Nederlands English

20 Nov 2022
President Masisi wijst bestraffende vinger naar mensen die hun kinderen niet naar school laten gaan.

Omstreeks 2015 was ik bij Nampol Vocational Training Centre tijdens de diploma uitreiking aan de studenten. De onderwijs wethouder van het district vertelde dat na het zelfstandig worden van Bechuanaland in 1966, wat sindsdien Botswana heet, de regering begon met een landelijk onderwijsplan om zoveel mogelijk kinderen in het hele land te leren lezen en schrijven. Maar dat het onderwijs nu gericht was op een uitgebreider lesrooster.

President Masisi kan nu wel met zijn vinger wijzen naar mensen die hun kinderen niet naar school laten gaan, maar zou leerplicht niet effectiever kunnen zijn. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Wat zou de reden kunnen zijn dat mensen hun kinderen thuis houden. Zou het kunnen zijn om hen te laten werken zodat er geld is om eten van te kopen? Omdat er geen geld is voor het (verplichte) schooluniform? Omdat hun cultuur botst met de schoolcultuur? De scholen zijn namelijk verplicht in hun lesrooster de Christelijken religie te verweven. Lijfstraffen mogen gegeven worden, al zijn die aan regels gebonden. Dit gaat in tegen de San cultuur.

Masisi zei verder: “De overheid zet zich in voor een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen om op te groeien en om al hun capaciteiten tot ontplooiing te laten komen." Dat zou fijn zijn. Maar om dat te bereiken, zullen er meer maatschappelijk werkers, onderwijzers en toezichthouders in alle (kost)scholen moeten worden aangesteld. Ik wil niet vooruitlopen op de uitvoering van Masisi's goede plannen, maar ben erg benieuwd hoe het resultaat er uit gaat zien. Tevens gaat hij het schoolmaaltijden project voor alle scholen opnieuw bekijken. Hopelijk dat een maaltijd dan niet alleen uit een bakje gekookte bruine bonen bestaat, zoals ik tijdens een bezoek aan een school in 2015 zag.
19 Nov 2022
Geen enkel kind mag geweigerd worden om naar school te gaan - Masisi. Mmegi 16 november 2022. Sharon Mathala.
President Mokgweetsi Masisi heeft een strenge waarschuwing gegeven aan ouders en voogden die kinderen de kans ontzeggen om naar school te gaan.
Masisi zei dit tijdens de State of the Nation Address (SONA) (soort van troonrede) van gisteren. De president merkte op dat "in geen enkel geval" een kind in Botswana mag onthouden worden om naar school te gaan.
“Ik constateer met bezorgdheid dat sommige ouders en voogden ervoor kiezen hun kinderen niet naar school te sturen, in strijd met het belang van het kind. Geen enkel kind, onder geen enkele omstandigheid, of het nu van u is, van uw familieleden, huishoudhulpen en landarbeiders, mag ooit de toegang tot onderwijs worden ontzegd', luidde de strenge waarschuwing van de president.
Masisi wees er verder op dat zijn regering op de hoogte is van gevallen waarin kinderen worden onderworpen aan kinderarbeid. “Geen enkel kind mag worden onderworpen aan kinderarbeid. We hebben allemaal de plicht ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen worden beschermd en bevorderd.”
“De overheid zet zich in voor een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen om op te groeien en hun volledige mogelijkheden tot ontplooiing te laten komen. Daarom zal de herziening van het beleidskader voor wezen en kwetsbare kinderen worden voltooid tijdens het tweede nationale overgangsplan voor ontwikkeling (TNDP), 'vervolgde hij.
Om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achterblijft in het onderwijs, meldde Masisi dat de regering het Taalbeleid van 2022 goedgekeurd. Dit zal worden gebruikt voor basisonderwijs van kleuterschool tot standaard 2.
“Dit beleid wordt vanaf januari 2023 in de volgende talen geïntroduceerd: Sheyeyi; Thimbukushu; Naro; Nama; Afrikaans; Khwedam; IsiNdebele, OtjiHerero/OtjiMbanderu; Shekgalagari; Ikalanga; ChiShona; Chiikuhane; en Gebarentaal. De overeengekomen spelling en dominantie in de regio's waar de talen worden gesproken, waren enkele van de criteria die werden gebruikt voor hun selectie, 'zei Masisi. Botswana zal volgens de president ook werken aan de herziening van het schoolmaaltijden programma.
“Na de herdenking van Wereldkinderdag 2021 ontving ik 75 brieven van kinderen, waarin voeding werd genoemd als een van de belangrijkste uitdagingen in de ontwikkeling van kinderen. Dit gaf een impuls aan de herziening van het Botswana Schoolmaaltijden Programma voor alle scholen. In de geest van kinderrechten moeten kinderen niet alleen gezien worden, maar ook gehoord worden', merkte de president op.
6 Nov 2022
Geld overmaken goed geregeld. Of toch niet?

Geld overmaken naar Botswana gaat bij onze bank vlot en gemakkelijk. Een klein probleempje is dat het geld niet in Botswaanse Pula's (BWP) overgemaakt kan worden. Dat los ik op door de wisselkoers van die dag van € naar BWP op internet op te zoeken, het te verzenden bedrag om te rekenen naar BWP en wat extra geld er bij te doen, in geval de wisselkoers is gezakt op het moment dat het geld gewisseld wordt. Bij het overschrijven kun je kiezen tussen: Optie 1. Bankkosten delen met ontvanger (Je betaalt dan alleen de kosten van je eigen bank. En de ontvanger betaalt de kosten voor zijn/ haar bank.) Om te voorkomen dat je voor een verrassing komt te staan omdat er minder geld is aangekomen dan de bedoeling was, kun je kiezen voor optie 2. Jij betaalt alle kosten, dus voor je eigen bank en de bank van de ontvanger. Ik maak altijd gebruik van optie 2.

Op de website van onze bank staat: Het geld wordt binnen Europa meteen op de rekening van de ontvanger bijgeschreven. Voor overschrijvingen naar buiten Europa kan dit enkele dagen duren.

Na de overschrijving die ik op 20 oktober 2022 deed, stond bij de Transactie details van deze overschrijving vermeld: Betaling is ontvangen. Bij ontvanger op 21 oktober 2022, 15.22 uur. Als verzenddatum van de transactie stond 20 oktober 2022 14.53.

Omdat in Botswana de dagwisselkoers na 11.00 uur bekend wordt gemaaakt, heb ik de wisselkoers van 21 oktober 2022 gebruikt om het BWP bedrag te berekenen. Dit was ruim voldoende om het schoolgeld voor 2023 en het nieuwe school uniform van de student die wij sponsoren te bekostigen. Ook de wisselkoers voor 20 oktober 2022 heb ik berekend, ook dat was genoeg.

Dat was dus de theorie. Echter, het bedrag dat aankwam was genoeg voor het schoolgeld en 1 t-shirt. Dit bedrag was precies BWP 2000 minder dat wat ik uitgerekend had voor 21 oktober. Had iemand niet goed gekeken en een 9 aangezien voor een 7? Nee, op een kopie van het bankafschrift van de ontvanger staat duidelijk een 7. En dat de betaling niet op 21 oktober was ontvangen, maar op 24 oktober.

Bovenstaande heb ik aan de ontvanger gemeld, die zou advies hierover vragen bij zijn bank.

Drie keer heb ik gebeld met mijn bank en uitleg gevraagd over het verschil in theorie en praktijk. Dat leverde tegenstrijdige informatie op, die ik ook op verschillende plekken op de website van de bank tegenkwam. Er werd bevestigd dat bij optie 2 alle kosten inderdaad door de klant worden betaald.Maar ook wed verteld dat mijn bank geen direct contact heeft met bank(en) in Botswana en het geld via andere banken (hoeveel/ welke/ waar?) ging die er allemaal wat vanaf konden halen voor hun eigen onkosten. Maar dat was nu juist de bedoeling niet bij het gebruik maken van optie 2.

Het is nu afwachten op de reactie van de Botswaanse bank en op inspiratie om uit te vinden wat er nu werkelijk met het verzonden geld gebeurd is.


31 Oct 2022
 Sunday Standard. Het neefje van President Masisi eist een vergelding van BWP 17m. 28 oktober 2022. Sharon Mathala
Terwijl de bittere rechtsstrijd tussen de zus en het neefje van president Mokgweetsi Masisi over een  overheidsaanbesteding verhit en vuiler wordt, is de Directeur-Generaal (DG) van de Raad van Bestuur van Inlichtingen en Veiligheid (DIS) Peter Magosi opnieuw betrapt voor het hebben van een vinger in de pap bij de financieringssaga van de regerende partij.

De strijd gaat over de water aanbesteding van een half miljard BWP, welke is toegekend aan Masisi's zus, Boitumelo Phadi Mmutle en zijn neefje Olebile Joseph Pilane, via hun gedeelde bedrijf, G en M Building Services (Proprietary) Limited, dat als de eerste gedaagde in de rechtbankpapieren wordt vermeld.

Andere beklaagden zijn van de tweede tot de vierde (Kelebogile Monnatshipi, Tswela Khumo Ventures (Pty) Ltd en Huashi Li).

Smerige details over de controversiële aanbesteding van Water Utilities Corporation (WUC) voor de watervoorziening van het subdistrict Goodhope hebben onthuld hoe de eerste familie, Botswana Democratic Party (BDP), en nu de DIS allemaal betrokken zijn bij overheidsaanbestedingen.

De neef van de president heeft het gevoel dat hij op frauduleuze wijze uit G&M is geduwd kort nadat de aanbesteding van BWP 550 miljoen was toegekend en maakt dit nu bekend omdat hij woedend is op zijn tantes en andere zakenpartners. Hij beschouwt dit als een poging om zijn deel van de buit te ontfutselen. Wat betreft waar hij recht op heeft, onthulde Pilane dat hij meer dan P17 miljoen van de P550 miljoen water aanbesteding zou moeten krijgen. “Het aandeel van 40% van de eerste beklaagden in de genoemde winst zou P43.975.972,36 bedragen. Het aandeel van de eiser in de winst van de eerste gedaagden van P43.975.972,38 (wat het bedrag zou zijn dat verschuldigd zou zijn aan hun bedrijf van de 40 tot 60% joint venture) is P17.590.388,95." heeft Pilane betoogd.

Lees meer: https://www.mmegi.bw/news/masisis-nephew-seeks-p17m-retribution/news
De precieze details in dit artikel zijn mij niet duidelijk, mede doordat de tekst soms wat verwarrend is. Wat voor mij wel duidelijk is, zijn de enorme bedragen die verdiend worden bij deze aanbesteding. Water is immers om een product dat eigendom is van iedereen.
Eerdere publicatie over dit onderwerp.
De Botswana Gazette. 5 augustus 2022. Petitie tegen de zuster van de President ingetrokken.

Indiener wilde BWP 500,000 aan Directeurs vergoedingen, of het bedrijf geliquideerd.

     Indiener heeft de intrekking bevestigd, maar weigerde te zeggen waarom.

     Een familielid van president Mokgweetsi Masisi, Olebile Joseph Pilane, die de zuster van de President, Boitumelo Phadi Mmutle, voor de rechtbank had gesleept vanwege een bedrijf dat een aanbesteding voor watervoorziening van P550 miljoen had gekregen, heeft op mysterieuze wijze de zaak ingetrokken bij het Lobatse Hooggerechtshof, waar hij een verzoekschrift had geregistreerd. om de vennootschap te ontbinden.

     “De relatie tussen de aandeelhouders en bestuurders van de verwerende vennootschap is verbroken, er is geen uitzicht op verzoening en uw verzoeker stelt met respect dat het voor deze rechtbank rechtvaardig en billijk is om het bevel tot ontbinding van de verwerende vennootschap toe te kennen.” Aldus.de petitie.
     Lees meer: https://www.thegazette.news/news/petition-against-presidents-sister-withdrawn/#.Y1-2B3bMJPY
27 Oct 2022
Botswana. Vijf geschorst op beschuldigingen van corruptie. Mmegi. 7 oktober 2022. Innocent Selatlhwa.
Vijf medewerkers van het ministerie van Landbouw zijn geschorst in afwachting van onderzoeken naar beschuldigingen van corruptie waarbij BWP 24 miljoen was betrokken.
Volgens informatie verzameld door Mmegi, werden de vijf werknemers, waaronder een directeur, geschorst nadat 24 miljoen dollar was gebruikt om slechts drie waterputten te slaan in het kader van het Veehouderij Ontwikkelings Project.
“Er werden rapporten gemaakt waarin werd beweerd dat de werknemers van het geld hadden kunnen profiteren, omdat het bedrag buitensporig hoog werd geacht. Het ministerie onderzoekt de zaak.
De Raad van Bestuur van Corruptie en Economische Criminaliteit (DCEC) is ook betrokken om de zaak tot op de bodem uit te zoeken”, aldus een ingewijde. Minister van Landbouw, Fidelis Molao, zou niet betrokken worden bij de bespreking van deze zaak.
“We ontvangen altijd meldingen over beschuldigingen van corruptie en wangedrag. Ik kan de zaak niet bespreken omdat het onderzoek nog loopt. Wanneer we dergelijke meldingen ontvangen, volgen we de vaste procedure om het probleem tot op de bodem uit te zoeken. Het belangrijkste is dat we deze gebruiken om hiaten te identificeren en te dichten, om lekkages in de toekomst te voorkomen”, zei hij.

https://www.mmegi.bw/news/five-suspended-on-corruption-allegations/news
26 Oct 2022
Klimaatverandering bedreigt toerisme in Botswana – Wereldbank. 29 juli 2022. Sunday Standard door Thobo Mothoka.

Klimaatverandering en aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor het toerisme en het concurrentievermogen van Botswana, aldus een rapport van de Wereldbank.
Het rapport zegt dat de versnelling van woestijnvorming als gevolg van klimaatverandering druk uitoefent op de belangrijkste leefgebieden van wilde dieren, met name door waterschaarste.
Het wilde dieren toerisme van Botswana is geconcentreerd in het noordelijke deel van het land, voornamelijk dank zij de waterrijke Okavango Delta en de Chobe-rivier.
De Wereldbank zegt dat klimaatverandering en waterschaarste, samen met geopolitieke oorzaken in stroomopwaarts gelegen Angola, een bedreiging kunnen vormen voor het concurrentievermogen van Botswana's wilde dieren safari-aanbod, dat afhankelijk is van voldoende water instroom in de Okavango Delta.
“Vroege indicaties zijn dat veranderingen in waterstanden, stroming en seizoens invloeden de biodiversiteit al beïnvloeden, evenals de verspreidings- en migratiepatronen van iconische diersoorten in de delta en Chobe. De groeiende olifantenpopulatie in Botswana heeft ook geleid tot meer gevallen van beschadigde gewassen en infrastructuur (leidend tot conflicten met lokale gemeenschappen) en tot degradatie van natuurlijke hulpbronnen door verminderde boombedekking die door andere dieren in het wild wordt gebruikt voor onderdak en voedsel.

https://www.mmegi.bw/opinion-amp-analysis/botswana-committed-to-environment-protection/news
25 Oct 2022
Botswana zet zich in voor milieubescherming. Mmegi. 4 maart 2022.
NAIROBI: President Mokgweetsi Masisi heeft gezegd dat Botswana beleid dat het behoud van het milieu garandeert blijft nastreven, dankzij de inzet van de regering voor duurzame ontwikkeling. Hij zei dit donderdag bij de herdenking van het 50-jarig jubileum van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in Nairobi, Kenia. Botswana zal door middel van verschillende beleidsmaatregelen en interventies de bescherming van het milieu blijven waarborgen.

Hij zei dat het land aanzienlijke resultaten heeft geboekt op het gebied van milieubeheer en erin is geslaagd om het beleid bij te werken door nieuwe wetgeving in te voeren om de veranderende milieu uitdagingen aan te pakken. ..................

Het artikel eindigt met: De president deed ook een pleidooi aan de wereldwijde gemeenschap om het succes van natuurbehoud te stimuleren, in plaats van met strafmaatregelen te komen voor dergelijke inspanningen.

"Naties die zijn geslaagd in het behouden van dieren en planten die op de rode lijst staan, moeten worden ondersteund en niet gestraft voor hun succesverhalen door middel van strikte wereldwijde regelgevende maatregelen die duurzaam gebruik van en handel in onder meer natuurlijke hulpbronnen kunnen ontmoedigen," had Masisi aangedrongen. Einde citaat. Het hele artikel staat te lezen op

https://www.mmegi.bw/opinion-amp-analysis/botswana-committed-to-environment-protection/news

Voor sommige artikelen moet een abonnement op Mmegi genomen worden. Lukt het je niet dit artikel te openen, dan kunt je ons een email sturen (corrie@semkbotswana.nl) met het verzoek je een kopie van het artikel (Engels) te sturen.

In de oorspronkelijke Engelse tekst zijn het mooie en geleerde woorden die President Masisi gebruikte. Maar erg vaag. Of hij heeft niet de juiste woorden gebruikt om de plannen uit te leggen, of het is een politiek spel. Ik vraag me af hoeveel mensen in Botswana hun eigen omgeving zullen herkennen in deze plannen.
24 Oct 2022
In de kolom "De megastad" (Trouw) beschreef Andrea Dijkstra de strenge verkeersveiligheids regels die in Rwanda door de autocratische president Paul Kagame zijn opgelegd, en wat voor effect dit heeft in de hoofdstad Kigali. Brommerrijders en passagiers dragen allemaal een helm, elk voertuig wacht voor een rood stoplicht. Rijd je door rood licht, ontvang je binnen enkele seconden de boete van € 25 op je telefoon. De gemiddelde Rwandees verdient € 150 per maand. Voor afval op straat gooien kun je een boete van € 100 krijgen. De president is dus goed bezig door zijn onderdanen zo goed in het verkeer te beschermen en het land schoon te houden. Maar wat bezielt hem dan om de mensenrechten in Rwanda niet te beschermen en zijn tegenstanders achter slot en grendel te zetten of zelfs te laten vermoorden? Zelfs voor tegenstanders van zijn helm draag plicht, voor rood stoplicht te moeten wachten en afval op straat te gooien, zouden dit wel een erg strenge straffen zijn.
16 Sep 2022
Sunday Standard. 5 september 2022. door Obusitse Kologwe.

OLDM Walk haalt geld op sinds 2002.

Debswana-Orapa Letlhakane en Damtshaa Mine (OLDM) (diamant mijn). De jaarlijkse Algemene Directeur's liefdadigheidswandeling heeft 6,9 miljoen Pula (€ 528.630) opgebracht sinds de oprichting in 2002. Dit is volgens Debswana Corporate Communication Manager Agatha Sejoe.

Op zaterdag hield OLDM zijn jaarlijkse General Manager's 10 km en 20 km wandeling die meer dan 1500 deelnemers en verschillende sponsors trok. De jaarlijkse General Manager's Walk maakt deel uit van Debswana's Corporate Social Investment (CSI) en heeft tot doel het bewustzijn van de sociaal-economische behoeften van het Boteti Sub District te vergroten, geld in te zamelen voor verdienstelijke gemeenschapsgerichte projecten en het welzijn van werknemers te verbeteren door een evenwichtige, actieve en gezonde levensstijl.

Sejoe zei dat sinds de oprichting 17 jaar geleden de Charity Walk enorm heeft bijgedragen aan het ontwikkelingsverhaal van Boteti Sub District.

“Grote projecten die uit dit initiatief zijn voortgekomen, zijn onder meer het psychosociale ondersteuningsproject voor wezen en kwetsbare kinderen in het Boteti Sub District. Verder heeft de wandeling de bouw gesponsord van acht huizen voor minder bevoorrechte families in Xere, Khwee, Mokubilo, Mosu, Kedia, Mmea, Letlhakane en Mmatshumo voor een bedrag van P1.2 miljoen (€ 91.879),” zei ze. Einde citaat.

En verschillende andere projecten zijn geheel, of gedeeltelijk, gesponsord met dit geld.
9 Sep 2022
Tweede reis update.

Een vliegtuigkaartje voor de reis naar Botswana van 10 april - 25 mei 2022 was gekocht. Toen kwam er bericht dat één van de projecten niet door ging; over een ander project hoorde ik niets meer. Bij het derde project was ik welkom. Echter, de beschrijving van hetgeen deze organisatie al had opgezet bleef zeer vaag. Uit eerdere contacten met hen vermoed ik dat zij hoopten geld en/of goederen te krijgen en dat na mijn vertrek het project zou verpieteren. Een nieuw project had kunnen zijn in twee steden op ontdekkings tocht te gaan naar de leefsituatie van de San en andere minderheids groepen. We vroegen ons af of dit de moeite waard was om Henk (echtgenoot) met onze Downs zoon alleen te laten. Henk zou Corona kunnen krijgen en dus niet voor onze zoon kunnen zorgen. Het zal minstens 3-5 dagen duren voor ik terug ben. Ook zou mijn versleten knie nog lang redelijk kunnen functioneren, maar misschien ook niet. In januari wordt ik 80 jaar. Ik kan steeds minder tegen stress.

Het spijt mij dat het ondersteunen van de San, met name de kinderen, nu moet stoppen. Eigenlijk zou een verblijf van twee keer drie maanden per jaar effectiever zijn geweest. Maar dit was vanwege onze zoon niet mogelijk.

Het uitzoeken of er nog noodzaak is om financiële ontwikkelingshulp te geven gaat door. Voor meldingen van corruptie zou de website te klein zijn. Dit gebeurt in zoveel landen dat het gemakkelijker zou zijn uit te zoeken waar het niet gebeurt en die landen als voorbeeld op de SEMK website te zetten.

Al met al zijn er meer redenen om thuis te blijven dan naar Botswana te gaan.
6 Sep 2022
Eswatini. Swaziland News. Door Zweli Martin Dlamini. 19 juli 2022.

MBABANE: De uitzonderlijke bijeenkomst van de Zuidelijke Afrikaanse Ontwikkelings Gemeenschap (SADC) is opnieuw uitgesteld omdat koning Mswati het regionale orgaan over de politieke crisis in eSwatini vermijdt.

Mswati, een absolute monarch, laat momenteel zijn politie en soldaten af op tientallen burgers om ze neer te schieten en te doden, alleen maar omdat zij democratische hervormingen eisen. Lees meer

https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2780
1 Sep 2022
Ik dacht dat we voorlopig klaar waren met moorden en wilde terug naar het kamp en uitrusten. Ik was zeer in de war en voelde dat ik moest gaan liggen. Maar dit was niet het einde. Buno was nog niet tevreden. Hij daagde Tuys uit om op rennende doelen te schieten! Tuys probeerde hem van het idee af te praten en stelde voor dat ze maar beter jenever konden gaan halen. Maar Buno liet zich niet van zijn plan afbrengen.

Hij ging hem voor naar een punt op korte afstand van de kraal, waar groepen bosjes en lang gras waren. Krijgers moesten heen en weer, tussen en door deze struiken rennen terwijl hun koning ze neerschoot. Dit vereiste veel beter schieten, en de mannen renden van hot naar haar in en uit het struikgewas, als gekke dingen. Buno ontdekte dat hij er niet genoeg kon doden om zijn brute verlangen te bevredigen en werd de 'sport' al snel beu. Tuys, echter, was nu aan de beurt, en hij was in staat om nog vaker te missen. Hoe ziek ik me ook voelde, ik vond het nogal amusant dat Tuys deze arme wilden miste. Ik heb hem vaak een antilope in volle vlucht zien stoppen, en we hebben een gezegde dat "alleen een kogel sneller reist dan een springbok."

-------------------------------------

Dit gebeurde ongeveer 150 jaar geleden. Men zou verwachten dat de huidige koning Mswati III wel met zijn tijd meegegaan zou zijn en zijn onderdanen menselijk en met respect zou behandelen. Verschillende verslagen in Swziland News geven aan dat deze koning nog steeds opdrachten geeft zijn mensen te doden, nu omdat zij het niet met hem eens zijn over zijn manier van regeren. Helaas zijn de pro democraten het niet eens over welke form van democratie er gekozen moet worden. Moet Swaziland een republiek worden of een constitutionele monarchie?
30 Aug 2022
Lees eerst 27, 28 en 29 augustus.

Buno's gezicht betrok. Zijn bloeddoorlopen ogen flitsten en even dacht ik dat hij Tuys zou slaan.

'De koning beveelt! Buno, koning van de Swazi's, beveelt!' riep hij met schorre stem. 'Schiet! Schiet en dood meer dan ik deed, als je kunt!'

Ik hield Tuys' geweer vast en hij kwam naar mij toe. Ik was zo beroerd van dit alles dat ik hem nauwelijks hoorde toen hij haastig in het Nederlands tegen me sprak.

'We moeten ermee doorgaan,' fluisterde hij. "Dood er zo weinig als je kunt. Schiet ze in het hoofd en ze zullen snel sterven!"

Een seconde later hief Tuys zijn geweer op. Elk schot dat raak was betekende de dood; het was niet nodig om ze daarna dood te steken. Buno beschimpte hem bij elk schot, en ondanks dat hij de beste schutter was in de Transvaal, Tuys was in staat er zoveel mogelijk te missen zonder de argwaan van de bloedige koning te wekken.
Toen hij klaar was, was ik aan de beurt. Ik kon het zware geweer nauwelijks vasthouden. Buno schold me behoorlijk uit, want hij was woedend geworden. Een beschimpimg herinner ik mij goed.

"O Mzaan Bakoor, jij van de grote oren!" schreeuwde hij, zijn stem nu een hees gegrom. "Laat de koning zien dat je net zo goed kunt schieten als je hoort. Oom Tuys kan niet schieten. Je moet hem verslaan!"

Ik was zo onwel dat ik het geweer niet stevig had kunnen vasthouden al had ik dat al gewild. Ik schoot, en nooit waren twintig schoten er zo veel. Mijn score was veel slechter dan die van Tuys, maar de herinnering aan die moordpartij zal nooit sterven!

Buno jubelde over zijn overwinning. Hij scheen te denken dat hij de witte mannen beschaamd had ten aanzien van zijn volk en zijn induna's jubelden ook over zijn overwinning. Ik denk dat ze best blij waren dat ze niet waren gevraagd om als doelwit te dienen.
29 Aug 2022
Lees eerst 27 en 28 augustus.

De induna's verzamelden zich en ik kon de afschuw op hun gezichten zien. Ze wisten wat er ging komen, maar zelfs toen vermoedde ik het niet. Tuys keek geschrokken en staarde Buno aan alsof hij het niet verstond. Langs de rijen knikten de gepluimde hoofden nog steeds en even later was het stil.

De woeste koning liet een strip met patronen in zijn Mauser glijden, de metalen klik werd versterkt door de stilte. Hij hief het geweer op en keek eerst naar de ene rij krijgers en toen naar de andere. Het volgende moment klonk er een schot en een gepluimde Swazi schoot naar voren en lag kronkelend in het zonlicht. Toen Buno nog een patroon op zijn plaats duwde, stapten twee krijgers uit de rij en staken de gevallen krijger dood.

Er klonken nog vier schoten en bij elk kwam een gepluimd hoofd naar beneden, waarbij schild en assegai op de grond kletterden toen ze die raakten. Elke krijger werd neergestoken terwijl hij lag, de moordenaars stapten stilletjes terug in de gelederen.

Het was het meest gruwelijke spektakel dat ik ooit had bijgewoond. Wij Boeren hebben altijd moeten vechten voor ons leven en onze boerderijen, dus die plotselinge dood was voor mij geen noviteit. Maar zo'n slachting als deze!

Buno voltooide zijn twintig schoten en maakte drie missers. Deze maakten hem boos en hij riep het equivalent van "Ik pak je de volgende keer!"

Toen kwam Tuys aan de beurt. Hij had snel nagedacht en ik had een vage hoop dat hij een uitweg zou vinden.

'O koning, het is niet gepast dat uw krijgers door mijn geweer sterven,' zei hij haastig. "U bent koning en hun leven is van u; ik ben slechts uw gast en het is niet juist dat dappere mannen worden gedood door iemand die alleen van vrede houdt. Laten we op andere doelen schieten. Laten we vee doden zodat er vanavond een feest gehouden kan worden."

28 Aug 2022
Lees eerst 27 augusts.
Na het eten, waarbij Tuys me meer verhalen vertelde over Buno en zijn wreedheid, woonden we de schietwedstrijd bij. Ik denk niet dat er ooit een andere was zoals deze. Het was de meest verschrikkelijke opvoering van barbaarse beestachtigheid en had de "moordwedstrijd" moeten heten in plaats van een schietwedstrijd.
Toen we bij Buno's kraal aankwamen, zagen we hem opgewonden op en neer lopen, het geweer in zijn handen. Naast hem stonden twintig of meer van zijn induna's (een Zulu/Xhosa-titel die adviseur, groot leider, ambassadeur, hoofdman of commandant van een groep krijgers betekent), en we werden meteen getroffen door hun angstige blik. Aan weerszijden van de brede weg die naar de koninklijke kraal leidde, stonden duizenden krijgers opgesteld. Meer dan een dozijn impi's (een groep krijgers) stonden in de rij, elk in zijn volledige oorlogskostuum. Hun knob-kerries (een stevige stok met een knobbel aan het uiteinde) werden in de aanslag gehouden, hun schilden voor hun lichaam, en elk had zijn assegai verschoven naar de positie die in de strijd werd gebruikt.

De rijen woeste krijgers strekten zich honderden meters van de kraal uit. Het was de eerste keer ooit dat ik de impis van de koning op parade had gezien en het was een zeer indrukwekkend gezicht. Er stond een lichte bries en de witte pluimen op hun hoofd dansten in het zonlicht. Wat me het meest opviel was de prachtige bouw en gestalte van deze mannen. Ze waren allemaal 1.80 meter of meer en hun zwarte huid gaf een glanzende straling af. De meesten van hen droegen luipaardvellen die om hun middel en om één schouder vastzaten.
Mijn snelle inspectie werd door de koning onderbroken. Hij begroette ons luidruchtig en ik zag meteen dat hij buitenzinnig dronken was geworden van de jenever die hij had gedronken. Nauwelijks had hij zijn hand opgeheven om ons te groeten of de impi's brachten de koninklijke groet. Hun diepe kreet eindigde met het gelijktijdig op de grond stampen door twintigduizend voeten. De aarde schudde behoorlijk.

Ik realiseer me nu dat deze groet een eerbetoon was aan de wreedheid van de eeuwen. Op precies die manier groetten de gladiatoren Nero met hun "Morituri te salutamus!" "(Heil, Caesar (keizer), zij die zullen sterven, groeten u)" Enkele ogenblikken na de groet realiseerde ik me dat deze mannen ook op het punt stonden te sterven.

"Kom op, Oom Tuys, kom en laat de koning zien hoe goed je kunt schieten!" schreeuwde Buno. "Ik heb u de enige doelen die uw vaardigheid waardig zijn gebracht - u, die bij een ras van blanke mannen, die alles met hun geweren hebben veroverd, bekend staat om uw schot! Ik zal eerst schieten, en dan zult u mij verslaan!"

Toen wendde hij zich plotseling tot mij.

"En jij ook, Mzaan Bakoor, kleine induna! Jij zal het ook opnemen tegen de koning! Eerst zal ik schieten, dan Oom Tuys, en dan jij. Ieder zal dit aantal schoten schieten." En hij liet vier strips van elk vijf cartridges zien.
27 Aug 2022
Eswatini.

Na het lezen van enige artikelen in Swaziland News over de reactie van Koning Mswati op demonstranten die vragen om het land democratisch te maken, zou je kunnen denken dat deze verhalen uit een spannend boek komen. De twee kranten die in Eswatini gepubliceerd worden (Times of Swaziland en Eswatini Observer,) publiceren helemaal niets over deze gebeurtenissen. Het feit dat deze twee kranten in Eswatini worden uitgebracht en de Swaziland News vanuit Zuid Afrika, zou kunnen betekenen dat het voor de medewerkers van deze krant niet veilig is om de krant uit te brengen in Eswatini.
We gaan naar het einde van de 19de eeuw en het in 1921 gepubliceerde boek "Adventures in Swaziland" (Avonturen in Swaziland) door Owen Rowe O'Neil. Het is het verhaal van een Zuid-Afrikaanse Boer, die opgegroeide in de buurt van Swaziland, was opgeleid in Edinburgh en Harvard en een krijger van de koningin van de Swazi's was gemaakt. Het is geen 'reisverhaal', maar het verhaal van een man die een groot deel van zijn leven bij een woeste Afrikaanse stam heeft geleefd.

Gratis te lezen op http://www.gutenberg.org/files/38447/38447-h/38447-h.htm

Citaten uit het boek "Adventures in Swaziland". De oom van Owen, Thuys, is een vriend van koning Buno van Swaziland. Hij neemt zijn neefje mee op een bezoek bij koning Bruno. Pagina 54.

"Buno heeft me duizend keer gevraagd om hem een ​​geweer te brengen," zei hij, "maar altijd heb ik geweigerd. Zoals je weet, mogen de Swazi's, net als andere kaffers, geen wapens hebben. De dood is de straf die we geven aan degenen die geweren verkopen aan deze wilden. Nu heeft Bruno zijn zinnen gezet op het bezitten van een geweer, en de laatste keer dat ik hem zag, beloofde ik dat ik er een voor hem zou krijgen."

Als ze in de buurt van de King's kraal zijn: "In de kar heb ik een Mauser met ongeveer vijfduizend patronen en dat alles is voor Buno. Je zult in de toekomst nog vaak naar Swaziland willen komen, dus ik ga Buno tot je vriend voor het leven maken. Jij mag van mij de Mauser aan hem geven!'

Hij gaf me het geweer en overhandigde Sibijaan (Een van de twee San-jongens die in het veld waren "gevonden". Sibijaan werd als speelkameraadje aan Owen gegeven.) een zware zak met patronen. Toen gaf hij meer patronen en flessen jenever aan de twaalf mannen van onze begeleiding. Zo geladen gingen we op pad om de machtigste en meest barbaarse koning van Zuid-Afrika te bezoeken .
26 Aug 2022
Eswatini.
ZELDZAAM PROFESSIONEEL GEDRAG: Hoofdinspecteur Bhekani Khumalo, de commandant van het Malkerns politie bureau, die zowel de politie als de demonstranten beschermde.

Swaziland Nieuws, 25 augustus 2022. Door Bongiwe Dlamini

MALKERNS: Hoofdinspecteur Bhekani Khumalo, de commandant van het Malkerns politiebureau, gedroeg zich dinsdag als een echte politie agent toen hij tijdens een demonstratie zowel zijn politieagenten als het openbaar vervoerpersoneel onder controle hield om de vrede te bewaren en confrontaties te vermijden.

In eSwatini is het zeldzaam dat demonstranten petities overhandigen zonder te worden neergeschoten door de politie, tientallen zijn reeds gedood sinds de politieke onrust begon.

De politie is normaal gesproken voorzichtig bij het omgaan met medewerkers van het openbaar vervoer, omdat deze normaal gesproken hun macht en invloed gebruiken om een landelijke staking te organiseren zonder zelfs maar een protestvergunning bij de gemeenten aan te vragen.

In een ongewoon gedrag toonde de politie professionaliteit tijdens het overhandigen van een petitie waarin de medewerkers van het openbaar vervoer gerechtigheid eisten voor hun collega Sabelo Dlamini, die naar verluidt werd neergeschoten en vermoord door politieagent Nkola Mabuza tijdens de politieke onrust.

Muzi Nhleko, de oprichter en nationale organisator van de Eswatini Kombis, Buses and Allied Workers Union (EKABAU), die om commentaar werd gevraagd, bevestigde dat de hoofdinspecteur van het poliitiebureau de orde handhaafde tijdens de overhandiging van de petitie.

“Het is waar, we werden die dag niet aangevallen door de politie, de hoofdinspecteur van het politiebureau was professioneel, dus er waren geen confrontaties en geen chaos. We hebben altijd beweerd dat demonstranten vreedzaam zijn, het is de politie die hen provoceert. Als de politie professioneel kan werken in het land en precies kan doen wat de hoofdinspecteur Khumalo, deed, zullen we in vrede in het land kunnen protesteren zonder doden en gewonden', zei hij.

Pogingen Bhekani Khumalo te bereiken, bleken op het moment van het opstellen van dit rapport niet te zijn gelukt.

Maar Nhleko zei dat ze merkten dat terwijl ze de politie toespraken, soldaten in de buurt kampeerden en wachtten om ze neer te schieten. Hij zei dat de soldaten in een in het buitenland geregistreerde GD6 reden.

Er is bekendgemaakt dat na de overhandiging van de petitie enkele medewerkers van het openbaar vervoer werden ontvoerd door de politie, die hen vond naast de Gcina-legerkazerne in Matsapha, en ze vervolgens overhandigden aan soldaten die hen martelden.

https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=294223 Aug 2022
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2928

Swaziland News.Door Zweli Martin Dlamini. 21 augustus 2022.

Koning Mswati: Ik zal parlementsleden Bacede Mabuza, Mthanderi Dube alleen vrijlaten als ik de troon overgeef.

MBABANE: Koning Mswati zou een team van rechters hebben verteld dat hij alleen de vrijlating van de in voorarrest genomen pro-democratische parlementsleden Bacede Mabuza en Mthandeni Dube zou goedkeuren bij het overdragen van de troon tijdens, zoals hij het beschreef, "het afvuren van de laatste kogel".

De rechters waren gaan onderhandelen met Mswati om op zijn minst de parlementsleden vrij te laten en de vrede en stabiliteit in het land te herstellen. Maar de koning zou met klem hebben verklaard dat hij de parlementsleden niet zou vrijlaten.

“De koning verklaarde dat hij de parlementsleden niet zal vrijlaten, maar zal vechten tot de laatste kogel. Hij zei dat de dood van de burgers en de veiligheidsagenten geen invloed heeft op zijn troon ngoba kusafa bantfu nje. Utsi yena usengakacali kusebentisa yakhe imali om zijn troon te verdedigen”, zei een bekende insider.

Er is onthuld dat de rechters de koning hebben verteld dat ze alles hebben geprobeerd om de wet te manipuleren en de parlementsleden achter de tralies te houden, maar "het wordt nu in de ogen van het publiek duidelijk dat ze onschuldig zijn".

De insiders beweerden dat de koning de rechters had verteld dat ze de wet moesten blijven manipuleren om te bewijzen dat "ze geleerden zijn".

Er is een vragenlijst gestuurd naar Percy Simelane, de woordvoerder van de koning, maar hij had op het moment van het opstellen van dit rapport nog niet op onze vragen geantwoord.

Deze onthulling komt nadat koning Mswati politieagenten het bevel gaf om het schieten en doden van burgers te intensiveren, hij zei dat de politie hen "oog om oog, tand om tand" betaald moest zetten.

"Ik adviseer u daarom dat u bij het uitvoeren van uw zeer belangrijke plichten in volledige alertheid naar buiten gaat en bereid bent om effectief en resoluut te reageren op criminele elementen en u moet het ze oog om oog, tand om tand, betaald zetten", zei hij.

Eswatini zit midden in politieke onrust nadat koning Mswati zijn troepen er op uit stuurde om tientallen burgers neer te schieten en te doden, alleen maar omdat zij democratische hervormingen eisten.

Mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko, de voorzitter van het MultiStakeholder Forum, werd om commentaar gevraagd en zei dat het al lang duidelijk was dat de koning zich niet inzette voor een vreedzame oplossing van de sociaal-economische en politieke problemen van het land.

“Het was vanaf het begin duidelijk dat de parlementsleden geen misdaad hadden begaan, de zaak was vanaf het begin een misleiding. Het is ronduit bedroevend dat rechters de koning benaderen voordat ze vonnissen vellen. Er is geen wettelijke reden waarom de Koning zou moeten worden geraadpleegd over een aangelegenheid/aangelegenheden voor de rechtbank. Dit is ronduit fout. De rechter die de zaak behandelt moet eenvoudigweg een oordeel vellen op basis van het geleverde bewijs. Uit het bewijs tot dusver blijkt duidelijk dat er geen reden is voor de parlementsleden om te antwoorden op vragen tijdens hun verhoor. Maar het feit dat de koning misbruik maakt van het gerechtelijk proces om politieke doelen te bereiken", zei de mensenrechtenadvocaat

De voorzitter van het MultiStakeholders Forum zei dat de parlementsleden moeten worden vrijgelaten om een klimaat van vrede mogelijk te maken en een politieke dialoog op gang te brengen.
19 Aug 2022
Er is een vliegtuigticket gekocht voor de volgende reis naar Botswana. Vertrek op 10 april 2022 vanaf Amsterdam naar Johannesburg, terugreis op 24 mei vanaf Johannesburg. Op 18 augustus kwam er bericht van Window of Hope dat zij momenteel geen project voor kleuters hebben. Maar ik mag de tiener moeders wel iets leren waarmee zij geld kunnen verdienen. Eerder had ik al gemeld dit niet te kunnen doen, oa omdat ik niets weet van waar behoefte aan is in Botswana. Er is contact met een andere groep in Gantsi, zij willen mijn hulp bij de opvang van straatkinderen en hulp om een kleuterschool op te zetten. In Molepolole wordt door een vriendin gezocht naar een plek bij een winkelcentrum om kinderen bezig te houden. Er wordt geïnformeerd bij de gemeente of en waar dit mogelijk is.
10 Aug 2022
Democratie. Er zijn verschillende opvattingen over demcratie. Neem Kenia, een democratische republiek. Met angst en beven wordt gekeken naar de verkiezingen daar op 9 augustus. Men is bang dat de twee kandidaten hun eigen stam zullen ophitsen tegen die van de andere kandidaat, omdat dit in het verleden al is gebeurd. Dit had veel doden tot gevolg. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken geeft op dit moment als reisadvies voor Kenia: "De kleurcode voor Kenia is voor het grootste deel geel met een deel oranje en rood. Er zijn veiligheidsrisico's in de rode gebieden." Eswatini ia een absolute monarchie. Het heeft een parlement dat vrijwel alleen adviserende bevoegdheden heeft. De leden worden via een weinig doorzichtige procedure in de lokale gemeenschappen aangewezen. Zij vertegenwoordigen geen achterban. Mensen die om democratie vragen worden door het leger en politie in opdracht van de koning gedood.

Tijdens de 21st sessie van de Verenigde Naties Algemene Bijeenkomst op 19 september 1964, betreffende besprekingen over het geven van zelfstandigheid aan Koloniale landen, verklaarde de afgevaardigde van Uruquay dat de Latijns Amerikaanse landen de Afrikaanse landen een goed voorbeeld hadden gegeven om zelfstandig te kunnen zijn. De afgevaardigde van Tanzania geloofde niet dat de democratie toen naar Afrika zou komen. "De geschiedenis van dat continent was altijd getekend door bloedvergieten en wat nu in Afrika plaatsvond, was een proces van dekolonisatie. Het was dus niet echt een kwestie van democratie die naar Afrika zou komen, maar een kwestie van herstel aan de Afrikanen van de rechten waarvan ze door de koloniale machten waren beroofd."

In Botswana is President Masisi op dit moment op toer voor de algemene verkiezingen in 2024. Toen hij afgevaardigden toesprak op het BDP Youth Wing-congres (Botswaanse Democratische Partij Jongeren Congres) in Bobonong in het weekend, liet Masisi de jongeren opstaan en steun beloven voor hem en zijn partij in hun 'spannende' campagne, om overtuigend te winnen bij de algemene verkiezingen van 2024. Bij echte democratie hoort niet het afdwingen van een belofte voor steun. In 1963 werd Kenia onafhankelijk, Botswana in 1966 en Eswatini in 1968. Misschien voor deze landen nog te vroeg om over gegaan te zijn op een democratische regering? In 1828 werd Uruquay onafhankelijk. Dat land heeft dus een grote voorsprong en is, zover ik kan beoordelen, een stuk democratischer.
9 Aug 2022
Het goede nieuws is dat een Amerikaans bedrijf en BURS een 10-jarige 'track and trace' (volgen en traceren) overeenkomst hebben gesloten. Mmegi. dinsdag 2 augustus 2022
Het in Texas gevestigde authenticatiebedrijf Authentix zegt een 10-jarige overeenkomst te hebben gesloten om de Botswana Unified Revenue Service (BURS) te voorzien van technologie om het controversiële 'track and trace'-systeem uit te voeren, dat is ontworpen om de belastingverliezen op alcohol en tabak aan te pakken.

In een verklaring eerder vandaag zei Authentix dat het nieuwe contract betrekking heeft op het markeren en digitaal volgen van naar schatting 500 miljoen producteenheden per jaar.

Het track and trace-systeem omvat het plaatsen van een biometrische afdruk op alle alcohol- en tabaksproducten terwijl ze worden vervaardigd en geïmporteerd in het land, zodat de BURS kan controleren of de juiste belastinginkomsten worden betaald en of de producten echt en niet illegaal zijn.

"Het nieuwe digitale track & trace-systeem zal de belastinginning van fabrikanten en importeurs stimuleren door de naleving door de industrie te verbeteren, illegale handel te verminderen en onderrapportage van volumes te voorkomen", aldus Authentix-functionarissen.

Onlangs vertelden BURS-functionarissen Mmegi dat de alcohol- en tabaksindustrie een belangrijke speler waren in het geschatte verlies van P3 miljard aan belastinginkomsten per jaar. Een deel van het probleem, zegt de een woordvoerder van de belastingdienst, is dat de industrieën, met name alcohol, een groot aantal belastingen, heffingen en andere wettelijke regerings belastingen hebben, waardoor onderrapportage hoogtij viert.
8 Aug 2022
Botswana. BURS (Botswana Unified Revenue Services, Belastingdienst) rechtszaak opent blik wormen. vrijdag 5 augustus 2022
De strafzaak met betrekking tot het vermeende verlies van miljoenen pula van de Botswana Unified Revenue Services (BURS) opent een blik wormen.

Hoofd leiders binnen het agentschap worden ervan beschuldigd de schatkist van BURS uit te putten door niet-gecontroleerde betalingen aan bedrijven toe te staan in de vorm van terugbetalingen.

Mmegi werd geïnformeerd dat de miljoenen die de belastingdienst beweert te zijn verloren door belastingfraude met voorkennis, naar verluidt verloren zijn gegaan door een gebrek aan controles op de teruggave van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), waarvan bedrijven hebben geprofiteerd door zich te laten uitbetalen.

Het wordt beweerd dat de bazen bij BURS een fout hadden gemaakt toen ze de controle van btw-teruggaven negeerden voordat de respectieve bedrijven werden betaald en nu proberen hun imago te redden door naar verluidt de schuld af te schuiven op "louter belastinginners" om elke verantwoordelijkheid te vermijden. Lees meer: https://www.mmegi.bw/news/burs-case-opens-can-of-worms/news
6 Aug 2022
Nieuws. Goed nieuws vanuit Botswana. Dagblad Trouw meldt: "Botswana heeft HIV bijna verslagen." Als tweede land ter wereld, na Eswatini, lijkt Botswana het VN-doel te halen in deze strijd. In 1999 startte het land een ambitieus programma dat tot doel had hiv-besmettingen van moeder op kind te voorkomen. Dat programma heeft zijn vruchten afgeworpen, waardoor er nog maar weining kinderen geboren worden met hiv. Het land is zelfs op weg om de hiv-epidemie voor 2030 ten einde te brengen. (Ghassan Dahhan) 6 juli 2022.
3 Aug 2022
Woordvoerder van de Solidariteits politieagenten bond: Pro-democratische politie agenten moeten de kledingvoorschriften onthouden om te voorkomen dat ze worden vermoord. woensdag 3 augustus 2022.

MBABANE: "Zoals afgesproken moeten alle pro-democratische politieagenten die achter de schermen met ons samenwerken hun kledingvoorschriften onthouden om te voorkomen dat ze worden vermoord".
Dit waren de gevoelens van de woordvoerder van de Swaziland International Solidarity Forces (SISF) toen hij woensdag sprak met dit Swaziland News.
De woordvoerder wiens naam om ethische redenen niet bekend kan worden gemaakt, zei dat ze alle politieagenten die met hen samenwerkten adviseerden om hun uniform op een bepaalde manier te dragen, welke alleen bekend is bij leden van de grondtroepen om te voorkomen dat ze worden gedood.
"De actie is al begonnen, dus we dringen er bij politieagenten die met ons samen werken op aan om veiligheid in acht te nemen, ze weten wat ze moeten doen om gemakkelijk te worden geïdentificeerd en beschermd", zei hij.
De woordvoerder bedankte verder de Swaziland National Association of Teachers (SNAT) voor het naleven van de order van vijftien (15) dagen door hun leden aan te sporen thuis te blijven, hij zei dat de komende acties die morgen (donderdag) zouden beginnen, dodelijker zouden zijn.
Eswatini bevindt zich midden in een politieke crisis nadat koning Mswati soldaten en de politie heeft losgelaten om tientallen burgers neer te schieten en te doden, louter omdat ze democratische hervormingen eisen.
2 Aug 2022
Ex-vice-president van de Senaat: Mswati kijkt toe terwijl een redacteur het land door de lucht leidt. Dinsdag 2 augustus 2022. Door Bongiwe Dlamini
MBABANE: Ngomyayona Gamedze, de voormalige vice-president van de Senaat, zegt dat koning Mswati hopeloos toekijkt, terwijl een redacteur die zich buiten het land bevindt het land bestuurt met informatie via een platform dat via de lucht toegankelijk is.
In een interview op maandagavond met Swaziland News zei Gamedze dat de verkiezingen in Siphofaneni en het feit dat Mswati niet langer de controle had over informatiebronnen, suggereerde dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Swazi's de vrijheid zouden proeven.
“De redacteur van deze publicatie werkt buiten eSwatini, maar hij heeft de volledige controle over de bron van geloofwaardige informatie en Mswati heeft tevergeefs geprobeerd het platform te stoppen. Bovendien waren de Siphofaneni-verkiezingen een enorme schande voor Mswati. We hebben LaZwide niet gesteund omdat we van haar verwachten dat ze het systeem binnen het parlement binnen een korte tijdspanne zal veranderen, we weten dat ze geen politieke ervaring heeft om dat te doen. Maar we wilden bewijzen dat we als pro-democratische beweging nu de leiding hebben. Lelive nyalo liva nge-journalist lengekho nalaKaNgwane kutsi kwentekani eveni, le-journalist ihleli lapha emoyeni, tindzaba sitidvonsa khona ngaphandle kwenkinga, ativinjwa,” zei de voormalige vice-president van de Senaat.
1 Aug 2022
Antwoord op mijn aanvraag voor een speciale CKGR-toegangsvergunning van de Ambassade van Botswana in Brussel, 9 mei 2013.

Geachte mevrouw,

Er wordt verwezen naar uw ongedateerde brief waarin u om hulp vraagt met (het verkrijgen van) een speciale vergunning om het Central Kalahari Game Reserve (CKGR) binnen te gaan.

Het Ministerie van Milieu, Natuur en Toerisme heeft ons laten weten dat u eerder op 14 april 2012 als toerist het CKGR binnenkwam. U had gereserveerd om zeven dagen op de camping van Bape en Xaka te verblijven. (d.w.z. tot 11 april 2022). U verbleef echter niet op de campings, maar in plaats daar van koos ervoor om in de nederzettingen in het CKGR te wonen. (???) U werd gearresteerd in de Guguma-nederzetting en vervolgens gevraagd om het CKGR te verlaten op 10 april 2012.

Gezien het bovenstaande is het ministerie bezorgd dat (aangezien) u zich tijdens uw vorige bezoek niet aan de Reservaat regels heeft gehouden, u dit opnieuw zou kunnen doen. Echter, het ministerie raadt u aan om verantwoording af te leggen over uw eerdere acties en u te verplichten zich te houden aan alle regels voor het gedrag van toeristen naar de beschermde gebieden in het land voordat kan worden overwogen u weer toe te laten tot het CKGR.

Wij zien uw reactie op deze belangrijke kwestie graag tegemoet.

Na uitleg gegeven te hebben over mijn doel om in de nederzettingen te verblijven en de redenen om niet meer het CKGR in te gaan, was er stilte vanaf de Ambassade.


31 Jul 2022
Een ander soort genocide is een inheemse stam in een beschermd reservaat plaatsen, waar buitenstaanders hen niet mogen bezoeken. Zoals in het Central Kalahari Game Reserve. Eind 19de eeuw is de regering begonnen de San te verwijderen uit het CKGR. (Later bleek dat er diamanten gevonden waren en het mogelijk leek schaliegas te winnen) Een aantal San kregen een vergunning om in het CKGR te verblijven, omdat zij een rechtszaak tegen hun uitzetting hadden gewonnen. Alleen degenen die betrokken waren bij de rechtszaak (ca. 183) kregen deze vergunning. Kinderen onder de 18 jaar hadden geen vergunning nodig maar zodra zij 18 jaar werden waren moesten zij voor een bezoek aan hun familie een vergunning aanvragen. Toeristen mogen met een speciale vergunning en een door de regering aangewezen gids het CKGR in, maar mogen niet bij de San op bezoek. Voor hen zijn kampeer veldjes aangelegd.

Omdat ik geen toerist was, ben ik op 4 april 2012 met drie anderen het CKGR in gegaan. We hebben om te voorkomen dat er lastige vragen werden gesteld, overnachtingen op twee kampeer veldjes opgegeven. Op 10 april, net voor het donker werd, werden we bij de San gevonden en gesommeerd naar de dichtstbijzijnde kampeer plek te vertrekken, en de dag er na het CKGR te verlaten. Bij de uitgang kregen we een luide, beledigende toespraak, waarbij de politie en CKGR opzichters aanwezig waren. Ik heb uitgelegd dat we hulpverlening kwamen geven en verontwaardigd was over de manier waarop wij behandeld werden.

Terug in Nederland heb ik een speciale vergunning aangevraagd bij de Botswaanse Ambassade in Brussel, voor een volgende reis.
30 Jul 2022
Denkende aan het bezoek dat de Paus aan Canada bracht, waar hij zijn excuses namens de Katholieke Kerk aan de inheemse burgers aanbood voor de genocide die door de Katholieke missie is gepleegd. En excuses die door groepen mensen aan andere mensen aangeboden zijn voor het onrecht dat zij hen hebben aangedaan. Het lijkt mij goed om de Botswaanse regering te vragen hun excuses aan de San aan te bieden voor het afpakken van hun land, de uitbuiting, de onderdrukking en het proberen hun cultuur te vernietigen. En daar onmiddellijk mee te stoppen.
Genocide komt in allerlei vormen en maten. Eén er van is kinderen bij hun ouders en cuttuur weghalen. Eerst waren er nog schooltjes voor de San in de nederzettingen in het Central Kalahari Game Reserve, die werden gesloten en kinderen werden per vrachtauto naar kostscholen in oa. de opvangkampen New Xade en Kaudwane, net buiten het CKGR gebracht. Later per bus. Daar werden de kinderen gepest door medeleerlingen en personeel vanwege hun anders zijn. Voor de schoolvakanties werden ze naar huis gebracht.
Een plek waar de San en andere minderheidsgroepen relatief veilig kunnen leven, is D'Kar, in Gantsi district.

Citaat uit Botswana Guardian, 29 april 2022. "Zo'n 35 kilometer ten oosten van de gemeente Gantsi ligt het kleine dorpje D'Kar, dat onder andere bekend staat als de thuisbasis van mensen die geen blad voor de mond nemen en als gastheer voor het internationaal befaamde, Kuru-dansfestival, een belangrijke attractie voor lokale en internationale bezoekers.

Het dorp ligt op het terrein een privéboerderij die toebehoort aan de Nederlands Hervormde Kerk (DRC) en heeft volgens de volkstelling van 2011 ongeveer 1.668 inwoners en is gemakkelijk bereikbaar via de A3-weg van Gantsi naar Maun. Een asfaltweg van een kilometer verbindt het dorp vanaf de snelweg, maar er is geen geasfalteerde weg in het dorp. De inwoners zijn overwegend Naro, Herero en Bakgalagadi. De meest gesproken taal is Naro en de dominante religieuze overtuiging is de Hervormde Kerk. In D'Kar staat het populaire Kuru Bushman Museum and Cultural Centre. Het museum is gericht op de geschiedenis van de San en omvat tentoonstellingen, een ambachtscentrum, een bibliotheek en verschillende workshops."

Helaas, de Botswana Guardian meldt ook:

"D'Kar: Wonen in geleend land. Regering overweegt het verwerven van het land van de Nederlandse Hervormde kerk."
29 Jul 2022
VN-rapport roept op tot vermindering van de bevoegdheden van Dikgosi. Sunday Standard. 22 juli 2022
Door Thobo Motlhoka
Een nieuw rapport van de Verenigde Naties (VN) over Botswana heeft bedenkingen geuit over wat het noemt uitgebreide strafrechtelijke jurisdictie en veroordelingsbevoegdheden van Dikgosi. Het rapport geeft aanleiding tot bezorgdheid over de bevoegdheden van Dikgosi om gevangenisstraffen tot 15 jaar op te leggen.
(De Ntlo ya Dikgosi is een adviserend orgaan van het parlement van Botswana. De term komt uit het Tswana. Het Huis van Opperhoofden telt 35 leden, waaronder 8 erfelijke koningen van de voornaamste stammen van Botswana en 22 voor vijf jaar indirect gekozen hoofden van kleinere stammen. Wikipedia) (De San zijn niet vertegenwoordigd in dit orgaan. Wat zij als eerste inheemse bewoners zeker zouden moeten zijn.)
Het voorlopige rapport van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie werd vrijdag vrijgegeven na een officieel bezoek van twee weken aan Botswana van 4-15 juli 2022.
Het rapport zegt dat hoewel het vermogen van de rechtspraak door stamhoofden om snel tot een gemeenschapsgerichte oplossing en verzoening te komen lovenswaardig is, de werkgroep ernstige bedenkingen heeft bij hun uitgebreide strafrechtelijke rechtsmacht en veroordelingsbevoegdheden. Lees meer:
https://www.sundaystandard.info/un-report-calls-for-dikgosi-powers-to-be-reduced/
28 Jul 2022
Nieuws. Eswatini.
Swaziland News. 27 juli 2022. JUNIOR POLITIEMANNEN: “Geef ons leiderschap, geef ons een commando over hoe we kunnen helpen bij het verwijderen van Mswati.
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2811
Geschiedenis
2015
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2016
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2017
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2018
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2019
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2020
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2021
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
2022
JanFebMaa
AprMeiJun
JulAugSep
OktNovDec
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies