Nederlands English

27 Jun 2022
Er zijn verschillende manieren om te vissen. Eén daar van heet "phishing". De vangst hiermee is lucrativer dan het vangen van een vis.
SEMK Botswana ontving vier "phishing" emails van MijnOverheid, die ik niet vertrouwde. Nieuwsgierig geworden door de herhaling van de emails, en omdat de email niet aangemerkt was als spam, heb ik het gelezen.
"Geachte relatie,
Deze servicebericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor u.
Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw belastingaangifte.
Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave: mijnoverheid.nl/teruggave-2022
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.
Met vriendelijke groet,
Kees van Feringa
MijnOverheid
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld."
Voor alle zekerheid heb ik de email doorgestuurd naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl.
24 Jun 2022
Corruptie.
R (ZAR, Zuid Afrkaanse Rand) 57 miljard (€ 3.411.086.212) : hoe de Guptas Monopoly speelden met staatsgeld. 23 juni 2022. Sarah Smit.
Meer dan R57 miljard aan openbare fondsen werd verdween uit de Zuid Afrikaanse staatskas. De verdachten, de familie Gupta haalde volgens de Zondo-commissie minstens R15,5 miljard binnen. De andere verdachte was oa ex president Zuma.
In haar eindrapport, dat opperrechter Raymond Zondo woensdagavond aan president Cyril Ramaphosa overhandigde, schat de commissie dat de staat tijdens het Gupta-tijdperk R57,344,912,379.34 heeft verloren.
https://mg.co.za/news/2022-06-23-r57-billion-how-the-guptas-played-monopoly-with-state-money/
20 Jun 2022
Aan Stichting Wilde Ganzen heb ik gevraagd: "Wordt bij het opzetten van een project aan de regering van het betreffende land gevraagd betrokken te zijn bij de planning, uitvoering en financiering. Zo ja, dan zou ik graag willen vernemen wat de reacties van deze regeringen waren/ zijn." Tevens heb ik informatie en links naar artikelen over hulp die Botswana sinds 1966 is beloofd gestuurd. En over de problemen bij het anti corruptie bureau in Botswana. Zonder corrputie en met de inkomsten van de grondstoffen zou het minder noodzakelijk zijn dat burgers moeten bedelen bij hulpverlenings organisaties om te kunnen overleven. Dit laatste lijkt een onderdeel van hun cultuur geworden te zijn.
19 Jun 2022
Delegatie van de Europese Unie in Botswana en SADC financiert niet langer veelgeprezen onderwijsprogramma.
https://www.sundaystandard.info/eu-no-longer-funding-much-touted-education-programme/
18 Jun 2022
Corruptie.
Bron: Princeton University.
Innovaties voor succesvolle samenlevingen. Instituten opbouwen, ontwikkelingsvalkuilen ontwijken.
Een study van: Corruptierisico's beheren: Botswana bouwt een anti-corruptie-bureau, 1994-2012
Datum van interview: dinsdag 19 maart 2013
Abstract
In dit interview vertelt Tymon Katlholo over zijn ervaring als directeur van Botswana's Directoraat Corruptie en Economische Criminaliteit. Hij legt het belang uit van het opstellen en naleven van richtlijnen bij het behandelen van zaken om politiek neutraal en niet-discriminerend te blijven als anticorruptiebureau. Hij bespreekt verder enkele uitdagingen waarmee hij te maken had gehad bij het bereiken van institutionele onafhankelijkheid, het beheren van samenwerking tussen instanties, het stroomlijnen van onderzoeksprocedures en het vergroten van het bewustzijn in regio's die buiten het bereik van de media liggen. Uit zijn ervaring trekt Katlholo de les dat corruptie te maken heeft met dienstverlening en productiviteit. Om corruptie te bestrijden, is het van cruciaal belang om professionaliteit, transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten.
Lees het hele interview:
https://successfulsocieties.princeton.edu/interviews/tymon-katlholo
17 Jun 2022
Corruptie.
Bron: Mmegi. Lokale regering, vervoer de meest corrupte ministeries. vrijdag 3 juni 2022. Door Mompati Tlhankane.
De directie van de Corruptie en Economische Criminaliteit Raad (in Botswana DCEC) heeft onthuld dat het Ministerie van Lokaal Bestuur en Plattelandsontwikkeling voorop loopt met het hoogste aantal gemelde gevallen van corruptie, gevolgd door het Ministerie van Transport en Communicatie.
De directeur-generaal van de DCEC, Tymon Katlholo, verscheen woensdag voor de Openbare Accounts-commissie (in Botswana PAC) voordat hij een dag later werd geschorst, en reageerde op een vraag van PAC-lid en Parlementslid voor Francistown South Wynter Mmolotsi. Deze had gevraagd welke ministeries en departementen het hoogste aantal corruptiezaken registreerden. Het Parlementslid zei dat hij geïnteresseerd was in het kennen van de ministeries die meer vatbaar zijn voor corruptie dan andere. https://www.mmegi.bw/news/local-govt-transport-most-corrupt-ministries/news
9 Jun 2022
5 Maart 2022 begon op deze website het onderwerp: Is ontwikkelingshulp nog nodig. Mmegi publiceerde een artikel op 3 juni 2022, geschreven door journalist Solly Rakgomo, over de herdenking van de jaarlijkse African Day (Afrika Dag). Solly Rakgomo is van mening dat de toespraken meestal niets anders zijn dan openbare relatie oefeningen die niets te maken hebben met de benarde situatie van miljoenen Afrikanen die lijden onder extreme honger en armoede. Wat hij wel vindt dat het over gaat? Lees het op
https://www.mmegi.bw/opinion-amp-analysis/a-reflection-of-africa-day-celebrations/news
6 Jun 2022
Lees eerst vanaf 2 juni 2022.
Het is mij onduidelijk waarom presidenten in Botswana na het einde van hun ambtsperiode voor de rest van hun leven wachtgeld krijgen, inclusief voor het onderhouden van een kantoor, om te reizen, gebruik te maken van een regerings vliegtuig voor privé reizen, enz.. Het zegt toch wel iets over het moraal van sommige presidenten (en koningen) als zij er mee kunnen leven zelf in overvloedige luxe te leven, terwijl er veel van hun medelandgenoten zijn die werkeloos zijn en de regering moeten vragen om een voedsel pakket. Denken zij nog steeds dat zij door God aangesteld zijn om hun landgenoten te moeten beschermen en begeleiden? En daarom meer privileges hebben dan hun landgenoten?
5 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Dit is wel iets anders dan het wachtgeld in Nederland, welke van kortere duur is. Als een minister of staatssecretaris aftreedt, heeft hij of zij recht op een uitkering van: 80 % van de laatstgenoten bezoldiging in het eerste jaar; 70 % van de laatstgenoten bezoldiging vanaf het tweede jaar. De uitkering duurt even lang als de periode die de persoon als minister of staatssecretaris heeft vervuld, maar geldt minimaal twee en maximaal drie jaar en twee maanden, mits de minister/staatssecretaris minimaal drie maanden in functie is geweest. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was.
De uitkering vervalt zodra de ex-minister/staatssecretaris in een andere functie voldoende verdient. Inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelduitkering. Er geldt een sollicitatieplicht tot 65 jaar. Oud-ministers en staatssecretarissen kunnen aanspraak maken op een outplacementvoorziening.
Sinds 2003 krijgt een minister/staatsecretaris die minder dan drie maanden in functie is geweest, bij aftreden nog maar wachtgeld gedurende zes maanden. Tot dan toe kregen aftredende bewindspersonen altijd minimaal twee jaar wachtgeld. Bron: https://www.parlement.com/id/vizom7wk0qyr/wachtgeld
4 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Informatie over wachtgeld voor de eerste president (Seretse Khama) en de tweede (Quett Masire) heb ik niet gevonden. Quett Masire was bij zijn aftreden in 1998 73 jaar, dus pensioengerechtigd naar onze maatstaven.
3 Jun 2022
Lees vanaf 2 juni 2022.
Ondertussen is het kantoor van voormalig president Festus Mogae (president from 1998- 2008) niet gespaard gebleven van de bezuinigingen onder de gepensioneerde staatsleiders. Uit schattingen blijkt dat het kantoor van Mogae een budget heeft van BWP 2,3 miljoen (€ 179.400) voor het jaar 2022-2023, een scherpe daling ten opzichte van de BWP 3,5 miljoen (€ 273.777) die hem het afgelopen boekjaar werd toegewezen.
Het kantoor van de voormalige president heeft BWP 369.020 (€ 28.66) toegewezen gekregen voor zijn externe reizen voor het lopende boekjaar en BWP 88,760 (€ 6.943) voor zijn interne reizen.
(Na zijn termijn als president heeft hij in verschillende commissies en in besturen gezeten. In 2011 was hij voorzitter van de Choppies-supermarktgroep, waar hij in 2011 BWP 529,000 (€ 41.262) verdiende. Bron: Wikipedia.)
2 Jun 2022
Ontslagvergoeding voor presidenten van Botswana. Vrijdag, 27 mei 2022. Bron: Mmegi. Door Innocent Seletlhwa. (Kun je spreken van ontslag als iemand niet meer herkozen kan worden?)
Afkorting: BWP: Botswana Pula. In Nederland wordt 4.300.000,00 geschreven, in Botswana 4,300,000.00).
Volgens de beschikbare begrotingsgegevens is het budget voor het kantoor van de voormalige president Ian Khama gedaald sinds hij aftrad (2018) van een aanvankelijke BWP 4,3 miljoen (€ 336.355) naar de BWP 3,6 miljoen (€ 281.600) die zijn kantoor in het lopende boekjaar zal krijgen (2021-2022). Het grootste deel van het budget was bestemd voor vergoedingen voor het kantoor, met BWP 948,960 (€ 74.230) gereserveerd voor 'basissalaris' en bijna BWP 50.000 (€ 3.911) voor verschillende soorten toelagen.
Uit de laatste schattingen blijkt dat de aanzienlijke verlaging betrekking heeft op de salarissen en toelagen van het personeel in het kantoor van Khama, die in 2020-2021 BWP 2,6 miljoen (€ 203.377) bedroegen en waarvoor nu in het lopende boekjaar slechts BWP 1,6 miljoen (€ 125.155) is toegewezen.
In zijn eerste jaar na zijn pensionering kreeg Khama BWP 1,7 miljoen (132.978) toegewezen voor externe reizen en BWP 145.000 (11.342) voor zijn interne reizen. In het lopende boekjaar heeft zijn kantoor BWP 600.000 (46.933) toegewezen gekregen voor externe reizen en BWP 60.000 (4.693) voor interne reizen.
De werkelijke cijfers over hoeveel Khama in het afgelopen boekjaar heeft uitgegeven aan externe en interne reizen, zijn nog niet beschikbaar. De voormalige president vertrok echter enige tijd geleden naar Zuid-Afrika zonder de regering op de hoogte te stellen, wat suggereert dat hij zijn eigen kosten zou kunnen dragen.
Lees meer: https://www.mmegi.bw/news/govt-cuts-spending-on-former-hes/news
1 Jun 2022
Lees eerst 16 mei 2022.
Botswaanse grondwet (1966) in vergelijking met wijziging in Nederlandse grondwet. 2022.
Grondwet van Botswana 1966.
4. Bescherming van het recht op leven. (1) Niemand mag opzettelijk van zijn of haar leven worden beroofd, behalve ter uitvoering van het vonnis van een rechtbank met betrekking tot een strafbaar feit krachtens de geldende wet in Botswana waarvoor hij of zij is veroordeeld.
Bron: Botswaanse regering.
Wijziging in Nederlandse grondwet. (2008)
1. Toelichting. Niemand kan de doodstraf krijgen.
2. Formele toelichting. In artikel 114 is opgenomen het verbod om de meest absolute straf, de doodstraf, op te leggen. Deze straf wordt in brede kring, nationaal en internationaal, als onmenselijk ervaren.
Uitleg. Niemand kan de doodstraf krijgen. Hoe erg de misdaad ook is, een Nederlandse rechter kan niemand ter dood veroordelen. Ook niet in een bijzondere situatie. Of in een oorlog. Nooit!
Bron: www.denederlandsegrondwet.nl
16 May 2022
Nieuws.
Bron Mmegi.
FRANCISTOWN: De 36-jarige Gobuamang Ntsuape is gisteren ter dood veroordeeld voor de moord op de moeder van zijn ex-vriendin, Sadi Kgosietsile.
Rechter Lot Moroka van het Francistown High Court zei dat hij via de verstrekte informatie vernam dat de vader van Ntsuape, die zijn voogd was, in 2010 stierf en dat zijn moeder na zijn dood samenwoonde met een andere man. Justitie Moroka verklaarde dat de verdachte de man die door zijn moeder was meegenomen niet accepteerde en dat hij hem achtervolgde.
Bij het uitspreken van de straf veroordeelde rechter Moroka Ntsuape tot vijf jaar gevangenisstraf voor brandstichting en op de vonnissen met betrekking pogingen tot moord 15 jaar gevangenisstraf elk.
Hij voegde eraan toe dat op aanklacht het vonnis met betrekking tot opzettelijke schade aan eigendommen de verdachte is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Rechter Moroka gaf aan dat vijf vonnissen gelijktijdig zullen lopen en twee vonnisen opeenvolgend zullen lopen.
“Op grond van moord wordt de beschuldigde hierbij ter dood veroordeeld. Je zult aan je nek worden opgehangen tot je sterft. U hebt het recht om binnen 14 dagen tegen deze veroordeling, dit vonnis of beide in beroep te gaan bij het Hof van Beroep”, concludeerde de rechter.
Maar wie moet er opgehangen worden? Gobuamang, of de regering van Botswana voor het niet ondersteunen bij het verwerken van het trauma dat Gobuamang opliep door de dood van zijn vader en het niet kunnen accepteren van een stiefvader?
15 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Wat mij trof was de zin: "Hij geloofde echter niet dat de democratie nu naar Afrika zou komen." Voor de kolonialisatie waren de opperhoofden van de stammen oppermachtig. De kolonialisten hadden hen van de troon gestoten en hun macht overgenomen. Kan het zijn dat zij dachten deze macht terug te krijgen door hun land onafhankelijk te maken? Is er misschien een misverstand onstaan over de voorwaarden die de kolonialisten stelden om toestemming tot onafhankelijkheid te geven? Democratie wordt nog steeds op verschillende manier begrepen. Wat mij betreft betekent dit dat alle mensen dezelfde status hebben. Een uitspraak over socialisme: "Socialisme betekent niet dat de koning behandelt moet worden als een schoonmaakster, maar een schoonmaakster als een koning." Al denk ik dat dit wat overdreven is. Het feit dat veel mensen tegenwoordig meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan geven, maakt dat duidelijk. Beter is, dat het eerlijker verdeeld wordt onder alle mensen en dat niemand denkt beter of minder te zijn dan anderen.
In sommige landen zijn staatshoofden van mening dat hun manier van regeren het beste is voor de inwoners van hun land. Komt er kritiek, dan wordt dit terzijde geschoven, soms met harde hand. Eén van hen die kritiek van burgers op extreme manier terzijde schuift is koning Mswati III van Eswatini. Zie voor meer informatie op internet in de krant Swaziland News.
8 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Democratie.
Citaat uit "Besprekingen over het onafhankelijk worden van Botswana, Lesotho en Eswatini. Citaat uit een verslag van de Algemene Vergadering van de VN, eenentwintigste sectie: Verslag van de speciale commissie over de situatie met betrekking tot de uitvoering van de verklaring over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren. 1966. Pagina 98."
"381. De vertegenwoordiger van de Verenigde Republiek Tanzania verklaarde met betrekking tot de zojuist door de Uruguayaanse vertegenwoordiger afgelegde verklaring dat de Latijns-Amerikaanse landen Afrika veel goede voorbeelden hadden gegeven, vooral tijdens hun strijd voor hun onafhankelijkheid. Hij geloofde echter niet dat de democratie nu naar Afrika zou komen. De geschiedenis van dat continent was altijd getekend door bloedvergieten en wat nu in Afrika plaatsvond was een proces van dekolonisatie. Het was daarom niet echt een kwestie van dat democratie naar Afrika zou komen, maar een kwestie van herstel aan de Afrikanen van de rechten waarvan ze door de koloniale mogendheden waren beroofd. Het feit dat Afrikaanse verzoekers voor de speciale commissie verschenen, deed hem verdriet omdat het liet zien hoe Afrika vandaag de dag nog steeds wordt onderdrukt en hoe de menselijke vrijheid nog steeds wordt geschonden in de wereld. Afrikanen waren niet zozeer geïnteresseerd in het idee van onafhankelijkheid op zich, maar in het soort onafhankelijkheid dat werd bereikt. Als voorbeeld, Ian Smith had zichzelf onafhankelijk verklaard; echter, dat soort onafhankelijkheid kon niet worden erkend omdat het in strijd was met de Afrikaanse belangen. Hetzelfde gold voor Zuid-Afrika, waar de onafhankelijkheid geen echte onafhankelijkheid was, omdat het in handen was van een minderheid die de rest van het volk uitbuitte. Zijn delegatie was dan ook vooral geïnteresseerd in de aard van onafhankelijkheid; de verklaring van de indieners moet daarom in aanmerking worden genomen, omdat zij, ondanks bepaalde duidelijke tegenstrijdigheden, het volk vertegenwoordigden en namens hen spraken. Tegenstrijdigheden waren ook te vinden in de verklaringen van de besturende mogendheden; bijvoorbeeld het standpunt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft ingenomen ten aanzien van Zuid-Rhodesië en de heel andere houding die zij had ingenomen in het geval van Aden, hoewel de betrokken bevolkingsgroepen vergelijkbaar waren. Wat de toezeggingen van de regering van het Verenigd Koninkrijk betreft, herinnerde hij zich dat dergelijke toezeggingen vaak dode letters waren gebleven." Einde citaat.
5 May 2022
Nieuws. Bron Sunday Standard.
Botswana's Natuurreservaten en Nationale Parken Departement (DWNP) heeft gereageerd op kritiek op de recente moord op grote olifanten. Hunter Leon Kachelhoffer trok onlangs internationale aandacht na het plaatsen van een foto van zichzelf geknield naast een grote olifant die hij net in Botswana had gedood. Voormalig president Ian Khama leidde de kritiek en noemde het leiderschap van het land 'onbekwaam'. “Dit was een van de grootste, zo niet de allergrootste olifant in het land. Een olifant die touroperators constant probeerden te laten zien aan toeristen als een iconische attractie. Nu is het dood”, schreef Khama op zijn Facebook-account.
Peter Bantu, een beheerder van de Tcheku Community Trust, die de olifant aan Kachelhoffer verkocht, gaf aan: "We kunnen zeggen dat er niets mis was met het doden van de olifant. De opbrengst van de verkoop van deze stier komt ten goede aan de gemeenschap." Volgens Bantu hebben leden van de gemeenschap, wanneer ze van dergelijke opbrengsten profiteren, een gevoel van eigendom van olifanten en nemen ze actief deel aan anti-stroperijactiviteiten.
DWNP-directeur Dr. Kabelo Senyatso verwierp ook de waarnemingen over het afnemende aantal grote olifanten. Hij zegt dat een opmerkelijk kenmerk van de jachtgegevens van Botswana van 1996-2013 heeft aangetoond dat de verhoudingen van slagtanden van verschillende grootte die in de gecontroleerde jachtgebieden (CHA's) gedurende 15 jaar jagen, van jaar tot jaar constant bleven.
Senyatso zegt dat het jachtquotum van Botswana een bewezen en wetenschappelijk onderbouwd proces is, een economische levensvatbaarheid. Dr. Senyatso zegt dat de toewijzing van quota voor olifantenjacht gebaseerd is op verschillende factoren, zoals uitgelegd in het Botswaanse Nationale Olifant Bestuursplan Plan en Uitvoerings Plan 2021-2026.
Het beheersplan heeft tot doel optimale olifantenpopulaties in stand te houden en tegelijkertijd de leefomgeving van de gemeenschap en de biodiversiteit te behouden, en de bijdrage van olifanten aan lokale economieën en nationale ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd hun negatieve effecten op het levensonderhoud op het platteland te minimaliseren door middel van drie hoofddoelen. Het heeft tot doel levensvatbare olifantenpopulaties in Botswana in stand te houden door minimale inmenging en waar nodig door deskundig beheer.
Het Plan hoopt er ook voor te zorgen dat olifantenpopulaties geen nadelige gevolgen hebben voor de doelstellingen van de biodiversiteits doelen en de levensonderhouds doelen van de gemeenschap, en door alle belanghebbenden te betrekken bij de realisatie van het volledige economische potentieel van olifanten en andere natuurlijke hulpbronnen buiten de beschermde gebieden door middel van duurzaam gebruik.
Lees meer: https://www.sundaystandard.info/department-of-wildlife-responds-to-international-backlash-over-giant-elephant-killings/


4 May 2022
Nieuws. Rechter Itumeleng Segopolo van het Hooggerechtshof van Gaborone zal vanochtend (25 maart 2022) uitspraak doen in de zaak waarin Lesiame Pitseng vraagt om zijn vader Pitseng Gaoberekwe te mogen begraven in Metsiamanong in het Central Kalahari Game Reserve (CKGR). Het lichaam van de overledene ligt al vier maanden in een mortuarium in Gantsi.
De regering heeft de familie voortdurend toestemming geweigerd om het lichaam van Gaoberekwe te laten begraven in het CKGR. In reactie op het verzoekschrift bij de rechtbank heeft landsadvocaat advocaat Sidney Pilane aangevoerd dat de overledene geen recht heeft om in het wildreservaat te worden begraven.
“Hij is overleden en bestaat niet meer als persoon met rechten. Hij is nu een ding. En de vraag rijst of iemand zijn recht kan doen gelden wanneer hij is overleden en welk recht heeft de verzoeker om het recht van de overledene te doen gelden?” betoogde Pilane.
De Staat voerde ook aan dat de overledene geen begunstigde was van het vonnis van het Hooggerechtshof van 2006 van Sesana e.a. tegen de procureur-generaal, omdat hij geen deel uitmaakte van de 189 mensen die de zaak vormden.
Pilane voerde ook aan dat sinds de Grondwet is gewijzigd om artikel 14.3.C te schrappen, de overledene geen recht had om in het CKGR te wonen. Sectie 14.3.C was een belangrijke clausule in de grondwet die de bewegingsvrijheid van Basarwa in het wildreservaat beschermde. Het effect van de wijziging was dat niemand zonder vergunning in het CKGR mag zijn.
Zie voor meer op de startpagina van deze website.

2 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Afrikaanse stammen voerden zelf hun onderlinge strijd en doen dat nog steeds. Als voorbeeld een recentelijke uitspraak in Mmegi door advocaat Sidney Pilane. "Stop met Basarwa (San) te verwennen. "Waarom blijven we ze anders behandelen? Ze zijn Batswana (Botswanen) net als de rest van ons. Waarom blijven wij ze behandelen alsof het voorwerpen van beklag zijn die onze liefdadigheid verdienen? Het wordt tijd dat we ze als gelijken behandelen", zei Pilane. Conclusie: "Waarom blijven we Botswanen behandelen alsof het voorwerpen van beklag zijn die onze liefdadigheid verdienen? Het is tijd dat we ze als gelijken behandelen." Pilane was echter vergeten dat hij een drijvende kracht was achter het met grof geweld verwijderen van de San uit het Central Kalahari Game Reserve. De niet-San heeft hij niet van hun land verdreven.
1 May 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Aansluitend op de vorige vraag kan gesteld worden dat als Europese landen Afrika niet gekolonaliseerd hadden, er geen kolonialisten waren geweest waartegen Botswana beschermd had moeten worden.
In line with the previous question, it can be declared that if European countries had not colonized Africa, there would have been no colonialists against whom Botswana should have been protected.
25 Apr 2022
Lees vanaf 5 maart 2022. Botswana. Citaat uit: BESPREKING ONAFHANKELIJKHEIDS WETSVOORSTELLING VAN BOTSWANA IN HET HOGERHUIS, UK PARLEMENT. 26 juli 1966.
Spreker. De staatssecretaris van Koloniën (de heer John Stonehouse). Ik stel aan de orde het voor de tweede keer behandelen van het wetsontwerp.
Er zijn bepaalde overeenkomsten tussen Botswana en Lesotho. Het was 17 jaar nadat Moshoeshoe (Moshoeshoe II, koning/ stamhoofd van Basutuland) om Britse bescherming vroeg dat de Bechuana-stammen zijn voorbeeld volgden. Dat was in 1855 en gedurende de afgelopen 81 jaar is het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk geweest voor Bechuanaland.
Mr. John Stonehouse. Net als in het geval van Lesotho is gesuggereerd dat Groot-Brittannië nauwelijks iets heeft gedaan om Botswana te helpen zich te ontwikkelen. Ik ben het ermee eens dat er tot tien jaar geleden niet veel werd gedaan, en dat is iets waarvoor beide zijden van het Parlement verantwoordelijkheid moeten nemen. Er werd van beide kanten te weinig gedaan. Maar sindsdien is er veel hulp verleend en veel geld beschikbaar gesteld om de begroting te helpen. Het bedrag dat we verstrekken aan subsidies steeg van £ 140.000 met een budget van £ 1,3 miljoen in 1956-1957 tot £ 2,6 miljoen met een budget van £ 5,4 miljoen in 1965-1966. Het uiteindelijke cijfer voor 1966-67 zal waarschijnlijk nog hoger zijn. De totale begrotingssteun over deze periode, inclusief het lopende jaar, zal meer dan £ 11 miljoen bedragen. Bovendien is er iets minder dan £ 7 miljoen toegewezen in het kader van de Colonial Development and Welfare Act, de meest recente toewijzing was £ 2,6 miljoen om te besteden in de periode van de twee jaren 1965-1967.
In de periode sinds 1961 zijn staatsleningen van in totaal ongeveer £ 1,9 miljoen verstrekt, en Bechuanaland heeft ook £ 400.000 ontvangen in het kader van de Overseas Service Aid Scheme en £ 250.000 aan technische bijstand. Het totaal van deze directe hulp in het laatste decennium bedraagt ongeveer £ 23 miljoen, wat ongeveer £ 50 per hoofd van onze bevolking is. Als we in de afgelopen tien jaar een vergelijkbaar bedrag per hoofd van de bevolking aan India en Pakistan hadden verstrekt, zou het ongeveer £ 20.000 miljoen zijn geweest, of 10 procent. van ons bruto nationaal product.
Hoewel ik erken dat het Verenigd Koninkrijk tot tien jaar geleden niet genoeg heeft gedaan, denk ik niet dat we ons hoeven te schamen voor de hulp per hoofd van de bevolking sindsdien, maar het valt niet te verhullen dat Botswana na de onafhankelijkheid met enorme problemen wordt geconfronteerd. Het moet herstellen van de gevolgen van hongersnood. Er is al vijf jaar deze rampzalige droogte, en dit jaar de hongersnood. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om enkele feiten te bespreken, want het is correct dat we moeten vastleggen wat er is gedaan." Einde citaat.
Je kunt je afvragen waarom het Verenigd Konikrijk verantwoordelijk had moeten zijn voor de ontwikkeling van Bechuanaland sinds 1855. Er werd immers om bescherming gevraagd?


18 Apr 2022
Lees vanaf 5 maart 2022.
Bechuanaland werd Botswana. Basutoland werd Lesotho. Swaziland werd Eswatini. Botswana. Omstreeks 2012 kwam ik in contact met een Zuid Afrikaanse vrouw van Nederlandse oorsprong. Ze vroeg zich af waarom in Zuid Afrika de zwarte mensen de witte mensen wilden doden. "Misschien omdat jullie hun land hadden afgepakt?" "Maar toen wij hier kwamen was het land van niemand." Hierop wist ik niets te zeggen. Natuurlijk was het land van iemand. In een verslag van een debat in het Huis van Afgevaardigden te London op 30 juni 1966, (betreffende de Onafhankelijkheidswet Botswana), was vermeld dat er afgevaardigden waren die zich zorgen maakten over de plaats van de San in de Botswaanse maatschappij. Zij drongen aan op maatregelen om hen te beschermen tegen de onderdrukking van de andere stammen en de ingeburgerde kolonialisten. Er werd verwezen naar het verslag dat, als ik het goed heb, in opdracht van de regering van het Verenigd Koninkrijk gemaakt was door de antropoloog en socioloog George B. Silberbauer over de situatie van de San en hun leefwijze, de natuur en dieren in de Kalahari. Het is mij onbekend of dit van invloed is geweest bij de bescherming van de San. De meeste sprekers waren het eens dat Dr. Seretse Khama, op dat moment de Eerste Minister in de regering van het toen nog geheten Bechuanaland, de best gekwalificeerde persoon was om aangesteld te worden als President van Botswana. Dr. Seretse Khama zou veelvuldig overleg gehad hebben met alle Botswaanse stammen over hoe Botswana te regeren na de ingang van onafhankelijkheid. Middels een algemene verkiezing waren alle inwoners gevraagd of zij als onafhankelijke natie verder zouden willen gaan. Wat betreft de inheemse bevolking verklaarde hij alle inwoners van Botswana als inheems. In de praktijk werden en worden de meeste San nog steeds als minderwaardig gezien. Dit bleek uit een uitspraak van een jonge San voor wie wij omstreeks 2014 het schoolgeld betaalden: "Ik ben zo blij dat er ook mensen zijn die mij als een mens zien en niet als een dier." Vraag een Botswaan je iets te vertellen over de San, dan is de kans groot als antwoord te krijgen: "zij jagen, en ehhh, kleden zich in huiden". Uit het rapport van Children's Frontiers d.d. maart 2020 mbt tot het ondersteunen van Maatschappelijk Werkers om geweld tegen kinderen te voorkomen, bleek dat velen van hen niet begrepen waarom San kinderen een hekel aan school hadden/ hebben en dus school verlaten. Dat niet alle stammen blij waren met het leiderschap van Dr. Seretse Khama en zijn stam, Bangwato, blijkt uit een artikel in de Botswaanse krant Mmegi op 11 maart 2022: "Mochudi: Bakgatla-ba-Kgafela hebben het pleidooi van hun Kgosikgolo herhaald, om in de grondwet hun stam in staat te stellen een onafhankelijk thuisland te stichten op het land dat wordt geregeerd door hun opperstamhoofd. Bakgatla-ba-Kgafela is ook van mening dat stamhoofden meer bevoegdheden zouden moeten krijgen."
5 Mar 2022
Wij hebben besloten om dit jaar niet naar Botswana te gaan en in plaats daarvan uit te zoeken wat de reden is dat Botswana, Lesotho en Eswatini (deze twee andere landen zijn ongeveer dezelfde tijd onafhankelijk geworden en zullen gebruikt worden als vergelijking met Botswana) nog steeds enigszins onderontwikkeld zijn.
10 Feb 2022
Het was een grote schok voor ons toen wij van Window of Hope op 9 december beriht ontvingen dat Qwaa Qhoma overleden was en op 9 december door pastoor Johannes Kahuadi was begraven. De pastoor wist alleen dat hij al een tijdje ziek geweest was maar niet wat de oorzaak van zijn overlijden was. Op 17 november 2016 plaatsten wij een foto van Xwaa, op de startpagina. Xwaa is de jongen links van de man in het witte t-shirt. Wij zijn nog steeds van mening dat zijn dood veroorzaakt is vanwege verwaarlozing door zijn ouders, en het niet ingrijpen op deze situatie van de Sociale Dienst.
5 Nov 2021
De Sunday Standard Botswana (26 oktober 2021) meldde: "De Verenigde Naties voelen Botswana stevig aan de tand over de doodstraf." (Zie start pagina.) De krant kondigde een enquête aan waarin Batswana (inwoners van Botswana) gevraagd zullen worden of zij voor of tegen de doodstraf zijn.
Het verbaast mij dat in Botswana, waar religie de norm is, uit de vorige enquête over dit onderwerp bleek dat de meeste Batswana voor zijn. Ik kan dit niet rijmen met wat God zegt: "Gij zult niet doden." Kan het zijn dat de traditionele Botswaanse religie nog steeds sterker is dan de Christelijke religie?
24 Sep 2021
's Werelds op twee na grootste ruwe diamant is deze week gepresenteerd in New York. De nog naamloze steen weegt 1175 karaat. Twee jaar geleden werd in dezelfde Karove-mijn in Botswana de Sewelo -diamant gevonden: 1758 karaat. Maar de Cullinan blijft onovertroffen. Met zo's 3106 karaat werd die in 1906 in Zuid-Afrika gedolven. De Cullinan is uiteindelijk in negen aparte stenen gekloofd en geslepen. Een deel belandde in de Britse-kroonjuwelen. De nu gevonden diamant wordt binnenkort geveild. Daarna wordt bepaald in hoeveel die kan worden gekloofd. Samen met deze vondst zijn, uit dezelfde mijn, twee iets kleinere ruwe diamanten van meer dan 1000 karaat gepresenteerd. Verwacht wordt dat er de komende jaren meer van deze grote stenen worden gevonden. Sinds 2015 maakt de Karowe-mijn gebruik van röntgenapparatuur om enorme diamanten te lokaliseren in de bodem.
Bron: Trouw 24 september 2021.
Met de grote opbrengst van deze diamant zou de Botswaanse regering flink kunnen inventariseren in het Botswaans onderwijs en maatschappelijk werk.
18 Sep 2021
Het is mogelijk om Botswana te bezoeken, onder strikte regels. Echter, de noodtoestand is nog steeds geldig tot 30 september 2021. Ik stel mijn eventueel bezoek uit tot april 2022.
Wij hebben weinig contact met mensen in Botswana. Om de Botswaanse Sunday Times te lezen moet men een abonnement nemen, wat mij niet lukt omdat vanuit Nederland er niet betaald kan worden in Pula's. Mijn email met de vraag of ik een abonnement contant kan betalen zodra ik in Botswana ben is niet beantwoord. De koppen kunnen gelezen worden en soms kan een artikel geopend worden.
Vandaag waren de koppen:
Hongerige Botswanen hebben liever voedselbonnen dan contant geld.
Examenfiasco dreigt.
Op zwart zaad zittend BDP (Botswana Democratic Party. Grootste politieke partij.) worstelt om de salarissen van het personeel te betalen.
Oppositie valt Masisi aan vanwege verkiezingsbeloften.
De overheid te blut om sommige studenten te sponsoren.
14 May 2021
De kosten voor het pakje naar Molepolole bleken ongeveer Pula 560 te zijn. Op internet wordt de noodtoestand in Botswana nog aangegeven als zijnde tot en met 30 september 2021.
7 Apr 2021
Vandaag is het pakje in Molepolole aangekomen. De ontvanger kreeg een sms om dit te melden. De kosten zijn Pula 650.
3 Apr 2021
Het pakje dat wij op 8 januari 2021 hebben verzonden naar Molepolole (57 km ten noorden van Gaborone, aan de snelweg) is nog onderweg ergens in Botswana. De levertijd is 7 tot 25 werkdagen en had dus uiterlijk 12 februari afgeleverd moeten worden. Het pakje dat op 11 januari verzonden is naar Gantsi is op 11 maart aangekomen. Ondanks dat het een geschenk was, moest er voor douane- en verwerkingskosten Pula 1.824,15 betaald worden. De waarde van het pakket was € 300, invoerrechten zijn 21%, dus dat was op die dag ongeveer Pula 824. Wat mij ontgaan was, is dat ik "geschenk" heb aangekruist, maar dat dit niet in het Engels op het formulier staat.
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies