Nederlands English

Nieuwe waterputten voor vier dorpjes
Maandag 27 Juni 2011
Gope Exploration Company, eigenaar van de diamant mijn in Gope, gaat bij 4 dorpjes voor de Bosjesmensen waterputten slaan en geeft er alle toebehoren bij, zoals zonnepanelen. Het werk zal half juli beginnen. Als er geld overblijft, zullen er nog één of twee putten geslagen worden bij de andere dorpjes. Wij blijven doorgaan met het verzamelen van geld, voor het geval het niet mogelijk is voor de maatschappij het project te voltooien.

Is het geld niet nodig voor de waterputten, dan zal het overgeheveld worden naar het budget voor eten en kleding.
Over deze site Ondersteunen van de Bosjesmensen zodat zij in het Central Kalahari Game Reserve kunnen blijven wonen zoals en zolang zij dat willen. Het CKGR was voor hen opgericht.
Cookie vrij - Deze website gebruikt geen cookies