Nederlands English

Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarplan 2010
Jaarplan 2011
Jaarplan 2012
Jaarplan 2015
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022
Jaarplan 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiele jaarverslagen
Financieel Jaarverslag 2009
Begroting 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022

SEMK Botswana Jaarplan 2019

Bewerkstelligen dat de visum aanvraag voor Nederland weer in Gaborone gedaan kan worden, ipv Pretoria, Zuid Afrika.
Lukt dit niet, voorbereiden op reis naar Pretoria met Seamogano.
Voorbereiden visum aanvraag Seamogano.
Voorbereiden bezoeken aan lager onderwijs scholen in Nederland door Seamogano.
Reis naar Botswana.
In Botswana contact maken met de mensen die wij geholpen hebben.
Gaone uitnodigen bezoek aan mij in Gaborone.
Terug reis samen met Seamogano.
Bezoeken lager onderwijs scholen.
Informatie vragen bij NHL Stenden Hogeschool Meppel over een geschikte cursus voor Seamogano.
Afhankelijk hiervan verdere actie ondernemen.
Verslag schrijven van reis naar Botswana.
Verslag schrijven van reis naar Pretoria.
Verslag schrijven van visum aanvraag, vanaf eind 2018.
Het lezen van Botswaanse kranten online.
Andere financiële verplichtingen.
a. Marica schoolgeld 2010. € 4.000
b. Xwaa eten, kleding etc. 2019 € 300
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies