Nederlands English

Verslag reis Botswana augustus/ september 2013
Dinsdag 19 November 2013

Bezoek aan student 1, opleiding toerisme, Nampol Vocational Training Centre Molepolole.

Deze student heeft plezier aan de opleiding en maakt goede vorderingen. Hij doet actief mee aan buitenschoolse activiteiten. In december doet hij examen, en daarna volgt een stage van drie maanden in een hotel, lodge of bij een andere toeristische activiteit. De school helpt een goede plek voor de student te vinden, en blijft ons op de hoogte houden van zijn ontwikkelingen. Les- en verblijfs geld is nu geheel betaald.
Bij mijn volgende bezoek aan Botswana (april 2015) zal ik enige leerlingen op Nampol Vocational Training Centre in hun vrije tijd leren breien.

Bezoek aan student 2, computer cursus, Ghanzi.

Deze student heeft de cursus afgerond en heeft veel baat bij hetgeen hij geleerd heeft.

Project 3. Basisschool leerling 1, Pioneer Acedemy Ghanzi.

Een nieuw project is de ondersteuning van een 9 jarig meisje. Zij gaat dit jaar voor het eerst naar school in de groep voor 6 jarigen. Als de ouders naar hun werk waren, zat het meisje zonder toezicht bij hun huisje. Pioneer Academy heeft haar in de school opgenomen, zonder een bijdrage voor het lesgeld, uniform en eten voor 2013 te vragen. De ouders zijn niet in staat dit te doen.

Project 4. Basisschool leerling 2, Pioneer Academy Ghanzi.

Momenteel gaat deze leerling naar een regeringsschool. Dit is geen goede plek hem omdat hij epileptische aanvallen heeft als gevolg van een hersenvliesontsteking op jonge leeftijd. Op zijn huidige school krijgt hij niet voldoende steun om goed te kunnen leren. Er zijn in Botswana geen dagcentra voor volwassen mensen met een beperkin, het is dus van belang dat hij leert zo zelfstandig mogelijk te worden, Er wordt wel een uitkering gegeven aan deze mensen, maar die is te hoog om van dood te gaan en te laag om een menswaardig bestaan te leiden. De aanvraag voor hulp betreft de helft van het schoolgeld en uniform.

Breilessen.

Er is één middag breiles gegeven aan een jonge vrouw in Gaborone.
Er is één middag breiles gegeven aan een vrouw in Ghanzi.
Een brei cursus van vijf dagen is in New Xade (hervestigingskamp voor bewoners van het CKGR, aan de west rand van het CKGR) gegeven aan vijf vrouwen.
Een brei cursus van drie dagen is gegeven aan vijf vrouwen in Ghanzi. Een Europese vrijwilligster heeft vijf dassen gebreid voor de dames, met het garen dat ik had mee genomen.

Verdere activiteiten.

Kleding, tandenborstels, pennen, schrijfpapier en eten is gegeven aan de arbeiders en hun kinderen op de Thakadu Boerderij.
Kleding, eten en een tentje zijn gegeven aan mensen in New Xade.
Een deken is gegeven aan een meisje.
Elf muizen zijn gebreid en aan Pioneer Academy geschonken, om in de zes jarigen groep gebruikt te worden als lesmateriaal. In december worden ze aan de leerlingen gegeven als einde schooljaars cadeautje.
Er zijn gesprekken geweest met verschillende mensen over eventuele nieuwe hulpprojecten. Deze zullen nader bekeken worden. Algemene relevante informatie over Botswana is verzameld.
Onze hartelijke dank gaat uit naar alle mensen en organisaties in Nederland die deze hulp mogelijk hebben gemaakt.
Over deze site Ondersteunen van de Bosjesmensen zodat zij in het Central Kalahari Game Reserve kunnen blijven wonen zoals en zolang zij dat willen. Het CKGR was voor hen opgericht.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies