Nederlands English

Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarplan 2010
Jaarplan 2011
Jaarplan 2012
Jaarplan 2015
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022
Jaarplan 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiele jaarverslagen
Financieel Jaarverslag 2009
Begroting 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022

SEMK Botswana Jaarverslag 2021

Er is geen bezoek gebracht aan Botswana. Contact is beperkt gebleven tot email en whats app.

Er zijn een paar kinderboekjes en liedjes in het Engels vertaald en naar Window of Hope en Marica haar neefje gestuurd via whats app.

Er is een doos met boeken voor de bibliotheek van Pioneer Academy in Ghanzi en baby kleding voor Window of Hope verzonden.

Er is een pakket verzonden met boeken en babykleding aan Sea.

Er is contact geweest met Kalahari Peoples Fund via email.

Er zijn veel onderzoeks documenten gelezen over de San.

Er was contact met Khwedom Council Botswana (een niet regerings gebonden organisatie (NGO) die de belangen van de San in Botswana behartigt), betreffende de ontkenning van Debswana Diamond Company van de beschuldiging dat Debswana weigerde de San te compenseren voor de gedwongen verhuizing van hun land naar een ander deel van Botswana. Dit gebeurde tijdens de oprichting van de Orapa Letlhakane en Damtshaa Mines (OLDM) tussen de jaren 1960 en 1970. Botswana Khwedom Council heeft Debswana beschuldigd voor het met voeten treden van de rechten van de San door hun land, dieren en andere eigendommen in te nemen en te weigeren hen hier voor te compenseren. Wij hebben Khwedom Council aangeboden een reactie hier op te schrijven, die wij op de SEMK website konden plaatsen. Er is nog geen reactie aan ons geestuurd.

Er was contact met Stepping Stones International en Debswana. In 2019 had Khwedom Council aan Debswana gevaagd een hulpplan te maken om de San hulp te geven bij het oplossen van hun sociale problemen. Debswana gaf Stepping Stones International de opdracht een uitgebreid psychosociaal ondersteunings programma te maken en uit te voeren in aangewezen gebieden.

Khedom Council heeft Stepping Stones om het psychosociale rapport gevraagd, wat geweigerd werd omdat Debswana de opdrachtgever was. Debswana reageerde niet op hun vraag het rapport te geven. Wij hebben Stepping Stones Internatinal en Debswana gevraagd ons het rapport te sturen aangezien ook wij begaan zijn met het lot van de San en wij van het rapport kunnen leren. Na de vraag twee keer herhaald te hebben, geen reactie gekregen. Wij vroegen Khwedom Council of zij wisten welk effect het psychsiciaal programma heeft gehad op de San, maar ontvingen geen reactie. Wel kregen we een beschrijving van de projecten die Khwedom Council organiseert voor de San en de mededeling dat zij een partner zoeken voor het financieren van een zonnepaneel op een waterput.

Er was contact met Child Frontiers en Unicef Botswana. Door een samenwerking van het Departement van Sociale Bescherming onder het Minsterie van Lokale Overheid en Plattelandsontwikkeling in Botswana en UNICEF Botswana, hebben deze Child Frontiers de opdracht gegeven een analyse te schrijven over het Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Werkers in Botswana betreffende het voorkomen van geweld tegen kinderen. Gepubliceerd maard 2020.

Ofschoon de aanbevelingen om de problemen waar de Afdeling Maatschappelijk Werk en de Maatschappelijk Werkers tegen aan lopen voldoen, een aanbeveling om lijfstraffen in Botswana wettelijk te verbieden staat er niet in. Lijfstraffen werden in Nederlandse scholen reeds in 1820 verboden. Maar in Botswana zegt de wet nog steeds:

"Een kind dat de wet heeft overtreden en schuldig is verklaard kan onder toezicht gesteld worden, in welk geval een reclasserings ambtenaar de toezichthouder is. Het is belangrijk er de nadruk op te leggen dat lijfstraffen een bedongen straf is welke de Kinder Rechtbank uit kan voeren in tegenwoordigheid van een reclasserings ambtenaar en een maatschappelijk werker. Er zijn geen beperkende maatregelen met betrekking tot lijfstraffen anders dan dat er niet meer dan zes stokslagen gegeven mogen worden." ......... "Een maatschappelijk werker is ook verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis voor beschermde kinderen als zij in hechtenis zijn."

Op 30 januari 2021 heb ik een email gestuurd naar Child Frontiers and UNICEF Botswana met de vraag of het misschien vergeten was een aanbeveling om lijfstraffen te schrappen uit de Botswaanse wet in het rapport te zetten. Als in één gedeelte staat dat kinderen beschermd moeten worden tegen geweld, een ander gedeelte staat dat ze bij wet lijfstaffen mogen ondergaan, is dit rapport nutteloos.

Unicef Nederland heeft mijn email beantwoord, Unicef Botswana heeft niet geantwoord. Child Frontiers heeft geantwoord. Zij zullen mijn reacties aan Unicef Botswana doorsturen.

Er is contact geweest met Solidaridad. De Rabobank had bedacht om boeren in Zuid Amerika, India en Afrika te adviseren bomen te planten tussen laag groeiende gewassen die bescherming nodig hebben tegen overmatig zonlicht. De Rabobank wilde de CO2 compensatie rechten hiervoor kopen en aan bedrijven die niet willen, of niet in staat zijn hun eigen CO2 emissies voor de Klimaat conferentie in Parijs in 2022 voldoende te reduceren, te verkopen. Solidaridad werd gevraagd te bemiddelen met de in- en verkoop van de rechten. Van de verkoopprijs gaat 80% naar de boeren, 10% naar de Rabobank en 10% naar Soldaridad. Wij informeerden Solidaridad dat deze compensatie prijs nog altijd beter was dan de kraaltjes en spiegels die Europeanen vroeger in ruil gaven voor waardevolle grondstoffen, maar dat het nog steeds niet netjes was. De woordvoerder van Solidaridad was beledigd dat ik de uitdrukking "kraaltjes en spiegels" gebruikte. Volgens hem zagen de boeren dit anders, die waren erg blij met het project.

Er is contact geweest met Hessel en Coby Visser, missionarissen die in opdracht van een kerk in Urk al vele jaren in het district Ghanzi in Botswana wonen en werken. Zij hebben, samen met de San, het Nieuwe Testament in Naro (de taal die de San in die streek spreken) vertaald en ook een taal cursus Naro/ Engels gemaakt. Hessel heeft mij de taalcursus gestuurd. Vanwege de moeilijkheidsgraad en het gebrek aan tijd om het te bestuderen ben ik nog niet ver gekomen.

Er is financiele steun gegeven aan Window of Hope en een leerling van Pioneer Academy.

Het was een grote schok voor ons toen wij van Window of Hope op 9 december beriht ontvingen dat Qwaa Qhoma overleden was en op 9 december door pastoor Johannes Kahuadi was begraven. De pastoor wist alleen dat hij al een tijdje ziek geweest was maar niet waaraan hij overleden was.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies