Nederlands English

Speciaal zaden fonds voor CKGR inwoners
Zondag 27 Maart 2011label Diamant Mijn
De Gope Verkennings Maatschappij zal een speciaal zadenfonds oprichten voor de dorpjes die getroffen zijn door het oprichten van de Gope mijn. Zij zullen "hand-in-hand" samen werken met de getroffen dorpjes. Het fonds is er op gericht om de dorpjes te ondersteunen bij duurzame projecten.

"Het fonds zal aanvankelijk gezamenlijk worden bestuurd door de Gope Verkennings Maatschappij en een bestuur bestaande uit afgevaardigden van de Bosjesmensen dorpjes, maar zal later, nadat het volledig is geïnstalleerd, door de dorpjes zelf worden bestuurd. Er zullen inspanningen worden gedaan om te verzekeren dat de baten ten goede komen van de dorpjes, ook nadat de mijn activiteiten zijn opgehouden."

De mijn zal in het begin aan 250 mensen werk geven, wat na een tijdje zal verminderen naar 240.

Gazette Botswana - Special seed fund for CKGR inhabitants (Engels)
Over deze site Ondersteunen van de Bosjesmensen zodat zij in het Central Kalahari Game Reserve kunnen blijven wonen zoals en zolang zij dat willen. Het CKGR was voor hen opgericht.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies