Nederlands English

1 Jan 2020
SEMK Botswana wenst alle bezoekers van deze website een gelukkig, gezond en voorspoedig 2020.
17 Dec 2019
Botswana erkent Bosjesmensen nog steeds niet als inheems. De Verenigde Naties concludeert uit hun onderzoek dat Botswana nog steeds niet de inheemse bevolking (Bosjesmensen/ San) erkent als inheems. De declaratie van de VN is de basis voor het ontwikkelen van nieuwe wetten, beleid en richtlijnen voor het handhaven van de rechten van inheemse mensen. De US Staats Departement maakt zich zorgen over de Botswaanse discriminatie van de Bosjesmensen onder het bewind van voormalig President Dr. Ian Khama. Lees meer op de Engelse pagina van deze site. (First Nations still invisible ..........)
4 Dec 2019
Een student die de handenarbeid cursus bij Nampol had gevolgd stuurde een email om mij te bedanken voor wat zij geleerd had.
23 Nov 2019
De verkoop was beter vandaag en er was ook meer belangstelling voor het doel van de actie. De opbrengst was € 66. Naar aanleiding van de oproep in de krant bracht een vrouw een doos met babykleren en een andere vrouw een leuk handgebreid truitje. De kleren zullen in dankbaarheid aanvaard worden.
22 Nov 2019
Er was weinig belangstelling voor de verkoop van ons breiwerk bij de Jumbo in Beilen. Dit gaf mij de kans om me te concentreren op het haken van een baby dekentje, waar voor ik het patroon moest bedenken. De opbrengst was € 35, om te besteden aan de straatkinderen van de Window of Hope Center in Ghanzi in mei 2020.
21 Nov 2019
Bij de aankoop van onze nieuwe auto kregen wij een donatie voor SEMK van € 100 van het bedrijf.
1 Nov 2019
De verkoop van het breiwerk zal weer in de Jumbo Beilen zijn, op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Te koop zijn muisjes, kippetjes, sneeuwpoppetjes, mutsen en dassen.
15 Oct 2019
We hebben besloten om voor Marica het schoolgeld voor haar middelbare schoolopleiding, 5 jaar, te betalen. Morgen heeft ze haar laatste examen van de lagere school. Het hoofd van de school schreef dat hij had gewild dat wij haar reactie hadden gezien toen ze onze brief met het nieuws las.
Het breien van muisjes voor de verkoop in november schiet niet op, er zijn te veel zaken die wij voor ons zelf moeten regelen. Bovendien is het niet helemaal zeker dat ze weer in dezelfde supermarkt verkocht kunnen worden, de winkel is opnieuw ingericht.
5 Sep 2019
Ruim 60 muisjes verkocht.
4 Sep 2019
AXA in Brussel gebeld, alle medewerkers waren in gesprek. Ik had kunnen wachten, wij kunnen gratis binnen de Benelux bellen. Voor alle zekerheid wacht ik tot we de telefoon rekening voor deze maand hebben ontvangen.
3 Sep 2019
Heb een nieuwe poging gedaan om contact te krijgen met AXA verzekering via een ander email adres.
2 Sep 2019
De student die in mei 2019 bij ons was is in Botswana een opleiding begonnen voor kleuterjuf. Zij is één keer per maand op de school aanwezig (57 km vanaf haar woonplaats) en werkt de rest van de tijd thuis. Zij meldde dat de opleiding gevolgd wordt door 500 studenten. Ik heb haar gevraagd hoeveel docenten er zijn, in hoeveel vakken les geven wordt en of zij een foto van een stuk tekst van een vak kan sturen. Op de ingediende claim bij de AXA Schengen reisverzekering (deze is verplicht) op 28 juni is niet gereageerd. Het leek er op dat de student een vinger had gebroken en ze moest naar het ziekenhuis voor een foto. Er is een bestelling voor gebreide muisjes gekomen en ben weer aan het breien. Gelukkig heb ik in Botswana nieuwe kralen voor de ogen kunnen kopen. Het project voor de reis in mei 2020 is het activiteiten organiseren en begeleiden bij straatkinderen opvang Window of Hope. Om het geld hiervoor te verkrijgen wordt er in november breiwerk (muisjes, kippetjes, dassen, mutsen enz,) verkocht bij de Jumbo in Beilen. Ik heb de contact persoon van Window of Hope gevraagd om bij de gemeente in Ghanzi en/ of de Botswaanse regering te vragen of zij voor elk verkocht breiwerkje extra geld willen geven. Verder verzamel ik speelgoed om mee te nemen en bedenk ik welke spelletjes er gespeeld kunnen worden om de kinderen bezig te houden.
9 Aug 2019
Vandaag is het 10 jaar geleden dat er voor het eerst een email naar de First People of the Kalahari, FPK, (Eerste Mensen van de Kalahari) in Botswana is gezonden. Het eerste bezoek aan Botswana was eind december 2009/ januari 2010. Op 12 mei 2010 is Stichting ter ondersteuning van de Eerste Mensen van de Kalahari Botswana (SEMK Botswana) opgericht, geregistreerd als ANBI stichting (Algemeen Nut beogende Instelling) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bedoeling van de stichting was het ondersteunen van de Bosjesmensen in Botswana, wat een paar jaar het hoofddoel is geweest. We ontdekten dat het moeilijk was om contact te onderhouden met de mensen in het Central Kalahari Game Reserve (CKGR) en daar buiten. Het volgende doel was te kijken hoe het onderwijs gegeven werd, daar er berichten waren dat de Bosjesmensen kinderen gediscrimineerd werden op (kost)scholen. Ook leek het of de kwaliteit van onderwijs in heel Botswana onder de maat was. Ik zag dat er op Bosjesmensen in het algemeen neer gekeken werd en dat het kleuteronderwijs in Botswana slecht is, als het er al is. Wij beseffen dat onze inspanningen om de Bosjesmensen te helpen weinig verschil hebben gebracht in Botswana. Maar wel zijn er verschillende mensen blij gemaakt met donaties voor hun studie (Uitspraak van een jongeman: "Het is fijn dat er mensen zijn die mij als mens zien en niet als dier."); ze als vriend te benaderen (Uitspraak van een Botswaanse kennis: "Wij respecteren witte mensen want zij behandelen ons als gelijkwaardigen."); of gewoon een kort gesprek te hebben en advies te geven (Tijdens een gesprek met een marktkoopvrouw voorgedaan hoe een scheur in een kinderjasje te repareren). Veel goede contacten zijn door de jaren ontstaan.
31 May 2019
Bezoek aan Botswana, 30 april - 19 mei. In de bus van Johannesburg naar Gaborone in Botswana heb ik twee dames ontmoet, de één was de moeder van een student die ik les had gegeven, de ander een tante van een andere student. Ben nog steeds met ze in contact want ze willen een kleuterschool opzetten. Met de student die dit jaar bij ons zou komen om naar de kleuterscholen te kijken naar de Nederlandse Ambassade in Pretoria, Zuid Afrika, geweest voor de visum aanvraag. Het nam in Nederland reeds veel tijd om de benodigde documenten bij elkaar te krijgen. Die zijn per email en post naar de student gestuurd. (Per post heb ik ze half october 2018 verzonden, ze arriveerden volgens de student half juli 2019.) Vanwege tegenstrijdige informatie verkregen van onze gemeente, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Nederlandse Ambassade in Pretoria, besloot ik om de documenten mee naar Botswana te nemen en samen met de student naar Pretoria te gaan voor de visum aanvraag. De normale maximale wachttijd voor een visum aanvraag was 15 dagen, waardoor het onzeker was dat het klaar zou zijn voor onze reis naar Nederland op 19 mei. Gelukkig was er een snellere procedure, 2 tot 4 dagen. De documenten zijn 6 mei om 08.30 uur ingeleverd bij de Ambassade. 8 Mei vond ik een gemiste oproep van een onbekend Zuid Afrikaans nummer op mijn telefoon. Toen ik terug belde werd gemeld dat het nummer niet bestond. We hadden naar de Ambassade willen gaan, maar vanwege de nationale verkiezingen waren alle openbare gebouwen gesloten. 9 Mei vond de student op haar telefoon een email van de Ambassade, verzonden 7 mei om 07.02 uur, dat het paspoort klaar was. Maar waarom kwam het zo laat aan?? Bij de douane op Schiphol moest de student het document laten zien waarin stond dat wij financieel in staat waren voor haar te zorgen tijdens haar verblijf in Nederland. Dit was nergens vermeld, dus had ze het niet. Gelukkig mocht ze doorlopen. Ik begrijp nog steeds niet waarom de aanvraag voor een Schengen visum door Botswanen niet in het gebouw van de EU Delegatie in Botswana gedaan kan worden. De student genoot van de bezoeken aan de kleuterscholen.
31 Dec 2018
Samenvatting 2018.
Tijdens mijn bezoek aan Botswana van 30 april tot 22 mei 2018 werd ik in Ghanzi door een kennis naar de verblijfplaats van Xwaa Qhoma gebracht, de jongen die epileptische aanvallen heeft. Hij bezocht de opvang voor straatkinderen, Window of Hope. Dit is open vijf ochtenden per week. De kinderen kunnen een douche nemen, krijgen schone kleren, de vuile worden gewassen en ze krijgen twee maaltijden per dag. Daarnaast zijn er andere activiteiten. Contact met dit centrum is voortgezet. Tijdens een verblijf van een week in Rakops heb ik een kleuterschool bezocht. Eén van de onderwijzeressen hebben we uitgenodigd voor een verblijf van een maand bij ons om te kijken hoe het in Nederlandse kleuterscholen toe gaat. Zij is in juli 2018 geweest.
25 Nov 2017
Gisteren en vandaag breiwerk verkocht bij de Jumbo in Beilen. Mutsen, dassen, kippetjes, muizen en sneeuwpoppetjes. De opbrengst was € 165, minder dan de helft van de verkoop van twee jaar geleden. Eén das is verkocht. Heb besloten de overgebleven dassen (34) mee naar Botswana te nemen om onder de studenten te verloten.
2 May 2017
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik even helemaal klaar ben met Botswana. Het voelt als het trekken aan een dood paard. Wat doen de regering en andere leiders in Botswana om de inwoners een beter bestaan te geven? Wat hebben onze inspanningen nu eigenlijk opgeleverd? Ons vertrouwen in Botswanen is behoorlijk achteruit gegaan. Sommige mensen zien ons als een zak geld waar ze uit kunnen pakken hoeveel ze willen en er mee kunnen doen wat ze willen. Zonder twijfel zijn er mensen die ons wel respecteren en die we goed hebben kunnen helpen. Maar op dit moment overheerst bij mij een negatief gevoel. Dan is het beter even wat anders te gaan doen. Het verslag van de reis van vorig jaar wordt afgemaakt maar voorlopig zal ik niets meer schrijven in "gisteren". Wel blijf ik Botswaanse kranten lezen.
30 Apr 2017
Gisteren hebben de webmaster en ik ons bezig gehouden met het repareren van de beschadigde documenten. Sunday Standard schreef: "De Botswaanse regering introduceerde een nieuw gezondheids plan dat medische dekking uitsluit voor mensen die letsel opgelopen hebben door: Rijden onder invloed van alcohol; Rijden op een motorfiets zonder helm; Geen gebruik van autogordel, ook voor kinderen; Deelname aan opstootjes met letsel tot gevolg; Longkanker vanwege tabak gebruik; Mislukte zelfmoord poging in verband met alcohol of drug misbruik. Als zelf beschadiging gebeurt als resultaat van eerdere ziekten zoals gedeprimeerdheid, is revalidatie niet inbegrepen. Een 50% waarborgsom kan nodig zijn voordat aan de behandeling wordt begonnen." Op de website waren verschillende reacties op dit artikel die deze maatregelen sterk afkeurden. Het is duidelijk dat er niet helder over nagedacht is. Als ze uitgevoerd worden zullen er verschillende obstakels zijn. Hoe lang zal het duren voordat een persoon met letsel verklaard is één van deze zonden te hebben begaan? En wat als deze persoon geen geld bij zich heeft? Het is bekend dat de president een sterk tegenstander is van het gebruik van alcohol en drugs en de verantwoordelijke minister een Moslim is. Ofschoon mensen in principe verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid, deze afstraffing is te bot. De regering zou er beter aan doen uit te zoeken waarom sommige mensen zo onzorgvuldig met hun eigen en andermans veiligheid omgaan en met de uitkomst hiervan een preventie plan opstellen.

29 Apr 2017
Geen nieuws.
28 Apr 2017
De afgelopen dagen was het niet mogelijk om aan "gisteren" te werken. Het document opende zeer langzaam en werd ook langzaam opgeslagen, het duurde soms een half uur. Toen de webmaster dit wilde verhelpen blokkeerde het programma. Het vermoeden is dat een stukje van een gekopiëerd artikel uit een krant welk ik in het document had geplakt niet herkend was door mijn laptop, die daardoor in de war raakte. Gisteren was er geen internet bereik, gelukkig werkt het nu weer. De goede kant hier aan was dat een twee jaar geleden gekregen geborduurd wandkleed nu op een stuk stof genaaid is en eindelijk aan de muur hangt. Het was een afscheids cadeautje van de studenten.
Mmegi meldde dat vanaf juni 2017 toeristen bij binnenkomst in Botswana per persoon $30 toeristenbelasting moeten betalen voor een bezoek van maximaal 30 dagen. Dit komt bovenop de toeristenbelasting die reeds bij lodges, hotels, toegangs prijs tot het CKGR enz. geheven wordt. Het geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van natuurbeheer. Survival International had, of heeft, een actie voor het boycotten van toerisme in Botswana, daar kunnen ze nu dus mee stoppen, want de regering zal met deze belasting zelf wel zorgen dat er minder toeristen komen.25 Apr 2017
Op 60 stukjes karton heb ik 9 kleuren naaigaren gewonden, in totaal ongeveer 2,75 km garen. Deze zijn voor de studenten om tijdens de cursus te gebruiken.

24 Apr 2017
Gelezen in Mmegi: "Goitsemodimo Dintwe, de middelbare schoolonderwijzer die in 2012 ontlag kreeg als burgerlijk ambtenaar na het schrijven van een kritisch opinie artikel over President Ian Khama's leiderschap wat gepubliceerd was door Mmegi, verloor zijn beroep bij het Hof van Appel. Het Hof besliste, onder andere, dat Vrijheid van Meningsuiting niet onvoorwaardelijk was. In het artikel becriticeerde Dintwe Kama's "gebrekkige" administratie in "verschillende zaken" en dat het land op weg was om "in de put" te raken (sic). Alle vingers wezen naar Zijn Excellentie de President."
Reactie van een Mmegi lezer: "Als Dintwe in de klas vast gesteld had dat Khama een slechte regering leidde, dan had hij een persoonlijke opinie gegeven. Moest hij ontslagen worden? Nee. Alle kanten van een zaak moeten aangeboden worden ik een klaslokaal. Echter, het is slecht onderwijs. Als hij het buiten het klaslokaal heeft gezegd, gaf hij zijn persoonlijke opinie, dus vrijheid van meningsuiting."
Dit doet me denken aan een voorval van een paar jaar geleden waarbij een vrouw in de gevangenis werd gezet omdat zij had gezegd dat President Ian Khama op een Bosjesmens leek. Wat niet zo is. Het lijkt er op dat de presient lange tenen heeft en geen gevoel voor de Engelse humor heeft meegekregen. Jammer voor hemzelf en voor Botswana.


23 Apr 2017
Geen nieuws.
22 Apr 2017
Geen nieuws.
21 Apr 2017
Gelezen in Mmegi: "Tijd om nieuwe technologie in landbouw te omarmen. We hadden veel regen dit jaar, voor het eerst sinds meer dan 10 jaar. We moeten de Meterologische Dienst danken voor het geven van goede weersvoorspellingen, wat de landbouwers zelfvertrouwen gaf om hun land te bebouwen. Echter, gewoonlijk brengt de regen vernielzuchtige insecten en dieren, plantenziekten en onkruid met zich mee. Het is daarom voor de Regering nodig om te overwegen meer technologie en geavanceerde werktuigen te gebruiken om onze overvloedige oogsten te beschermen. Het gebruik vn kleine helicopters en drones om kleine boeren te helpen zal zeker de insecten, ziekten en onkruid verdrijven. Het ministerie heeft verklaart dat het bezig is met onderzoek naar betere ploeg methoden." Ook in Mmegi gelezen: "Boeren rond Maitlengwe, Nkamgwe, Seneta en Changate dorpjes hebben hun hoop op een record oogst de bodem in zien slaan na een invasie van hongerige olifanten in hun velden. Gedurende de afgelopen weken hebben olifanten omheiningen en oogsten vernield. Het Hoofd van het Wildleven Departement zei dat de olifanten misschien op zoek waren naar water. Het zal veel geld kosten om de schade te compenseren.
20 Apr 2017
Het is niet moeilijk op internet informatie en onderzoeksrapporten te vinden over voedsel in Botswana, alhoewel op sommige websites je moet registreren, wat mij te veel werk is. Ik heb echter nog niet gevonden wat ik zoek: een evenwichtig dieet voor mensen in Botswana. Door mijn twee jarige huishoudkundige opleiding van 1955- 1957 heb ik genoeg kennis van gezonde voeding in Nederland opgedaan, maar in Botswana verbouwt men andere gewassen waarvan ik de voedingswaarde niet ken. Bovendien, vanwege het verschil in klimaat heeft men waarschijnlijk ander voedsel nodig dan in Nederland. Ik vermoed dat men in Botswana nog zo gehecht is aan traditioneel voedsel dat er nog geen onderzoek gedaan is of dit geschikt is om een gezond en productief leven te leiden. Dus zoek ik verder.
19 Apr 2017
Gisteren een stoel verkocht. Volgens de SEMK website statistieken is het gemiddelde aantal bezoekers 16 of 17 per dag. Maar toen de webmaster dit controleerde, bleek dat er slechts twee echte bezoekers waren geweest deze maand. De anderen waren “spiders” of robotten en dergelijke. Ook zag hij dat iemand zonder onze toestemming een foto van de SEMK website had gekopieerd en op zijn eigen website had geplaatst, hetgeen betekent dat onze website door te veel mensen voor de capaciteit bezocht zou kunnen worden zodat wij die moeten vergroten, wat extra geld kost.
18 Apr 2017
Mmegi meldde over de aardbeving: “Het grommen en schudden duurde minuten, in feite zo lang, zoals een commentator zei, dat men had kunnen opstaan en de kleding waarin men gevonden had willen worden door de redders kunnen uitzoeken en aantrekken.” In dit artikel wordt door verdedigers van schaliegas onttrekking een uitleg gegeven dat de aardbeving niet hierdoor is ontstaan maar een natuurlijke oorzaak had. Zie verder op de Engelstalige pagina.
17 Apr 2017
Geen nieuws.
16 Apr 2017
Geen nieuws.
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies