Nederlands English

Jaarverslagen
Jaarplannen
Jaarplan 2010
Jaarplan 2011
Jaarplan 2012
Jaarplan 2015
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022
Jaarplan 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiele jaarverslagen
Financieel Jaarverslag 2009
Begroting 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2012
Stichting ter ondersteuning van de Eerste Mensen van de Kalahari Botswana (SEMK Botswana)

Wij zijn verder gegaan met

  • Verkoop 2de hands artikelen, breiwerk, tekeningen, boeken en planten in schuur.
  • Verkoop breiwerk in Hoogeveen tot juni 2012. Dit is gestopt wegens te weinig verkoop. In Beilen is 1 keer 1 dag een verkoop geweest en 1 keer 2 dagen. In Westerbork is 2 keer 2 dagen verkoop gehouden. Tevens is daar 2 keer deelgenomen aan een rommelmarkt.
  • Onderzoek naar verband tussen sociale structuren in Botswana, Zuid Afrika en Namibië in vergelijking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning in Nederland. Dit is niet goed gelukt. Slechts in Botswana en Johannesburg is het mogelijk gewees enige informatie te krijgen. Wordt vervolgd.

Nieuw: Onderzoek betreffende Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteunding beoogt dat mensen met een beperking en oudere mensen die een probleem hebben het eerst zelf proberen op te lossen, dan hun gezin of familie om hulp vragen, daarna de buren en uiteindelijk de gemeente of AWBZ. Het was vroeger heel normaal dat men elkaar hielp, er was geen overheid of AWBZ. Hoe deden de Bosjesmensen en andere inheemse groepen in Zuid Afrika, Namibië en Botswana dit vroeger en hoe gaat dit nu.

Bezoek Botswana april

Er is kleding, speelgoed, keukengerei, educatie materiaal (puzzels, schrijfpapier en pennen) meegenomen. Er is in Botswana eten gekocht voor de mensen in het CKGR. Voor de 7 daagse reis in het CKGR reden wij mee in de auto van een kennis. De 7 dagen werden verkort tot 5, om dat de Park Wachters ons meedeelden dat verblijf in de dorpjes van de Bosjesmensen niet toegestaan was en zij ons het CKGR uitstuurden. De rest van het verblijf in Botswana hebben wij gebruikt om contacten te leggen met Bosjesmensen en hulpporjecten voor hen.

Bezoek Botswana augustus/ september

Deze reis ben ik alleen geweest. De opgedane contacten gedurende de reis in april zijn gebruikt om hulp te geven. Workshops breien, haken, wol spinnen. Er is contact gemaakt met boerderij medewerkers in Ghanzi en hen is enige hulp gegeven, materieel en moreel.

Educatie

Een eerste aanzet is gemaakt om 1 student een éénjarige opleiding voor toeristen gids te laten volgen en een andere student een computer cursus. Dit was op 31 december nog niet rond.

Losse projecten

Er is geld gegeven voor incidenteel reizen van mensen in Botswana voor hulpverlening. Er is veel contact geweest met mensen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Hiervoor werden ook de online kranten van Botswana gelezen.

Jaarplan 2013

De activiteiten zoals die in 2012 waren worden voortgezet en verdiept. Er zal onderzoek gedaan worden naar de hulp die mensen vanuit de regering krijgen. Van 12 augustus tot 17 september is er een bezoek aan Botswana.
Er zijn reeds 6 externe verkoopdagen gepland, in april wordt de nadruk gelegd op verkoop vanuit huis. Verkoop via Marktplaats wordt voort gezet. Er wordt in februari een lezing gegeven met verkoop.
Er wordt door verschillende vrijwilligers plannen gemaakt voor het inzamelen van geld.
Er wordt samengewerkt met Gantsi Craft Trust in Ghanzi en Kuru Art Centre in D’Kar.

Corrie Scholtheis, 7 februari 2013.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies