Nederlands English

Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarplan 2010
Jaarplan 2011
Jaarplan 2012
Jaarplan 2015
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022
Jaarplan 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiele jaarverslagen
Financieel Jaarverslag 2009
Begroting 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022

SEMK Botswana Jaarverslag 2022

Op 5 maart hebben wij besloten geen geld meer te doneren voor hulp projecten in Botswana, maar te onderzoeken of ontwikkelings hulp voor onderontwikkelde landen nog nodig is. Het is ons gebleken dat met geld de ontwikkeling van onderwijs (kennis, vaardigheden, en vooral zelfstandig denken) niet enorm vooruitgegaan is sinds de onafhankelijkheid van Bechuanaland naar Botswnana in 1966. Een belangrijke bron voor deze conclusie was de verschillende verslagen van de discussies over het wel of niet toestemming geven van zelfstandigheid door de Britse regering en discussies over dit onderwerp bij de Verenigde Naties. Ook hebben we gekeken naar de zelfstandigheids procedure van Basutoland (nu Lesotho) en Swaziland (nu Eswatini) als vergelijking, aangezien deze ongeveer dezelfde tijd zelfstandig werden.

Het nadeel van geld doneren is dat sommige mensen zich als bedelaar gaan gedragen. Of dat het aanzet tot corruptie, door geld voor een project te vragen en dit in eigen zak te stoppen. Zo stond er in een Botswaans tijdschrift: “Als je gemakkelijk aan geld wilt komen, vraag het aan een NGO (Niet Regerings Gebonden Organisatie) want die stellen geen moeilijke vragen.

Onze conclusie: Dat het tijd is dat regeringen die om onafhankelijkheid hebben gevraagd hun verantwoordelijkheid voor het wel en wee van alle inwoners van hun land nemen. Botswana is nu ruim 55 jaar onafhankelijk en zou op een hoger ontwikkelings niveau horen te zijn dan het geval is. Wat ging er verkeerd?

Voor het jaar 2023 was mijn plan om bij drie projecten (of te kiezen uit deze) hulp te bieden. Besprekingen waren hiervoor gaande. Een vliegtuigkaartje was gekocht. Helaas werd één project afgezegd, de andere twee bleven vaag. Daarbij kwam dat het voor de huidige winter onduidelijk is of (nieuwe varianten van) Corona zouden opduiken en toeslaan. Bovendien hebben weinig mensen in Botswana meer dan twee vaccinaties gehad, als ze er al één gehad hebben. Dus heb ik de reis afgezegd.

Het conflict tussen de Botswaanse San en de Botswaanse regering is weer op scherp gezet. Aanleiding: De weigering van de regering om Pitseng Gaoberekwe, die december 2021 overleed, te laten begraven bij zijn familie in het CKGR. De regering blijft bij iedere door de familie nieuw aangespannen rechtszaak toestemming weigeren. (zie start pagina) Het wordt steeds duidelijker dat de Botswaanse regering bezig is met een sluipgenocide (Zoals een dun plakje van een worst afsnijden, wat niet opgemerkt wordt, dit herhalen tot de worst verdwenen is.) van de oorspronkelijke bewoners van zuidelijk Afrika. Welk voordeel heeft de Botswaanse regering hier bij? Hoe kan het dat de regering haar gang kan blijven gaan?

Wat hebben we gedaan.

Schoolgeld plus een bijdrage voor een nieuw schooluniform voor 2023 betaald voor een student. Het bedrag in BWP dat gestort was op de school bankrekening was behoorlijk minder dan ik met behulp van een wisselkoers op internet uitgerekend had. Op mijn bankafschrift stond dat het geld op 21 oktober op de schoolbankrekening was bijgeschreven, echter, op het bankafschrift van de school was dat pas op 24 october gebeurd. Na een uitgebreide uitleg hierover van de Botswaanse bank directeur bestudeerd te hebben, vraag ik mij af of het geld omgewisseld werd op een moment dat dit gunstig was voor de bank, en ongunstig voor de school. Het hele systeem is mij te onduidelijk om hier over tot een juiste conclusie te komen.

Boeken gestuurd naar Pioneer Academy, kleding naar Window of Hope Centre en een vriendin. Onderzoeks rapporten over verschillende onderwerpen gelezen.

Botswaanse kranten gelezen en relevante artikelen doorgestuurd naar mensen die geïnteresseerd waren in het artikel. Artikelen uit de kranten in het SEMK Botswana journaal op de website verwerkt.

De Botswaanse regering is bezig onderwijzers op te leiden om les te geven aan kinderen die alleen bekend zijn met één van de minderheidstalen. Of deze kinderen ook les krijgen in Setswana en Engels, of alleen deze talen als vak krijgen, weet ik niet. Dat er 10 jaar geleden al mensen waren die op scholen kinderen hielpen bij het vertalen, werd niet gemeld. Dat er mensen zijn die de Naro taal kunnen schrijven maar niet mogen les geven in deze taal omdat zij geen onderwijsdiploma hebben, is jammer.

Al met al was 2022 een interessant en leerzaam jaar.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies