekjaar werd toegewezen.
Het kantoor van de voormalige president heeft BWP 369.020 (€ 28.66) toegewezen gekregen voor zijn externe reizen voor het lopende boekjaar en BWP 88,760 (€ 6.943) voor zijn interne reizen.
(Na zijn termijn als president heeft hij in verschillende commissies en in besturen gezeten. In 2011 was hij voorzitter van de Choppies-supermarktgroep, waar hij in 2011 BWP 529,000 (€ 41.262) verdiende. Bron: Wikipedia.)
2 Jun 2022
Ontslagvergoeding voor presidenten van Botswana. Vrijdag, 27 mei 2022. Bron: Mmegi. Door Innocent Seletlhwa. (Kun je spreken van ontslag als iemand niet meer herkozen kan worden?)
Afkorting: BWP: Botswana Pula. In Nederland wordt 4.300.000,00 geschreven, in Botswana 4,300,000.00).
Volgens de beschikbare begrotingsgegevens is het budget voor het kantoor van de voormalige president Ian Khama gedaald sinds hij aftrad (2018) van een aanvankelijke BWP 4,3 miljoen (€ 336.355) naar de BWP 3,6 miljoen (€ 281.600) die zijn kantoor in het lopende boekjaar zal krijgen (2021-2022). Het grootste deel van het budget was bestemd voor vergoedingen voor het kantoor, met BWP 948,960 (€ 74.230) gereserveerd voor 'basissalaris' en bijna BWP 50.000 (€ 3.911) voor verschillende soorten toelagen.
Uit de laatste schattingen blijkt dat de aanzienlijke verlaging betrekking heeft op de salarissen en toelagen van het personeel in het kantoor van Khama, die in 2020-2021 BWP 2,6 miljoen (€ 203.377) bedroegen en waarvoor nu in het lopende boekjaar slechts BWP 1,6 miljoen (€ 125.155) is toegewezen.
In zijn eerste jaar na zijn pensionering kreeg Khama BWP 1,7 miljoen (132.978) toegewezen voor externe reizen en BWP 145.000 (11.342) voor zijn interne reizen. In het lopende boekjaar heeft zijn kantoor BWP 600.000 (46.933) toegewezen gekregen voor externe reizen en BWP 60.000 (4.693) voor interne reizen.
De werkelijke cijfers over hoeveel Khama in het afgelopen boekjaar heeft uitgegeven aan externe en interne reizen, zijn nog niet beschikbaar. De voormalige president vertrok echter enige tijd geleden naar Zuid-Afrika zonder de regering op de hoogte te stellen, wat suggereert dat hij zijn eigen kosten zou kunnen dragen.
Lees meer: https://www.mmegi.bw/news/govt-cuts-spending-on-former-hes/news
1 Jun 2022
Lees eerst 16 mei 2022.
Botswaanse grondwet (1966) in vergelijking met wijziging in Nederlandse grondwet. 2022.
Grondwet van Botswana 1966.
4. Bescherming van het recht op leven. (1) Niemand mag opzettelijk van zijn of haar leven worden beroofd, behalve ter uitvoering van het vonnis van een rechtbank met betrekking tot een strafbaar feit krachtens de geldende wet in Botswana waarvoor hij of zij is veroordeeld.
Bron: Botswaanse regering.
Wijziging in Nederlandse grondwet. (2008)
1. Toelichting. Niemand kan de doodstraf krijgen.
2. Formele toelichting. In artikel 114 is opgenomen het verbod om de meest absolute straf, de doodstraf, op te leggen. Deze straf wordt in brede kring, nationaal en internationaal, als onmenselijk ervaren.
Uitleg. Niemand kan de doodstraf krijgen. Hoe erg de misdaad ook is, een Nederlandse rechter kan niemand ter dood veroordelen. Ook niet in een bijzondere situatie. Of in een oorlog. Nooit!
Bron: www.denederlandsegrondwet.nl
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies