Nederlands English

Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarplan 2010
Jaarplan 2011
Jaarplan 2012
Jaarplan 2015
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022
Jaarplan 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiele jaarverslagen
Financieel Jaarverslag 2009
Begroting 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022

SEMK Botswana Jaarverslag 2019

Bewerkstelligen dat de visum aanvraag voor Nederland weer in Gaborone gedaan kan worden, ipv Pretoria, Zuid Afrika.
Dit is niet gelukt.

Lukt dit niet, voorbereiden op reis naar Pretoria met Seamogano.
Gebeurd.

Voorbereiden visum aanvraag.
Gebeurd, al kostte het erg veel tijd en moeite. Per email gedaan, maar soms duurde het twee maanden voor de email werd ontvangen. Bovendien was het mij onduidelijk of deze vanaf een mobiele telefoon geprint konden worden. Het opsturen van de documenten per post heeft 9 maanden geduurd, ze kwamen in juli 2019 aan, toen Seamogano al weer terug was in Botswana. Ik heb ze zelf geprint en meegenomen. De visum is verkregen.

Voorbereiden bezoeken aan lager onderwijs scholen in Nederland door Seamogano.
Gebeurd.

Reis naar Botswana.
De reis naar Botswana verliep zonder problemen. Het verblijf in Botswana gaf enige spanning, aangezien een paar afgesproken ontmoetingen niet door gingen en een paar extra werden ingelast.

In Botswana contact maken met de mensen die wij geholpen hebben.
Dit is niet gelukt.

Gaone uitnodigen voor bezoek aan mij in Gaborone.
Dit is niet gelukt.

Terug reis samen met Seamogano.
Gebeurd.

Bezoeken lager onderwijs scholen.
Er zijn vier kleuterscholen bezocht en één keer de groepen 3 en 4. Eén keer is een kleuterschool voor kinderen met een beperking bezocht. Andere scholen die benaderd waren hebben niet gereageerd. Twee kerkdiensten en een kindernevendienst zijn bijgewoond.

Informatie vragen bij NHL Stenden Hogeschool Meppel over een geschikte cursus voor Seamogano.
Een bezoek is gebracht aan NHL Stendon Hogeschool Meppel betreffende hun kleuterschool opleiding.

Afhankelijk hiervan verdere actie ondernemen.
Seamogano gaat een cursus kleuteronderwijs volgen en daarna besluiten zich in te laten schrijven voor de cursus in Meppel.

Verslag schrijven van reis naar Botswana.
Wegens omstandigheden is dit niet gebeurd.

Verslag schrijven van reis naar Pretoria.
Dito.

Verslag schrijven van visum aanvraag, vanaf eind 2018.
Dito.

Het lezen van Botswaanse kranten online.
Gebeurt bijna dagelijks.

Andere financiële verplichtingen.
a. Marica schoolgeld 2020. € 4.000.
Het schoolgeld voor 2020 is over gemaakt.
b. Xwaa eten, kleding etc. 2019 € 300
Het geld is over gemaakt.

Verkoop breiwerk bij Jumbo Beilen op 22 en 23 november.
De belangstelling was matig, slechts enkele mensen waren echt geïnteresseerd in het doel van de actie. De opbrengst was € 101, plus een doos met babykleren en dekbed overtrekjes voor baby bedjes.

Extra giften.
De garage waar wij onze auto kochten doneerde € 100 voor de straatkinderen opvang.
Een bedrijf dat niet aan onze opdracht had voldaan doneerde € 649 voor de straatkinderen opvang.

Verdere activiteiten.
Verzamelen van speelgoed en het kopen van speelgoed bij kringloopwinkels voor de straatkinderenopvang.
Naar het Engels vertalen van het activiteiten schema van een peuterspeelzaal voor mensen in Botswana die bij onderwijs betrokken zijn.

Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies