Nederlands English

Regering weigert verzoek van familie om hun vader in het CKGR te begraven
Vrijdag 23 December 2022
(herzien ontwerp, 8 januari 2023, J Frost). Mevrouw Frost is een onafhankelijke geleerde en werkt samen met IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) en KPF (Kalahari Peoples Fund) en veldwerk heeft gedaan onder de =Khomani in Zuid-Afrika.

Pitseng Gaoberekwe werd halverwege de jaren veertig geboren en woonde het grootste deel van zijn leven in Metsiamanong, een van de vijf San-gemeenschappen in het Central Kalahari Game Reserve (CKGR). Zijn manier van leven daar werd meerdere keren erkend en gedocumenteerd door antropologen. Toen de regering tussen 1997 en 2005 probeerde alle bewoners naar buiten het reservaat te verplaatsen, weigerde hij te vertrekken. Als resultaat van de Roy Sesana vs procureur-generaal-zaak uit 2006 mochten degenen die werden uitgezet terugkeren naar het reservaat, maar het besluit was alleen van toepassing op inwoners die een officiële lijst met aanvragers hadden ondertekend. Gaoberekwe was een ondertekenaar, hoewel zijn naam niet op het deel van het verzoekschrift stond dat in 2006 bij de rechtbank werd ingediend.

Toen hij in 2014 ziek werd, vroeg zijn familie hem om te verhuizen naar New Xade, een nederzetting direct buiten het reservaat, om te profiteren van gezondheidszorg. In 2021 verslechterde zijn toestand en bracht zijn familie hem naar een ziekenhuis in Gaborone. Hij stierf daar op 21 december 2021. Tijdens zijn ziekte had hij zijn familie gevraagd te beloven hem nabij zijn gemeenschap in het CKGR te begraven.

Zijn drie kinderen, Lesiame, Keitatotse en Dikakanyetso, brachten het lichaam van hun vader naar Ghanzi, waar ze hem in een mortuarium plaatsten terwijl ze de Ghanzi District Council vroegen om te helpen bij het regelen van vervoer naar het CKGR voor begrafenis. Aanvankelijk maakte de GDC geen bezwaar, behalve dat ze niet zouden helpen betalen voor het transport, omdat de familie zei dit zelf te doen. Maar het Department of Wildlife and National Parks (DWNP) kwam tussenbeide en weigerde toe te staan dat het lichaam naar het reservaat werd vervoerd. Toen de familie duidelijk maakte dat ze van plan waren door te gaan met hun plan om hun vader in zijn voorouderlijk territorium te begraven, kregen ze op 9 maart een gerechtelijk bevel waarin stond dat ze het lichaam binnen zeven dagen elders moesten begraven, wat ze weigerden te doen.

Smith Moeti, een neef van de overledene en vertegenwoordiger van de familie, lichtte hun standpunt toe. “In onze cultuur is het heiligschennend om het verbond dat we hadden met de overledenen te schenden. Het is een traditioneel ritueel', zei hij. "We moeten koste wat het kost de woorden van de doden volgen, want op het moment dat ze overlijden, worden ze onze voorouders."

Begin april diende de directeur van de DWNP, Kabelo Senyatso, een beëdigde verklaring in bij de rechtbank waarin stond dat "volgens de huidige wet geen enkel lichaam het recht heeft om in het CKGR te worden begraven". Hij verklaarde verder dat niemand in Botswana "... het recht heeft om hun doden te begraven in een wildreservaat of een nationaal park of een andere beschermde plaats." Hij stond echter toe dat de rechtbanken nog steeds konden toestaan dat "de overlevende 189 mensen in de Sesana-zaak" in het reservaat werden begraven.

Lesiame Pitseng, de zoon van de overledene, reageerde op de verklaring van de directeur door te zeggen dat zijn vader inderdaad een aanvrager was in de Sesana-zaak en dat hij dezelfde rechten heeft als de andere 189 aanvragers. Vervolgens noemde hij verschillende personen van wie de lijken in nationale parken of reservaten waren begraven.

Op 25 april bracht de regering de zaak voor het Gaborone High Court onder rechter Itumeleng Segopolo, waarbij Lesiame Pitseng als hoofdaanvrager werd genoemd. De advocaat van de familie, Nelson Ramataona, verklaarde dat Lesiame niet alleen het recht, maar ook de plicht had om zijn vader in het CKGR te begraven, en dat het andere families was toegestaan hun doden in het CKGR te begraven. Hij benadrukte dat het huis van Gaoberekwe in het reservaat lag en dat hij tijdelijk in New Xade had gewoond om toegang te krijgen tot gezondheidsfaciliteiten. Hij getuigde dat het verhaal van de DWNP onjuist was, omdat de naam van de overledene werd gevonden bij de eerste aanvragers en hij zich nooit uit de zaak had teruggetrokken. Hij voerde aan dat de beslissing van de DWNP ongerechtvaardigd was en verdeeldheid zaaide, aangezien andere families toestemming hadden gekregen om hun doden in het CKGR te begraven.

Advocaat Sidney Pilane, die de regering in de zaak van 2006 had vertegenwoordigd, vertegenwoordigde haar hier opnieuw. Hij zei over dhr. Gaoberekwe: “Hij is overleden en bestaat niet langer als persoon met rechten. Hij is nu een ding. En de vraag rijst of iemand zijn recht kan doen gelden als hij is overleden en welk recht heeft de verzoeker om het recht van de overledene te doen gelden?”

Hij ontkende dat de overledene een van de 189 inwoners was die op de lijst stonden die aan de rechtbank was voorgelegd, en om die reden geen begunstigde kon zijn van het vonnis van het Hooggerechtshof van 2006 tussen Sesana en de procureur-generaal. In ieder geval voegde hij eraan toe - tot verbazing van veel toehoorders - dat de clausule in de grondwet die het recht van de Basarwas om in het wildreservaat te leven beschermde, sectie 14.3.C, uit de grondwet was verwijderd. Daarom mocht niemand zonder vergunning het CKGR betreden. Verder beweerde hij dat Lesiame Pitseng geen bewijs had geleverd dat zijn vader ooit in het reservaat had gewoond. Rechter Segopolo koos de kant van hem en oordeelde tegen de familie en beval Lesiame Pitseng om het lichaam van zijn vader te begraven of 30 dagen in de gevangenis door te brengen.

De beslissing van het Hooggerechtshof tegen de begrafenis trok zowel in Botswana als wereldwijd de aandacht. Naderhand gebruikte Kgosietsile Ngakaagae, een andere advocaat die in de zaak had bijgestaan, een post op sociale media om donaties te vragen voor de juridische rekeningen van de familie. Binnen een paar maanden waren er 100.000 pula (ongeveer € 7.250) opgehaald. Dithapelo Keorapetse, lid van het parlement van Botswana, bekritiseerde de "systematische onrechtvaardigheden van de regering tegen de First People of the Kalahari". Een ander parlementslid, dr. Neva Tshabang, zei: "Ik denk dat de regering haar standpunt ten aanzien van gebieden met voorouderlijke banden moet versoepelen."

Advocaat Nelson Ramaotwana tekende in november beroep aan en nodigde advocaat Duma Boko uit om zich bij het team aan te sluiten. Na verschillende vertragingen werd de zaak op 12 december behandeld in het Hof van Beroep, onder een panel van drie rechters onder leiding van rechter Mercy Garekwe.

Advocaat Duma Boko was het er mee eens dat de naam van Gaoberekwe Pitseng een van de eerste 29 inwoners van het reservaat was die de lijst met aanvragers ondertekende. Boko voerde voor de rechtbank aan dat "hij zich nooit heeft teruggetrokken uit de zaak en [als] zodanig moeten we hem beschouwen als een van de verzoekers en een begunstigde van het vonnis."

Rechter Garekwe was het echter eens met de vorige rechter dat de verzoeker geen enkel recht had vastgesteld om de overledene in het reservaat te begraven. Ze zei dat een recht gebaseerd had kunnen zijn op het Sesana-arrest, maar dat de verzoeker geen overtuigend bewijs had geleverd waaruit bleek dat zijn vader een van de 29 niet-vertegenwoordigde verzoekers in Sesana was geweest. Ze voegde eraan toe: "Ik ga nog een stap verder dat er geen bewijs voor de rechtbank is geplaatst waaruit blijkt dat de overledene in eerste instantie een van de oorspronkelijke 243 aanvragers was."

Toevallig waren tijdens de behandeling van het beroep in de rechtbank in Botswana verschillende Botswaanse functionarissen in Genève die deelnamen aan hoorzittingen die werden gehouden door het Comité van de Verenigde Naties voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Een van hen was Athalia Molokomme, de vertegenwoordiger van Botswana bij de VN, die in 2006 procureur-generaal was geweest in de Roy Sesana-zaak. Na verschillende vergaderingen bracht de commissie haar eindrapport uit op 14 december, de dag nadat het beroep in de begrafeniszaak was afgewezen.

Hoewel de procedure in Genève geen verband hield met het beroep waarover de vorige dag in Botswana was beslist, was het rapport van het VN-comité opvallend relevant voor de kwesties die in het beroep aan de orde werden gesteld. De commissie sprak haar spijt uit dat “... die groepen die geen partij waren bij de zaak Roy Sesana en anderen v. procureur-generaal niet mochten terugkeren naar het reservaat om zich daar te vestigen. Bovendien moeten degenen die mogen terugkeren vooraf een vergunning aanvragen en ondervinden moeilijkheden bij het hervatten en uitoefenen van hun traditionele activiteiten.” Het rapport drong er verder bij de staat op aan “om de beslissing van het Hooggerechtshof in [de Sesana-zaak] volledig uit te voeren, door alle etnische groepen afkomstig uit het Central Kalahari Game Reserve toe te staan terug te keren en zich daar onvoorwaardelijk te vestigen. Het Comité beveelt ook aan dat de Regering hen daadwerkelijk toegang geeft tot sociale basisvoorzieningen en hen in staat stelt hun traditionele activiteiten ongehinderd te hervatten.”

Binnen een paar weken nadat het beroep was afgewezen, leek het erop dat de familie een benadering van de begrafenis had ontwikkeld die aan de officiële eisen zou voldoen. Smith Moeti stuurde een brief naar de procureur-generaal waarin hij verklaarde dat de familie zich niet zou verzetten tegen de begrafenis van hun vader in New Xade door de regering, maar er niet bij zou zijn of eraan zou deelnemen. Hij schreef:

“Kortom, de regering van Botswana heeft altijd Pitseng Gaoberekwe willen begraven in New Xade, en hun rechtbanken hebben de regering haar wens ingewilligd en de familie van Gaoberekwe zal niet deelnemen aan de begrafenis van hun vader in New Xade of ergens anders, behalve het CKGR.” De familie overweegt de zaak voor te leggen aan een hooggerechtshof zoals de Afrikaanse Mensenrechtencommissie, het Hof van de Afrikaanse Unie of de VN.

Aan het eind van het jaar lag het lichaam van Gaoberekwe Pitseng nog in het mortuarium in Ghanzi.
Over deze site Ondersteunen van de Bosjesmensen zodat zij in het Central Kalahari Game Reserve kunnen blijven wonen zoals en zolang zij dat willen. Het CKGR was voor hen opgericht.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies