Nederlands English

Opening diamand mijn
Zondag 27 Maart 2011label Diamant Mijn
Op 12 maart 2011 berichtte de Botswaanse krant Sunday Standard dat er een begin gemaakt gaat worden met de diamantmijn bij het dorpje Gope in het zuid oosten van het CKGR. In hun jaarlijkse rapport van 2010 staat dat het inrichten van de kampverblijven voor de medewerkers is gepland voor het 2de kwartaal van 2011 en de toegang naar de diamanten in de grond gemaakt zal worden. Constructie van de eerste fase van dit spannende project zal in 2011 beginnen en de mijn zal in 2013 productief worden.

Het wordt een ondergrondse mijn, dit in tegenstelling tot het originele plan om er een open mijn van te maken. De reden hiervoor is dat het weghalen, opslaan en terugbrengen van de lagen zand boven de diamanten kostbaar is. In een ondergrondse mijn zullen diamanten sneller opgegraven kunnen worden en zal er dus eerder winst zijn. En er zal eerder bekend zijn wat de waarde van de diamanten is.

De mijn wordt gebouwd in een zeer gevoelig gebied en Gem Diamonds zal rekening moeten houden met het feit dat het een beschermd gebied is. Gem Diamonds heeft verzekerd dat het bekend is met de milieu en sociale gevoeligheden van het werken in het CKGR. (sociale gevoeligheden = het effect op het leven en cultuur van de daar wonende Bosjesmensen)

Gem Diamonds is gebonden om vanaf het begin van het project toe te werken naar een volledig herstel van het milieu aan het eind van de mijnwerkzaamheden, en minimale milieu belasting veroorzaken. Zij moet toewerken naar een positieve, duurzame nalatenschap voor de door de mijn getroffen dorpjes.

Sunday Standard - Gem Diamonds to start camp construction at Gope (Engels)
Over deze site Ondersteunen van de Bosjesmensen zodat zij in het Central Kalahari Game Reserve kunnen blijven wonen zoals en zolang zij dat willen. Het CKGR was voor hen opgericht.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies