Nederlands English

30 Apr 2016
Heb 1 paar sokken afgemaakt en heb aan de trui gewerkt.
In de middag hebben we een auto vol met spullen naar de 2de hands winkel gebracht. In ruil voor de spullen kregen we een bon voor een kopje koffie aangeboden, waar we niet veel zin in hadden. Maar toch aardig bedoeld.
Mmegi meldde dat de Wereld Gezondheids Organisatie deze week een verslag gepubliceerd heeft om de Wereld Malaria Dag te markeren. De organisatie rekent Botswana bij de zes landen in Afrika die in 2020 malaria vrij zouden kunnen zijn.
Trouw bericht:
“Geen berevel of slagtanden meer mee in de koffer. Staatssecretaris doet trofeeën van 200 beschermde dier soorten in de ban.”
Trouw bericht verder: “Wie nog perse naar verre landen wil om een olifant of leeuw te schieten, moet dat maar met de autoriteiten in die landen regelen, zegt Van Dam. Maar als die zelfbenoemde grootwildjagers met slagtanden of andere trofeeën op Schiphol landen, vinden ze de staatssecretaris op hun weg. Die voorwerpen mogen het land niet in.
Van 2012 tot 2015 kwamen er 27 invoer aanvragen binnen voor jachttrofeeën van leeuwen, beren, olifanten, panters, diverse soorten bokken en apen, wolven, lunxen en andere katachtigen. Er zijn 17 verzoeken afgewezen, aldus Van Dam. Een beetje jager gaat in de toekomst landen op Düsseldorf, rijdt met een dierenkop naar huis en zegt tegen de medewerkers van Van Dam – mochten die ooit bij hem langskomen – dat de trofee al generaties lang tot het familiebezit behoort. Maar ook daarmee heeft de staatssecretaris rekening gehouden. Hij gaat ervan uit dat de ons omringende landen zijn voorbeeld snel zullen volgen.`
29 Apr 2016
Gisteren aan sokken gebreid.
Bij onze krant ontvingen wij een bedelbrief van Amref Flying docors (vliegende dokters). Opmerkelijk was de foto op de envelop en op een folder daar in, van een Afrikaanse vrouw. De foto leek gebaseerd op onze foto van het Meisje in Botswana, in spiegelbeeld. Onze foto was spontaan ontstaan, en bleek bij thuiskomst een evenbeeld te zijn van het Meisje met de Parel, een schilderij van Vermeer. Vermeer zal nooit gedacht hebben dat zijn schilderij zoveel volgelingen zou krijgen, anders had hij vast wel in zijn testament opgenomen dat zijn nakomelingen op facebook een pagina moesten openen.
De Sunday Standard meldde dat de Bosjemensen eigen projecten willen opzetten in het CKGR om een inkomen te verkrijgen. Raadsleden voor het CKGR hebben het besluit van de minister van Toerisme en Wilde Dieren om de inwoners van het CKGR te verleiden foto toerisme (in plaats van op dieren te schieten, worden er foto’s “geschoten” van dieren) afgewezen. De twee leiders betoogden dat hun mede inwoners geen kennis hebben van foto toerisme en daarom riepen zij de regering op om op te houden met het publiek te misleiden met de mededeling dat er een officiële bijeenkomst is geweest om de Bosjesmensen te raadplegen over de baten van foto toerisme.
“We hebben hier over gehoord via de media maar zijn er nog niet officiëel over geïnformeerd. We vermoeden dat dit besproken wordt in het parlement, want op gemeentelijk niveau hebben we nog geen officiële mededeling otvangen,” zei raadslid Bashi Thite. Hij ziet ook een probleem. Foto toerisme zou misschien mogelijk zijn als hen geleerd wordt hoe dit te doen. Maar cultureel toerisme zou beter zijn, omdat hun talenten en kennis liggen in het overbrengen van hun cultuur. Ofschoon zij blij zijn met het recentelijke besluit om het CKGR bewoners te voorzien van water, zijn zij tegen foto toerisme.
Raadslid voor New Xade en Bosjesmensen woordvoerder Jumanda Gakelebone deelt dezelfde gevoelens. “Ofschoon we zijn verplaatst van het CKGR naar New Xade blijven wij nog steeds de bewoners van het CKGR en niemand zal ons stoppen om te profiteren van de mogelijkheden die er zijn in het CKGR om van te leven.” Verder merkte hij op: “Ik ben bang dat het foto toerisme waar zij over praten zal mislukken, tenzij de regering enige getrainde mensen heeft om dit te doen en niet de Biosjesmensen gemeenschap. Maar het zou infortuinelijk en verdrietig zijn voor een democratische regering zoals Boswana om dit te doen zonder advies te vragen bij de inwoners van het CKGR.
Zie voor het gehele artikel op de Engelse pagina.
28 Apr 2016
Gisteren aan trui en sokken gewerkt.
Aan de eigenaren van de drie safari kampen waar het boek “You run you die” (Je rent weg je gaat dood) zich afspeelt, Dereck en Beverly Joubert, heb ik een verzoek gedaan om vroegtijdige schoolverlaters te sponsoren zodat zij hun scholing voort kunnen zetten. Er zijn veel jongeren die het verdienen om een kans te krijgen op een beter leven. De aanleiding om deze vraag te stellen is de conclusie die de schrijver van het boek vermeldt: als je wilt dat de lokale bevolking voorzichtiger omgaat met het milieu, dan zouden de opbrengsten van safari kampen terug moeten vloeien naar de gemeenschap. Terwijl er in Namibië safari kampen zijn die worden beheerd door de plaatselijke bewoners, wil de president van Botswana hier niets van weten, ondanks pogingen van inwoners, en zelfs Botswaanse organisaties die de inheemse mensen ondersteunen, om ze op te zetten. Er worden gewoon geen vergunningen gegeven. De president ziet liever de winst van de kampen naar het buitenland verdwijnen, tenminste, daar lijkt het op. Belastingontduiking? Dat is een te gemakkelijke conclusie. Zou hij bang zijn dat de lokale mensen net in staat zijn een safari kamp te beheren? Als dat zo is, kunnen zij getraind worden. Als adviseurs om het milieu en de dieren te beschermen gebruikt de president Amerikanen en niet de mensen in Botswana, die het hoe en waarom van veranderingen in het milieu en dierenwereld het beste kunnen begrijpen.
27 Apr 2016
Gisteren aan sokken en trui gewerkt.
Omdat onze tweedehands spullen moeilijk te verkopen zijn, ga ik ze naar de kringloop winkel Het Goed in Hoogeveen brengen. Deze winkels hebben verschillende doelen, waaronder het trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere banen. Ik ben begonnen de spullen in dozen te doen. Wat gebruikt kan worden voor het thema “Muizen en andere dieren” mag blijven.
Van Nampol kwam het verheugende bericht dat zij in september met mij op bezoek zullen gaan bij Gaone.
26 Apr 2016
Gisteren de das afgemaakt, een stukje trui gebreid en aan een paar sokken voor een klant begonnen.
25 Apr 2016
Gisteren aan trui en das gewerkt.
24 Apr 2016
Gisteren 5 muizen gebreid, dat is in totaal 870. De gein van het muizen en kippetjes breien is er nu helemaal af. Omdat de verkoop op 27 april waarschijnlijk niet door gaat, er twijfel is over de verkoop in juli op het Kuna Festival, een lege winkel nog niet aangeboden is, heb ik besloten voorlopig geen muizen en kippetjes meer te maken. De volgende geplande verkoop is in november, er is nog voldoende voorraad hier voor. Er ligt nog een das en een trui om af te maken en ik ga me concentreren op het lesgeven in Nampol Vocational Training Center. Uitzoeken hoe ver ze zijn gekomen met het opzetten van de kleuterschool waar de studenten van de kleuterschoolopleiding hun theorie in de praktijk kunnen brengen. En wat ik ze wil leren. Welke materialen zijn er te koop zijn in de winkels, die ook nog eens betaalbaar zijn. Welke afvalproducten zijn beschikbaar om te gebruiken. Hierbij kunnen de studenten in september helpen.
De Sunday Standard berichtte:
“De minister van Milieu, Toerisme en Wilde Dieren stemt in met de vraag van de EU om het invoeren van producten van trofeejachten in de EU te verbieden. Terwijl andere landen zoals Zimbabwe en Namibië zich zorgen maken over het geplande verbod, is Botswana van mening dat trofeejacht de inzet om dieren te beschermen tegenwerkt. “Meer zou gedaan moeten worden om stropen te voorkomen, speciaal de controle over wapens die door stropers gebruikt worden.” zei minister Khama.
De EU hield vorige maand hier over een discussie en vroeg om een totale stop op trofeejachten in te voeren in de EU, of voor het strenger maken van de huidige regelgeving. Vorig jaar was er ophef nadat “Cicil de leeuw” in Zimbabwe en een zwarte neushoorn in Namibië gedood waren.”
Samenvatting. Zie voor het gehele artikel op de Engelse pagina.
23 Apr 2016
Gisteren 1 muis gebreid en een stuk trui. Ik heb een brief voor Gaone naar Nampol gestuurd.
22 Apr 2016
Gisteren 3 muisjes gebreid.
Er is een brief van Gaone (wij hebben haar gesponsord om een opleiding tot kleuterjuf te volgen) gekomen. Zij wil graag dat ik aanwezig ben bij haar diploma uitreiking op 13 mei. Dat zou ik ook graag willen, maar Botswana is te ver weg voor een ééndags reisje. Zij meldde dat zij een baan op een lagere school heeft gekregen en les geeft in de kleuterklas. Ik ga proberen begin oktober bij haar op bezoek te gaan.
Debswana beurzen voor onderwijs.
Op 29 september 2015, zijn 36 studenten begonnen aan een studie. 14 Van hen zijn naar Engeland gegaan. Bij het afscheid op 15 september werd hen er op gewezen dat de sponsor verwacht dat zij hoge cijfers zullen halen en terug gaan naar Botswana om het land sterker te maken. Dit staat beschreven in het contract dat de studenten met Debswana moesten aangaan.
Zie voor het gehele artikel op de Engelse pagina.
Overgenomen van Wikepedia:
“Debswana Diamant Maatschappij, of eenvoudig Debswana, is een mijn maatschappij gevestigd in Botswana, en is de wereld leidende producent van diamnten vanwege de waarde. Debswana is een gezamenlijke venture tussen de regering van Botswana en de Zuid Afrikaanse diamant maatschappij De Beers, elke partij bezit 50% van de maatschappij. Debswana opereert vier diamant mijnen in centraal Botswana, evenals een kolenmijn.”
Op 20 april meldde Mmegi dat de Debswana diamant mijn in Jwaneng millioenen Pula’s (1 Pula ca € 0.08) injecteert in onderwijs. Oa door hun Regerings Scholen Ontwikkelings Programma, waren in het weekeinde van 20 april 7 lagere school leerkrachten na hun opleiding om betere structuren in hun scholen in te voeren hier op gepromoveerd. Sinds de start van dit programma in 2002 slagen meerdere leerlingen op deze scholen voor hun examens. Twee scholen hebben een ingerichte bibliotheek (audiovisuele apparatuur, meubilair en boeken) ontvangen zodat leerlingen onderzoeken kunnen doen en meer kunnen lezen. Er is geld gegeven aan een school om hun agrarisch project verder te ontwikkelen. Aan 200 studenten in de buitengebieden is een bureau tafel gegeven.”
Zie voor het gehele artikel op de Engelse pagina.
Het geeft een goed gevoel dat onderwijs regelrecht door een diamant maatschappij wordt gesponsord. Tenslotte behoren de diamanten aan alle Botswanen, en op deze manier profiteren velen in de samenleving er van.
21 Apr 2016
Gisteren 5 muisjes gebreid.
De verkoop gaat niet goed dit jaar. De tweede hands artickelen worden nauwelijks verkocht en waarschijnlijk zullen we niet bij het Kuna Festival aanwezig zijn. Er mag niet meer op het terrein in tentjes geslapen worden en de alternatieven (op camping, afstand 3 km of terug naar huis) is geen optie. Er is aangeboden dat ik in de safari tent slaap, maar het is mij niet duidelijk wat deze tent is en waar die staat. De verzoeken om leegstaande winkels te mogen gebruiken zijn afgewezen, er wordt nu gewacht op een reactie van één makelaar. De verkoop op de vrijmarkt op Koningsdag valt in het water, zoals de voorspelling er nu uit ziet is er 80 % kans op 12 mm regen.
Ik vind het jammer dat de tentoonstelling niet gerealiseerd wordt, want ik had veel plezier in de ideeën om de dieren in grappige situaties op te stellen. Wie weet doet zich volgend jaar een kans voor. Ondertussen blijf ik naar andere verkoop plekken zoeken. Het goede nieuws is dat mijn schildklier minder snel lijkt te werken, ik voel me tenminste een stuk beter.
20 Apr 2016
Gisteren 5 muizen gebreid.
Ik heb een brief naar de vaste kamer commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gestuurd met de vraag om kleine organisaties financieel te ondersteunen bij hun hulpverlening, indien die efficient gebeurd. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Algemene Rekenkamer, welke had geconstateerd dat het geld dat aan grote organisaties wordt gegeven te versnipperd gebruikt wordt en niet efficient is.
Het boek wordt steeds spannender, er staan mooie verhalen in, over hoe veel dingen tegelijk verkeerd kunnen gaan, de hoge verwachtingen die sommige gasten hebben van de wensen die zij kunnen stellen en hoe knap het personeel alle problemen die spontaan ontstaan oplost. Ik kan iedereen aanraden het boek te lezen.
Het zal iedere bezoeker van Botswana opvallen: de afwezigheid van toilet papier in de meeste openbare toiletten. Tijdens een bezoek aan het kantoor van een grote politieke partij kreeg ik een rol wc papier mee naar mijn bezoek aan het toilet. En werd verteld het mee terug te nemen, om te voorkomen dat iemand er mee vandoor zou gaan. Als ik in Botswana ben heb ik altijd wat velletjes toilet papier bij mij.
In “You run you die” las ik dat de personeelsleden één rol toilet paper per maand kregen en dat was het. Wat de meesten, op één na, nog lukte ook. Misschien hadden ze zelf een voorraadje meegenomen?
Een paar dagen geleden meldde Mmegi wat het tekort aan toiletpapier voor gevolgen heeft op kostscholen. De studenten zijn ook op een klein rantsoen gesteld, waardoor zij hun schuimrubberen matrassen kapot scheuren en dat gebruiken als toilet papier. Als gevolg hiervan moeten ze op de grond slapen, of een bed delen met een medestudent. En er zijn al te weinig bedden beschikbaar. Mmegi stelt dat slaap en hygiëne onmisbaar is voor kwaliteits onderwijs. De “wijsheid van de dag” (die de krant iedere dag publiceert) luidt: “Slaap is de gouden ketting die gezondheid en onze lichamen samenbindt. Thomas Dekker.”
Mmegi is van mening dat het niet past om matrassen te vernietigen.”
Zie voor het gehele artikel in het Engels op de Engelse pagina.
19 Apr 2016
Gisteren 5 muisjes gebreid.
Het boek “You run you die” is nog steeds interessant en spannend. Er staan oa tips in wat te doen als je een dier tegen komt dat je wil aanvallen, of je voor een maaltijd wilt gebruiken. Maar ook over het reilen en zeilen in een safari kamp ver van de bewoonde wereld waar de wilde dieren tussen de tenten door lopen, vooral als het donker is.
18 Apr 2016
Gisteren 3 muizen gebreid.
Van een vriendin kreeg ik het boek “You run you die” (Je rent weg je sterft” te leen. Het is geschreven door een Nederlander die samen met zijn vriendin de leiding neemt in een super de lux en klein vakantiepark in de Okavango Delta in het noorden van Botswana. De beschrijving van de gang van zaken is origineel en verrassend.
17 Apr 2016
Gisteren 2 kippetjes en 3 muizen gebreid. (841 muizen in totaal.)
16 Apr 2016
Gisteren niets gebreid.
Een makelaar berichtte dat de eigenaar van de winkel die ik wilde gebruiken voor de verkoop deze niet ter beschikking wilde stellen. De makelaar verwees naar een andere leegstaande winkel.
15 Apr 2016
Gisteren 6 kippetjes gebreid en een stukje trui.
14 Apr 2016
Gisteren 1 kippetje gebreid.
Ik heb bij twee makelaars gemeld dat wij belangstelling hebben om een winkel waarvoor zij bemiddelen te gebruiken voor een tentoonstelling en verkoop breiwerk.
Op de vraag wat het kan betekenen dat 1 persoon op 2 miljoen inwoners in Botswana voorkomt in de Panama Papers, tegen honderden in Nederland op 17 miljoen inwoners, is nog geen antwoord gekomen. Ik zelf kom niet verder dan nog twee vragen te stellen. Zijn Botswanen beter in het goed verbergen van hun geld, of hebben zij te weinig geld om het nodig te maken het te verstoppen? Er is nog een vraag die ik nog niet heb kunnen beantwoorden. Waarom hebben mensen de behoefte om ontzettend veel geld te hebben? Meer dan een normaal mens kan uitgeven in 10 levens? Zouden zij bang zijn om op een dag in de armoede te vervallen net als zoveel anderen dat al zijn? Ik nodig u uit om uw mening te geven over deze vragen via het contactformulier op deze website.
Guinness World Records reageerde gisteren op de melding die ik omstreeks augustus 2015 gedaan had van onze recordpogingm om de grootste hand gebreide muizenfamilie te maken. Hert spijt hen te moeten medelen dat de poging niet geaccepteerd kan worden. Ons doel om ruim 700 muizen te breien was te klein, dit had minstens 1000 moeten zijn. Als ze dit eerder gemeld hadden, was het misschien mogelijk geweest om daar over heen te gaan.
13 Apr 2016
Gisteren 4 kippetjes gebreid en een stukje trui.
12 Apr 2016
Gisteren 3 kippetjes gebreid en een stukje trui.
In Mmegi van 8 april is te lezen dat na een bezoek van de ministers van drie ministeries aan het CKGR, de Botswaanse regering Pula 20 miljoen (ca € 1.750.000) in het CKGR gaat investeren. Het ministerie van gezondheid werd hier ook bij betrokken en zal een mobiele gezondsheids kliniek naar alle dorpjes sturen om de mensen te onderzoeken. Er wordt water rond gebracht met water tankwagens en in drie dorpjes komen toeristische projecten (er werd niet vermeld wat precies). De woordvoerder Roy Sesana is aangesteld door de naast liggende gemeente (Ghanzi District Council) als contact person tussen de gemeente en inwoners van het CKGR. Hij wordt de voorzitter van een commissie, bestaande uit één lid van elk van de 6 dorpjes, en hij krijgt een secretaris.
Een ractie van een lezer op dit artikel heb ik niet helemaal begrepen. Bij mij kwam de volgende gedachte op. “De dorpjes in het CKGR zijn in 2002 ontbonden omdat ze niet goed genoeg waren voor mensen om er te leven. De mensen zijn ondergebracht in verschillende hervestigings kampen buiten het CKGR. Nu worden de dorpjes in het CKGR opgeknapt. Was het niet gemakkelijker geweest ze in 2002 op te knappen en de mensen en voorzieningen te laten waar ze waren? Waarschijnlijk gaat mijn fantasie met mij op de loop om deze conclusie te trekken. Blijft de vraag, wat de lezer precies bedoelde.
Van goede bron heb ik vernomen dat begonnen is de waterpomp in Molapo te herstellen. Deze pomp brengt zout water omhoog. Voor de rest zijn het alleen nog plannen. Zoals iemand zei: “Het duurt irriterend lang voordat de voorzieningen komen.“
De reactie van de Britse mensenrechtenadvocaat Bennett in een interview met Mmegi:
“In 2002 haalde de regering de voorzieningen (water, voedsel, scholing, gezondheidszorg) weg uit het CKGR om de Bosjesmensen te dwingen tegen hun zin in het Reservaat te verlaten. Dit was misbruik van macht.
Als de regering van plan is sommige van deze voorzieningen te herstellen, is het nodig dat zij de Bosjesmensen en het Botswaanse publiek laten zien dat het dit niet weer zal doen. Het moet er mee eens zijn dat in de toekomst het beeindigen van voorzieningen alleen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn en voor goede redenen kan beeindigen. En dat de Bosjesmensen in staat moeten zijn deze redenen aan te vechten voor een onafhankelijk tribunaal. Dit is de enige basis waarop de regering kan hopen het geloof en vertrouwen van de Bosjesmensen terug te krijgen.” Citaat uit een artikel in Mmegi 8 april.
11 Apr 2016
Gisteren 4 kippetjes gebreid en een stukje trui.
In ons dichtst bijzijnde grote dorp staan veel winkels leeg. Een lege winkel zou een mooie plek zijn om breiwerk te verkopen en tevens een soort tentoonstelling in te richten met het thema “muizen en andere dieren”. Dit wilde ik tijdens het Kuna Festival in Lheebroek opzetten, maar omdat het nog steeds onduidelijk is of ik op het terrein kan overnachten, ga ik nu serieus de mogelijkheid bekijken om hiervoor een winkel te gebruiken. Woensdag zal ik leegstaande winkels gaan bekijken, de gegevens van de makelaars noteren en contact opnemen. Voordeel van een winkel is dat je droog zit, wat voor het Kuna Festival niet gegarandeerd kan worden.
10 Apr 2016
Gisteren 2 kippetjes gebreid en een stukje trui.
“Luxe is: Eindeloos niets om u heen. Dit is te vinden in Namibië, waarvan de grootste luxe ruimte is, heel veel ruimte.” Dit meldt een luxe reisorganisatie. Ook vermelden zij waar de meest superluxe lodge in Naminië te vinden is. Ze vergeten echter dat de lodges deze ruimte verrommelen en dat deze welprezen ruimte dus niet meer zo ruim is. Ik denk ook dat je snel uitgekeken bent op een leeg uitzicht.
9 Apr 2016
Gisteren 4 kippetjes gebreid en een stukje trui.
In Nederland was een fabriek waar een goed medicijn werd gemaakt om een traag werkende schieldklier op orde te krijgen. Begin dit jaar is deze fabriek in Nederland gesloten en is verhuisd naar Duitsland. Het zal een half jaar duren voordat het medicijn weer voorradig is. Er is een groot probleem ontstaan, want er was geen voorraad gemaakt om dit half jaar te overbruggen. Ik besloot om meteen na het opmaken van mijn voorraad over te gaan naar een ander merk, om dat niet later te hoeven doen en dan met eventuele bijwerking tijdens mijn verblijf in Botswana geconfronteerd te worden. Zes weken geleden ben ik met het nieuwe merk begonnen. Het overgaan zou geen problemen moeten geven, werd mij verteld, maar na drie weken kreeg ik allerlei klachten, waaronder extreme vermoeidheid. Een bloedtest gaf aan dat mijn schildklier te snel werkte. Een vermindering van de hoeveelheid van het medicijn was nodig. Nu was er echter een ander probleem, de leveranciers van de andere merken konden de extra vraag niet aan en hierdoor was één van de 2 pilletjes die ik moet gebruiken niet voorradig bij de apotheek. Een ander merk werd aangeboden, wat ik geweigerd heb. Weer een ander merk kan nog meer verschillen in werking betekenen. Bovendien gaat het nog wel even duren voordat de juiste hoeveelheid is gevonden om de schildklier in balans te krijgen,maar het moet zeker voor 30 augustus goed zijn. Zo niet, dan kan ik beter thuis blijven, want met een oververmoeid lichaam zal ik daar weinig werk kunnen verzetten. Gelukkig kreeg ik ze wel, want er werd ontdekt dat gisterochtend een nieuwe voorraad pilletjes was aangekomen en kon ik vandaag daar mee beginnen. Er zijn duizenden mensen die hier mee te maken hebben, wat een hoop geld gaat kosten vanwege extra controles, uitleg over het hoe en waarom, en het kan patiënten een hoop lichamelijk en geestelijk ongemak geven, omdat het hele lichaam uit balans kan raken. Hierdoor heb ik minder kippetjes kunnen breien dan gewoonlijk. Wat ik met dit verhaal duidelijk wil maken is dat een ondoordachte/ kortzichtige beslissing gevolgen kan hebben tot in Botswana. Minder breien betekent minder om te verkopen, minder inkomsten om mensen in Botswana te sponsoren. Mocht dit verhaal niet helemaal duidelijk zijn, dan is het in ieder geval duidelijk waar de oorzaak ligt.
8 Apr 2016
Gisteren 3 kippetjes gebreid en een stukje trui.
7 Apr 2016
Gisteren aan gehaakte das gewerkt.
Nog niets gehoord over de jongen met de epileptische aanvallen. Wat kan ik doen tijdens het volgende bezoek, begin october zal ik in Ghanzi zijn. In de eerste plaats hem opsporen. Dan proberen hem mee te nemen naar het ziekenhuis en uitzoeken welke onderzoeken er al bij hem gedaan zijn. Eventueel zelf een onderzoek laten doen en er op toezien dat hij de juiste medicijnen krijgt. Maar daarna hangt alles af van dat hij regelmatig goede voeding krijgt zodat hij zijn medicijnen op tijd kan innemen. En of zijn leefomgeving adequaat is, en dus niet een golfplaten hutje van 2 x 2 x 2 meter, oude vieze kleren, vieze dekens. En dat hij naar school gaat. Het idee om hem voor een bezoek aan Nederland mee te nemen is wel bij mij opgekomen, maar daarna komt hij weer in de oude situatie terecht. Eerst maar zien of ik hem kan vinden en vanaf dat moment een plan maken.
6 Apr 2016
Gisteren 5 kippetjes gebreid en een stukje aan de trui.
5 Apr 2016
Gisteren 2 kippetjes gebreid en begonnen met het breien van een trui.
Mmegi meldde dat in het onderzoek naar belasting ontduikers paradijzen, in de Panama Papers 1 Botswaan voorkomt. Volgens onze Nederlandse krant komen er honderden Nederlands voor, één bericht meldt 400. Om dit aantal gemakshalve aan te houden, zijn dat 23,5 mensen op 1 miljoen inwoners (Nederland heeft 17 miljoen inwoners). Botswana heeft 2 miljoen inwoners, dus dat is 0,5 op 1 miljoen. Nederlanders vinden het volgens de Panama Papers dus belangrijker om hun geld goed afgeschermd op te bergen dan de Botswanen. Wat kan dit betekenen?
4 Apr 2016
Gisteren 4 kippetjes gebreid.
3 Apr 2016
Gisteren 6 kippetjes gebreid.
In onze Nederlandse krant van gisteren stond een artikel over ontwikkelingshulp. “Effect van hulpgeld is vaag. Ook nieuwe vorm van “ontwikkelingshulp via bedrijfsleven” is versnipperd en inefficiënt.” Zo oordeelde de Algemene Rekenkamer. Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking financiert vele tientallen regelingen en programma’s voor bedrijven die het arme deel van de wereld, al ondernemend, vooruit willen helpen. Maar hoeveel banen er met Nederlandse hulp zijn geschapen, en of de arbeidsomstandigheden blijvend verbeterd zijn, en of er is geïnnoveerd, is onbekend. De kosten voor uitvoering van projecten blijven het liefst zo rond de 10%, maar sommigen zitten op 15%, en minstens één op 30%. Ook laat het Nederlandse bedrijfsleven zich leiden door “marktkansen”. SEMK Botswana heeft twee keer een donatie voor onderwijsprojecten gevraagd aan het Ministerie en heeft niets gekregen, ondanks de uitleg dat kleine organisaties misschien efficiënter kunnen werken dan grote. De aanloop- en uitvoeringskosten van de projecten worden door de bestuursleden van SEMK Botswana betaald, zodat het binnengekomen geld in zijn totaal aan.de projecten wordt besteed. De opleidingen hebben tot op heden drie mensen werk gegeven. Dit is in ieder geval duidelijk te zien.
2 Apr 2016
Gisteren 5 kippetjes gebreid.
Gelezen in Mmegi, samenvatting. “Op 29 maart is de enige passagiers spoorlijn in Botswana (BR Express) officieel heropend. In april 2009 was de trein gestopt met rijden, omdat men vond dat het economisch niet rendabel was en de treinstellen en rails gevaar opleverden. Het resultaat hiervan was dat de toch al te intensief gebruikte wegen, vooral gedurende nationale vakantie dagen, nog meer verstopt raakten en er onnodige ongelukken gebeurden. Nieuwe treinstellen zijn gekocht en men verwacht dat er genoeg passagiers zullen zijn om uit de kosten te komen. Maar dit is nu verleden tijd en nu wordt de start van de BR Express, de trots van een progressief land zijnde als Botswana, gevierd.
De trein bestaat uit een Economie klas wagon, Zakelijke klas wagon, Slaap wagon (alleen 1ste klas), Restauratie wagon, Goederen wagon en een locomotief. De trein stopt in Lobatse (zuidelijk van Gaborone), Gaborone, Mahalapaye, Palapye, Serule en Francitown (noord oosten van Botswana). De krant vindt het niet eerlijk tegenover de mensen die langs de spoorlijn wonen dat er zo weinig stations zijn (Lobatse is 506,4 km verwijderd van Francistown). “De BR Express is staats eigendom en is van alle Botswanen. Ze behoren allemaal het plezier te hebben om in de trein te reizen. De krant hoopt dat het besluit heroverwogen wordt en er meer stations langs de lijn zullen komen. Als een land zijnde waarin iedereen meetelt, moet niemand gediscrimineerd worden en er moet meer aan mensen op het platteland gedacht worden. Aan de andere kant pleit de krant er voor dat men voorzichtig om gaat met de trein, deze niet te beschadigen zodat onnodig geld gespendeerd moet worden aan reparaties. Een ieder die de trein vernielt moet de toorn van de wet verwachten. Er is veel geld besteed om een goede en efficiente treindienst op te zetten. De krant zegt, mede namens alle Botswanen: Welkom to de BR Express.”
President Ian Khama meldt de heropening van de trein één van de activiteiten van de viering van 50 jarig onafhankelijk Botswana is.”
(Voor het gehele oorspronkelijke artikel zie onze Engelse pagina van 2 april.)
1 Apr 2016
Gisteren 2 eiwarmers en 2 kippetjes gebreid.
Tot mijn grote teleurstelling is de eigenaar van de breigarenkraam op de markt gestopt met de verkoop. Ik heb gekeken op de websites van breigaren groothandelaars, maar vond niets dat geschikt was. De kleuren die ik zoek (oranje en vlaggenblauw) werden niet aangeboden.
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies